Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler"— Præsentationens transcript:

1 Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler
Thyge Thoustrup Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Danmarks samlede kartoffelareal i ha
samt antal landbrug med kartofler. 14.000 60.000 12.000 50.000 10.000 40.000 8.000 Antal landbrug Samlede areal Samlede areal 30.000 6.000 20.000 4.000 Antal landbrug 10.000 2.000 1979 1985 1991 1997 2003 År Kilde: Danmarks Statistik

3 Kartoffelarealet opdelt på bedrifter med
< 10 ha, ha og > 30 ha kartofler, procent 60% over 30 ha 50% 40% % af kartoffelarealet ha 30% 20% under 10 ha 10% 0% 1979 1987 1997 2003 År Kilde: Danmarks Statistik

4 Danmarks areal med læggekartofler 1970 - 2004 Ha
7000 40,0 35,0 6000 30,0 5000 25,0 4000 Ha pr. avler 20,0 Antal avlere Danmarks areal med læggekartofler i ha 3000 15,0 2000 10,0 1000 5,0 - 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 Antal avlere DK areal Ha pr. avler

5 EU-problemer i kartofler I
Er der gartnerirettigheder nok i landekvoten? Er alle arealer i fundet til EU-opgørelsen ? Den enkelte avlers forkerte anmeldelse af arealer mel/Lægge/spise 2003 – betydning? Fordeling af evt. overskydende areal Nationale reserve

6 EU-problemer i kartofler II
Udnyttelse af gartnerirettigheder i forbindelse med forpagtning af jord Samme rådighedsperiod på 10 mdr. for alle bedriftens arealer også ved jordleje/forpagtning Vanskeligt at finde forpagtninger Klar adskillelse af stivelseskartofler fra anden avl af kartofler

7 EU-problemer i kartofler III
Braklægning er nyt for kartoffelavlere Mangelfuld kompensation for melavlere

8 Mars dec. 2003

9

10 Baggrunden for et dansk system for kartofler
Sikre at et dansk system bliver simpel og dog inden for rammerne af EUREPGAP Sikre at der kun er ét system som samler hele erhvervet Sikre at dansk kartoffelerhverv ejer konceptet og har afgørende indflydelse på indhold at sikre dansk producerede kartofler en konkurrencefordel frem for udenlandske kartofler

11 Danish Quality Potato - GAP
DQP - GAP Danish Quality Potato - GAP GAP = Good Agricultural Pratice

12 Organisering af Specialudvalget for Kartofler
2 fra Dansk Landbrug 5 fra regionale planteavlsudvalg Stivelsesindustrien Forarbejdning Grossist Eksport Opservatører: Formand for kartoffelafgiftsfond Repressentant for økologi Kartoffelproducentforeningen

13 Glad mand

14 Valg af repræsentanter fra brancherne
Ved henvendelse til kartoffelmelsfabrikkerne, kartoffeleksportørerne, spisekartoffel-grossisterne og de forarbejdende industrier anmodes disse om hver at udpege et medlem til Specialudvalget for Kartofler. Såfremt der udpeges mere end én kandidat fra en af de fire grupper, vælger de fremmødte på Specialudvalgets årsmøde blandt de opstillede kandidater


Download ppt "Aktiviteter ved Specialudvalget for Kartofler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google