Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning"— Præsentationens transcript:

1

2 Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning
Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs?

3

4 Majssorter 65,0 Banguy 64,0 2 R = 0,26 63,0 FK NDF 62,0 61,0 Manatan 60,0 59,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 Pct. NDF i ts.

5 Majssorter 2001-02 65,0 R = 0,51 Manatan Banguy 64,0 63,0 62,0 FK NDF
61,0 60,0 59,0 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 Kg tørstof pr. FE

6 NDF i grovfoder 70 - 80 50 55 Grønbyg 60 75 25 30 Ærtehelsæd 35 40
Vårbyghelsæd Majs 45 Græs FK NDF % NDF i ts.

7 Majssorter 1999 – 2002 Vendsyssel
80 85 90 95 100 105 110 115 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Vendsyssel Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy X=Y

8 Majssorter 1999 – 2002 Vendsyssel
80 85 90 95 100 105 110 115 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Vendsyssel

9 Majssorter 1999 – 2002 Vendsyssel
24 28 32 36 40 30 34 38 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Vendsyssel X=Y Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy

10 Majssorter 1999 – 2002 Vendsyssel
24 28 32 36 40 30 34 38 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Vendsyssel

11 Majssorter 1999 – 2002 Varde R2 = 0,71 80 90 100 110 120 130 85 95 105 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Varde Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy (=(X=Y))

12 Majssorter 1999 – 2002 Varde R2 = 0,71 80 90 100 110 120 130 85 95 105 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Varde

13 Majssorter 1999 – 2002 Varde R2 = 0,94 25 30 35 40 45 50 27 29 31 33 37 39 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Varde Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy X=Y

14 Majssorter 1999 – 2002 Varde R2 = 0,94 25 30 35 40 45 50 27 29 31 33 37 39 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Varde

15 Majssorter 1999 – 2002 Fyn R2 = 0,23 80 90 100 110 120 130 85 95 105 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Fyn Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy X=Y

16 Majssorter 1999 – 2002 Fyn R2 = 0,23 80 90 100 110 120 130 85 95 105 Fht. a.e. Hele landet Fht. a.e. Fyn

17 Majssorter 1999 – 2002 Fyn R2 = 0,95 20 25 30 35 40 45 27 29 31 33 37 39 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Fyn Avenir Crescendo Naxos Vernal Manatan Tassilo Cameron Banguy X=Y

18 Majssorter 1999 – 2002 Fyn R2 = 0,95 20 25 30 35 40 45 27 29 31 33 37 39 Pct. tørstof. Hele landet Pct. tørstof. Fyn

19 Sortsvalg majs Landsforsøgene retvisende
Flere års lokale forsøg afslører afvigere Tørstofprocenten vigtigere end udbyttet Vælg 2-3 sorter > 30 pct. græs: Højt udbytte og højt energiindhold (gerne høj FK NDF) < 30 pct. græs: Højt udbytte og høj FK NDF

20 Majs - sortsvalg Avenir* Cresendo* Vernal Polaire Manatan Tassilo*
Buxxil* Banguy* Nescio Cameron *Høj FK NDF Oversigten s. 309

21 Plantetal i typer af majssorter
3 typer af sorter: Avenir – tidlig Manatan – middeltidlig Banguy – sildig Oversigten s. 311

22 Majs plantetal middelgode forhold, 2000-2001
180 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 Kg ts. pr. FE 160 140 a.e. pr. ha 120 7 9 11 Manatan Banguy 100 80 7 9 11 Avenir Pl. pr. m2 Udb. og nettomerudb. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

23 Majs plantetal middelgode forhold 2000 - 2001
22 24 26 28 30 32 34 36 38 7 9 11 Avenir Manatan Banguy Pl. pr. m2 Pct. stivelse i ts. Stivelse i tørstof Tørstof Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2001

24 Majs plantetal meget gode forhold, 2002
80 100 120 140 160 180 7 9 11 Avenir Manatan Banguy a.e. pr. ha 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 Kg ts. pr. FE Udb. og nettomerudb. Pl. pr. m2 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

25 Majs plantetal gode forhold 2002
25 30 35 40 45 7 9 11 Avenir Manatan Banguy Planter pr. m2 Procent 60 64 68 72 76 80 FK NDF Tørstof Stivelse i tørstof "FK NDF" Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

26 Majs – Plantetal Middelgode til gode forhold Meget gode forhold
9 planter pr. m2 i alle sorter = frø pr. ha Meget gode forhold 11 planter pr. m2 i tidlige og middeltidlige sorter = frø pr. ha

27 Majs - bredsåning Usikre plantetal og uens fordeling af planterne
Pneumatiske tand- eller skiveskærssåmaskiner bedst Bredsåning giver lavere udbytter i nordtyske forsøg Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

28 Majs – plantetal og rækkeafstande
Planter pr. m2

29 Kvælstof til majs, 3 forsøg 2002
190 Opt. N 170 150 Afgrødeenheder pr. ha 130 Optimal 162 N 110 Norm 144 N 90 70 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha Oversigten s. 313

30 Kvælstof til majs, 2002 Varde 200 180 160 a.e. pr. ha 140 120 100 50
= 0,93 180 160 a.e. pr. ha 140 N-min 55 JB 3 Kl.græs Opt.- norm 4,9 a.e. 120 Norm. 153 N Optimal 200 N 100 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha

31 Kvælstof til majs, 2002 Hellevad 180 160 140 a.e. pr. ha 120 100 50
N-min 41 JB 3 Kl.græs Opt.- norm 2,8 a.e. Optimal 207 N 120 Norm. 153 N 100 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha

32 Kvælstof til majs, 2002 Fyn 175 170 165 160 a.e. pr. ha 155 150 50 100
N-min 107 JB 4 Ingen kl.græs Opt.- norm 1,9 a.e. a.e. pr. ha Optimal 80 N Norm. 143 N 155 150 50 100 150 200 250 300 Kg N pr. ha

33 Sammenhæng mellem rel. udbytte i majs og proteinindhold
120 Relativt udbytte Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, div. årgange 6 7 8 9 10 11 Pct. protein 20 40 60 80 100 4571 prøver 2002 12,6% m. 6,5–7,0% råprot. 9% m. 6,0–6,5% råprot. 5,3% m. < 6,0% råprot.

34 Kvælstof Kvælstofnormer til majs - OK Hold fast i kvælstoffet!

35 Majs – efterafgrøder Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

36 Majs – efterafgrøder Alm. rajgræs Første halvdel af juni
Langfingerharve med frøsåkasse Normal ukrudtsbekæmpelse Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

37 Majs – efterafgrøder Alm. rajgræs – primo november
19 kg N pr. ha i overjordiske plantedele N-min reduceret med 18 kg N pr. ha Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

38 Majs – efterafgrøder + 15 kg N Kr. pr. ha = + 70,00
= + 70,00 - 10 kg alm. rajgræs = - 180,00 - Såning = -150,00 Nettoudgift = - 260,00 Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2002

39 Høsttid i majs 2002 1 forsøg – Koldkærgård
Avenir, Crescendo, Manatan, Banguy 4 høsttider – 2. sept. til 11. okt.

40 Høsttid majssorter 2002 170 160 150 140 a.e. pr. ha 130 120 110 100 90
25 30 35 40 45 50 Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

41 Høsttid majssorter 2002 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17 Kg tørstof pr. FE
1,15 1,13 1,11 1,09 1,07 1,05 25 30 35 40 45 50 Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

42 Høsttid majssorter 2002 40 38 36 34 32 Pct. stivelse 30 28 26 24 22 20
25 30 35 40 45 50 Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

43 Høsttid majssorter 2002 46 44 42 40 Pct. NDF i ts. 38 36 34 32 30 20
25 30 35 40 45 50 Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

44 Høsttid majssorter 2002 70 65 60 FK NDF 55 50 45 40 25 30 35 40 45 50
Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

45 Høsttid majssorter 2002 70 60 50 40 Hkg stivelse pr. ha 30 20 10 25 30
25 30 35 40 45 50 Avenir Manatan Pct. tørstof Crescendo Banguy

46 Snitlængder i majs LR + Maskinkontoret i Randers
Claas, John Deere, New Holland, Kemper, JF Forskellige belastninger Forskellige snitlængder Forskellige indstillinger af kerneknuser Målt hele kerner Kapacitet Partikelstørrelses-fordeling

47 Majs - kerneknusning % af grønmasse Hele kerner, Pct. tørstof 1,00
0,90 0,80 0,70 0,60 % af grønmasse Hele kerner, 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 29 30 31 32 33 34 35 36 Pct. tørstof

48 Kerneknusning - John Deere
0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 Pct hele kerner i grønmassen 0,03 0,02 0,01 Kerneknuser 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm Snitlængde 15,7 mm Snitlængde 7,4 mm

49 Majshøstere - snitlængde/kapacitet
140 120 Claas 100 John Deere Kapacitet, ton pr. time 80 New Holland 60 Bugseret JF 40 Bagmonteret Kemper 20 5 10 15 20 Snitlængde, mm

50 Majsvarmeenheder ved Jyndevad
3.100 2.900 2.700 2.500 Majsvarmeenheder 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1965 1975 1985 1995 2005 Kilde: Danmarks JordbrugsForskning

51 Majsvarmeenheder ved Jyndevad
3.100 2.900 2.700 2.500 Majsvarmeenheder 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1965 1975 1985 1995 2005 Minimum til ensilering Kilde: Danmarks JordbrugsForskning

52 Majsvarmeenheder ved Jyndevad
3.100 2.900 2.700 2.500 Majsvarmeenheder 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1965 1975 1985 1995 2005 Minimum til CCM Kilde: Danmarks JordbrugsForskning

53 Majsvarmeenheder ved Jyndevad
3.100 2.900 2.700 2.500 Majsvarmeenheder 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1965 1975 1985 1995 2005 Minimum til modenhed Kilde: Danmarks JordbrugsForskning

54 Majs – øre pr. FE 200 180 160 140 Øre pr. FE (på lager) 120 100 80 60
4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 FE pr. ha netto Hele afgrøden, ensilage Kerner, ensilage Kolber, ensilage Kerner, tørret Kolber, tørret


Download ppt "Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google