Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samspillet mellem akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse UAO Hanne Arildsen, PKL for FAM i Region Midt Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samspillet mellem akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse UAO Hanne Arildsen, PKL for FAM i Region Midt Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Samspillet mellem akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse UAO Hanne Arildsen, PKL for FAM i Region Midt Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Uddannelsesregion Nord Marts 2015

2 Retningslinjer for KBU 2007 og 2015 i videreuddannelsesregion Nord  ”Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse finder, at de kommende fælles akut modtagelser er det ideelle læringssted for første halvår af basisforløbet”  Hvorfor?

3 Målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse  ”Der bør indgå en afdeling med betydelig akutfunktion i alle uddannelsesforløb”  4 ud af 15 læringsmål er direkte relateret til modtagelse af den nyindlagte patient med fokus på  den diagnostiske proces  udformning af udredningsplan  iværksættelse af relevant primær behandling  De få konkrete kliniske billeder (læringsmål 8), som KBU- lægen skal kende ses hyppigt i akutafdelingen

4 ”Visions notatet” for akutafdelingen  ”Anvende uddannelsesmulighederne i det hospitalsmiljø, hvor hovedparten af de akutte patientforløb modtages, triageres, og får den umiddelbart nødvendige diagnostik og initiale behandling iværksat”  ”Akutafdelinger er et unikt læringsmiljø, der byder på utroligt mange oplagte læringssituationer”  ”Akutafdelingens nye organisering giver mulighed for at tænke nyt i forhold til organisering af uddannelse”

5 Hvad kan FAM tilbyde KBU?  Stort patientflow hele døgnet  Tilstedeværelse af superviserende senior læge 24/7  Stor patientbrede med mulighed for differentialdiagnostik og gennemførelse af ”den diagnostiske proces”  Nytænkning, ny struktur, ingen ”vi plejer”

6 Opmærksomhedspunkter  Akutafdelinger fortsat under opbygning – er KBU en ”sart” medspiller her?  Tilstrækkelig uddannelses-/vejlederkapacitet?  Læringsmål 5 ”Monitorering af behandlingseffekt” – organisering af fx stuegangsfunktion / supervisionsaftaler med relaterede specialafdelinger  Speciale-rekruttering (kirurgi, medicin, mv.)

7 Opmærksomhedspunkter  Hvad betyder ansættelsesforholdet?  Kan man” høre hjemme” 2 stedet – Ja, hvis forældre kan tale samme. Samarbejde på tværs af afdelinger  Stor afdeling – tilknytning til ”delafsnit”?  Mister vi brede?  Opnås hurtig kompetenceerhvervelse indenfor begrænset fagområde = øget selvtillid?

8 Hvad kan KBU tilbyde FAM  Dynamisk arbejdsmiljø – videbegærlige unge læger, der stiller spørgsmål ”ved alting”  En mulighed for at kunne ”lære fra sig” – bidrage til den samlede uddannelseskapacitet indenfor lægelig videreuddannelse  Rekrutteringsmulighed for akut interesserede læger  Arbejdskraft

9 Hvordan kan VUS/DRRLV bidrage  Beslutning om at det ”på sigt er planen, at første del af alle KBU-forløb skal foregå på en akutafdeling” Akutnotatet til Danske regioner  Sætte krav til uddannelsesforhold (UAO, uddannelses- kapacitet) ved godkendelse af uddannelsesprogrammer  Postgraduate kliniske lektorater indenfor KBU og FAM  Uddannelsesudvalg vedr. den lægelige (videre)uddannelse i FAM

10 Hvor står vi nu? Basislæge.dk Antal KBU-forløb med 1. ansættelse i Akutafdelingen  Herning – 100%  Horsens – 80%  Viborg – 100%  Randers – 66% planlægges flyttet efterår 2015  Aarhus – 43 %  Aalborg – 24%  Hjørring – 100%

11 Hvad siger KBU-lægerne Evaluer.dk  Herning – det startede skidt, nu det går langt bedre  Horsens – det var nogenlunde, nu går det bedre  Viborg – det har gået ret godt hele tiden (obs. ansættelsessted)  Randers – ikke startet endnu  Aarhus – ok, men plads til forbedring (kun 2)

12 Spørgsmål?


Download ppt "Samspillet mellem akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse UAO Hanne Arildsen, PKL for FAM i Region Midt Møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google