Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Globale temperaturændringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Globale temperaturændringer"— Præsentationens transcript:

1

2 Globale temperaturændringer
IPCC (2007)

3 Udvikling i middeltemperatur i Danmark
Stigning i middeltemperatur: : 0,3 oC per tiår : 0,6 oC per tiår Gennemsnitstemperaturen siden 2000 har ligget 1,2 oC over normalen

4 Udvikling i nedbør i Danmark
Stigning i nedbør: : 18 mm per tiår : 15 mm per tiår

5 Majs areal og Effektiv Temperatur Sum (ETS)

6 Fremskrivning af globale temperaturstigninger
IPCC WG-I (2007)

7 Temperaturændringer Vintertemperatur (2071-2100) – (1961-1990)
Sommertemperatur ( ) – ( ) PRUDENCE

8 Nedbørændringer Vinternedbør (% ændring) (2071-2100) – (1961-1990)
Sommernedbør (% ændring) ( ) – ( ) PRUDENCE

9 Köppen climate zones, Jylhä (2007)

10 Köppen climate zones, 2020 – A2
Jylhä (2007)

11 Köppen climate zones, 2050 – A2
Jylhä (2007)

12 Köppen climate zones, 2080 – A2
Jylhä (2007)

13 Øget variabilitet Nedbør Temperatur Vinter Sommer PRUDENCE

14 Hedebølgen over Europa i 2003
30% reduktion i primær produktion i terrestriske økosystemer Store reduktioner i landbrugs- produktion (13 milliarder €) Mange store skovbrande Store CO2 udledninger fra jord Rekord-lav vandføring i floder, med effekter på økosystemer, navigation og afkøling af kraftværker Reduktion på 10% i transport kapacitet på Rhinen (200 mil. €) Ekstreme afsmeltning af gletscherne i Alperne forhindrede ekstremt lav vandføring i Donau Dødsfald på grund af meget høje temperaturer (ca )

15 Observeret og fremskrevet temperatur for Central Europa
Schär et al. (2004)

16 Tørke i Frankrig Sequin baseret på SPOT

17 Scenarier for klimaændringer i Danmark

18 Effekter på jord og afgrøder af klimaændringer
Afgrødeudbytter ved 50% højere CO2 vil stige med 17% i gennemsnit for en række afgrøder (CO2 gødskning) Moderate temperaturstigninger vil øge udbytter i kolde tempererede områder Klimavariation og klimaekstremer vil reducere udbytterne Øgede problemer med oversvømmelser og dræning af marker Moderat stigning i vandingsbehov Øgede problemer med sygdomme og skadedyr Øget risiko for tab af kvælstof og fosfor

19 Udbytte i hvede ved stigende CO2

20 Udbyttets temperaturafhængighed afhænger af afgrøde
Simuleringer med CLIMCROP modellen

21 Udbytter i sortsforsøgene 1997-2007

22 Udbytter i vinterhvede (t/ha)

23 Egnethed til uvandet korn 1961-90
IIASA

24 Ændring i egnethed til uvandet korn 2080
IIASA

25 Udbytter i landsforsøgene 2005-2007

26 Temperatur effekt på egnethed til nye afgrøder
Effektiv Temperatur Sum (ETS) Sum af daglige temperaturer over en basistemperatur (Tb): ETS =  (Ti – Tb)+

27 Udbytter i sortsforsøg i majs 1981-2007

28 Majsareal per ko i Sønderjylland

29 Majsareal per ko i Nordjylland

30 Egnethed til kernemajs
Sandsynlighed for at ETS grænsen er overskredet for perioden Carter & Frozek (2003)

31 Egnethed til kernemajs
Temperatur følsomhed basis Carter & Frozek (2003)

32 Egnethed til kernemajs
Skift i den nordlige grænse for dyrkning Carter & Frozek (2003)

33 Temperatursum, basis 10°C
15. april – 15. oktober

34 Kernemajs på Jyndevad forsøgsstation i 2007

35 Udbytter i kernemajs (t/ha) - 2006

36 Areal med kernemajs (% af kornareal) - 2006
9 4 18 6 6 21 17 21 43 41 23 29 28 6 49 20

37 Kernemajs – areal og udbytte i Tyskland

38 Udbytter i solsikke (t/ha) - 2006
1.2 1.9 2.1 2.1 2.2 2.4 2.2 1.2 1.6 2.1 0.5 1.0 1.6 2.5

39 Areal med solsikke (% af oliefrø) - 2006
1 2 11 43 29 27 72 4 95 10 1 20 77

40

41 Udbytter i sojabønne (t/ha) - 2006
1.1 1.0 1.9 1.7 2.7 2.6 2.3 2.3 1.6 3.1 2.5 1.9 2.0

42 Areal med sojabønne (% af oliefrø) - 2006
2 5 2 19 5 6 12 14

43

44

45 Udbytte og N-udvaskning i vinterhvede 2080
Ændring i kerneudbytte Ændring i N-udvaskning PRUDENCE

46

47 Tilpasninger i sædskifter
Nye afgrøder: Majs til modenhed Sojabønne, solsikke, (vinter)hestbønne Vinterhavre Vinterraps efter vinterhvede Dobbeltafgrøder til grovfoder (græs efter korn/majs) Vin Afgrøder på vej ud: Vårbyg Vårhavre Vinterhvede Sorter med længere vækstsæson Udnyttelse af nye muligheder for efterafgrøder (efter majs, og mellemafgrøder i vinterhvede) Fokus på sædskifter bliver vigtigere for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr


Download ppt "Globale temperaturændringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google