Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysisk træning til hjertekarpatienter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysisk træning til hjertekarpatienter"— Præsentationens transcript:

1 Fysisk træning til hjertekarpatienter
Hvor tit Hvor længe Hvilken intensitet Hvilken type af motion Hvad siger evidensen om: Motionsformer aerob træning Styrketræning (dynamisk) Mængde af motion Træningsintensitet Træningshyppighed Træningsvarighed Træningsperiode Mængde af motion

2 Iskæmisk hjertesygdom - effekt af træning som behandling
Beskeden Moderat Ingen Stærk Evidens: A B C D Positiv effekt på: Sygdomspatogenese Symptomer specifikt relateret til diagnosen Muskelstyrke eller kondition Livskvalitet Fysisk aktivitet, Sundhedsstyrelsen 2011

3 Stor mængde motion = stor effekt
Rehabilitation in cariac patients, What do we know about training modalities, review article,

4 Konditionstræning – godt for!
Kredsløbet: Øget slagvolumen og minutvolumen Iltoptagelsen øges Blodet bliver tyndere Blodpladerne klister mindre sammen Stabilisering af risikofaktorerne (BT, Kolesterol… Puls og blodtryk falder ved det samme arbejde Nettoresultatet er et nedsat myokardialt iltforbrug under submaksimalt arbejde.

5 Konditionstræning til hjertekarpatienter
Arbejdskapacitet = dødsfald blandt patienter med hjertekarsygdom Fysisk træning kan forbedre den fysiske kapacitet Fysisk træning er sikker Død af alle årsager 27 % Hjertedød 31 % Reduktion i risikofaktorerne Svaghed metodologi Resultaterne er homogene Overvejende mænd 50+

6 Maxpuls 200 160 Medicin Betablokker Puls,BT sænkende 80 tid 6

7 Styrketræning – godt for hjertekarpatienter
Giver mulighed for at give et højt metabolisk stress ved lav systemisk belastning Mulighed for stor lokal funktionsforbedring Giver ikke højere systemisk belastning en konditionstræning – ex. blodtryk ”lettere” at kontrollere og styre belastninger Tage højde for specifikke problemområder

8 Evidens af fysisk træning for IHD patienter
Nedsætter kardiovaskulær død, når follow up er længere end 12 mdr. Bedre livskvalitet Effekt af fysisk træning på angst og depression

9 Intervention til AKS patienter
Kondition i min.12 uger 30 min. dgl. + 2xugt min (50-80%= Borg 14-17 Arb.Ekg Styrketræning Store muskelgrupper 2-3 x ugt. (3x15= 60% af 1RM) Progression: (3x8= 80% af 1RM)

10 Evidens af fysisk træning for CHF
Signifikant effekt i forhold til hospitalsindlæggelser med lang follow up Signifikant effekt på helbredsrelateret livskvalitet Signifikant effekt på depression Signifikant bedring af VO2 maks.

11 Intervention til CHF patienter (NYHA II-III)
National klinisk retningslinier for hjerterehabilitering, 2013 Exercise training in heart failure: practical guidance, Conraads og Beckers, 2010 Arb.Ekg < 40 W 40-60% af maks (Borg 12-14) Korte gentagende intervaller 40-80W 40-60% af maks (Borg 12-14) Længerevarende intervaller og færre gentagelser >80W 50-80% af maks (Borg 14-17) Styrketræning 2-3 x ugt. 3x15 på 80%= 40-60% af 1RM Progression: 3x15 = 60% af 1 RM 12-26 uger 30 min. dgl. +2xugt min (40-80%)

12 Absolut og Relativ Belastning
75% 100% 75% 100% 12 km/t 15 km/t 20 km/t

13 Hjerteforeningens forslag til konditionstræning BORG
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Træning nedvarmning Opvarmning TID 5 min > 20 min 10 min

14 Hjerteforeningens forslag til konditionstræning BORG
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Efter ca. 3-4 uger Træning nedvarmning Opvarmning TID 5 min > 20 min 10 min

15 Hjertesvigt Norsk undersøgelse 2007 Træning: Opvarmning 10 min.
60-70% 3 min. 85-95% 4min. 60-70% 3 min. Nedvarmning 8 min.

16 Anbefalinger Det anbefaldes, at patienter med IHD (AMI, CABG og PCI) og hjertesvigt tilbydes fysisk træning Der er god praksis, at patienter med angina pectoris, og patienter der har fået foretaget en hjerteklapoperation, tilbydes fysisk træning National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering, 2013

17 Tre knapper at dreje på! Kondition Risikofaktorerne INTENSITET TID
SAMLET MÆNGDE MOTION Risikofaktorerne HYPPIGHED

18 Kontraindikationer Akut iskæmisk hjertesygdom (AMI eller ustabil angina), indtil tilstanden har været stabil i mindst 5 dage Hviledyspnø Pericarditis, myocarditis, endocarditis Symptomgivende aortastenose Svær hypertension. Der er ingen veldokumenteret grænseværdi over hvilken forhøjet BT skulle indebære øget risiko. Minus hård træning ved værdier over 180/105 Febrilia Stor vægtøgning inden for få dage Svær ikke kardial sygdom

19 Træningslog - Hjertemotion

20 Modulopbygning Fordel Udlemper:
Patienterne deltager aktivt i deres egen læring Patienterne er med til at afprøve forskellige motionsformer og derigennem finde lige præcis hvorfor de godt kan lide ex. at gå stavgang Udlemper: Mindre fokus på fysiologisk effekt af træningen på den korte bane

21 Modul Dagens modul skal være i fokus
Sikre at dagens modul kan overføres til den enkelte deltagers hverdag/motion Sæt ord/handling på hvordan deltagene skal anvende modulet i praksis

22 Træningslog Dato Titel på modul: Andet modul 1 2
□ Styrketræning i hjemmet □ Konditionstræning – Intervaltræning □ Styrketræning i naturen □ Cirkeltræning – kombi. af Kondition- og muskeltræning □ Konditionstræning i naturen □ Balance træning □ Konditionstræning – motion som leg □ Afprøvning af lokal motionsform □ Konditionstræning – Lær borg skala □ Afspænding til brug i hjemmet □ Andet – Beskriv i feltet ”Andet modul” 2

23 Træningens opbygning 16 gange
Lærings modul: Formål: Fremgangsmåde: Materialer: Styrketræning i hjemmet Lær brugen af styrketræning som en vigtig del af gode motionsvaner. Lære enkelte styrkeøvelser der kan anvendes i hjemmet Forklaring af begrebet styrketræning. Hvor hårdt skal det være? Antal gentagelser? Hvordan påvirkes kroppen af styrketræning? Hvor ofte skal man styrketræne? Styrketræning er hjertetræning Håndvægte Stepbænke Stol uden armlæn Måtter Evt. musik Planlægning af træning 32 ugers træning Lærings modul: Formål: Fremgangsmåde: Materialer: Konditionstræning Motion som leg Konkurrence Gruppesnak om motion

24 Styrke-/muskeltræning
I Hjemmet Vise anvendelige muskeløvelser til anvendelse i hjemmet I naturen Vise anvendelige muskeløvelser til brug i naturen

25 Konditionstræning I naturen Motion som leg
Forskellige motionsformer i naturen Gang Løb Stavgang…. Motion som leg Giv deltagerne en oplevelse af at leg kan være en sjov og ligeså effektiv motionsform som traditionel motion

26 Konditionstræning Intervaltræning
Lær deltagerne at presse sig selv i deres vante motion Effektiv motion

27 Cirkeltræning Lær deltagerne at kombinere muskeltræning og konditionstræning i deres motionsform

28 Afprøvning af lokal motionsform

29 Afspænding til brug i hjemmet
Lær deltagerne at give slip og vigtigheden af en god restitution

30 Andet modul Andre vigtige moduler der kan være med til at løfte projektets mål !

31


Download ppt "Fysisk træning til hjertekarpatienter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google