Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FTF22.02.2012 FTF er 450.000 danskere − FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. − FTF har 81 medlemsorganisationer. − FTF er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FTF22.02.2012 FTF er 450.000 danskere − FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. − FTF har 81 medlemsorganisationer. − FTF er."— Præsentationens transcript:

1 FTF22.02.2012 FTF er 450.000 danskere − FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. − FTF har 81 medlemsorganisationer. − FTF er partipolitisk uafhængig. − FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. − FTF blev oprettet i 1952.

2 www.ftf.dk FTF15.08.2007 Udviklingen i antal medlemmer

3 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF er overalt −Sygeplejersker, politiassistenter, bankfuldmægtige, pædagoger og socialrådgivere er alle FTF’ere. FTF er også skuespillere, halinspektører og mange flere faggrupper. −Typiske fællestræk for FTF’ere: Studentereksamen og mellemlang videregående uddannelse. −FTF’ernes løn, ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø har mange fællestræk.

4 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF’s mission −FTF’s mission er at være den faglig-politiske hovedorganisation for partipolitisk uafhængige organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer.

5 www.ftf.dk FTF15.08.2007 Vision: FTF viser mod, vilje og styrke: −ved at være dagsordenssættende og øve markant politisk indflydelse regionalt, nationalt og internationalt. −ved aktivt at bidrage til samling og samarbejde i fagbevægelsen om at fremme fælles mål. −ved at være vidensbank og levere professionel oplysning, rådgivning og vejledning. −ved at bygge på dialog, åbenhed og aktiv inddragelse af medlemsorganisationer og −ved at styrke sammenholdet mellem medlemsorganisationerne.

6 www.ftf.dk FTF15.08.2007 Sådan fungerer FTF −FTF afholder kongres hver 3. år i november. Næste gang den 14.-15. november 2012. −På kongressen vælges FTF’s formand og forretningsudvalg, og linjerne for de forskellige arbejdsområder fastlægges. −FTF’s nuværende formand hedder Bente Sorgenfrey og blev valgt første gang i 2003.

7 www.ftf.dk FTF15.08.2007 Sådan fungerer FTF (fortsat) −Medlemsorganisationerne er delt i tre sektioner. Sektion K for kommunalt ansatte, sektion S for statsansatte og sektion P for privatansatte. −FTF har 5 regioner, hvis opgave er at sikre en tættere kontakt mellem forbundene lokalt og mellem medlemmerne af de enkelte forbund og fagforeninger.

8 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF arbejder −FTF har 66 ansatte i sekretariatet. −FTF øver politisk indflydelse inden for en lang række områder, fx arbejdsmiljø, uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik. −Desuden tilbyder FTF en række serviceydelser til medlemsorganisationerne, fx advokathjælp, socialrådgivning, it-løsninger og kurser.

9 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF og ledelse −Blandt FTF’s medlemmer er 34.000 ledere. −En gang om året udgiver FTF LederPejling, der tager temperaturen på ledelse blandt FTF’erne. −FTF har nedsat en tænketank om ledelse, udgiver bøger og udbyder kurser, som er relevante for ledere. −Se mere: www.ftf.dk/ledelse

10 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF og TR −Der er 18.000 tillidsrepræsentanter i FTF. −FTF udbyder kurser og information særligt for TR. −Se mere: www.ftf.dk/trwww.ftf.dk/tr

11 www.ftf.dk FTF15.08.2007 FTF’s hjemmeside −FTF stiller alt materiale til rådighed for medlemsorganisationer og andre interesserede på www.ftf.dk.www.ftf.dk −FTF leverer skarpe analyser og hurtige nyheder −Du kan tilmelde dig præcis de politikområder, du er interesseret i, på ftf.dk/abonnement.

12 www.ftf.dk FTF15.08.2007 Mere om FTF… −FTF’s hjemmeside: www.ftf.dkwww.ftf.dk −Læs Bente Sorgenfreys blog: www.ftf.dk/bentesblogwww.ftf.dk/bentesblog −Følg Bente Sorgenfrey på Twitter: @bentesorgenfrey −Og følg både hende og FTF på Facebook


Download ppt "FTF22.02.2012 FTF er 450.000 danskere − FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte. − FTF har 81 medlemsorganisationer. − FTF er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google