Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IFS seminar Middelfart den 19. marts 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IFS seminar Middelfart den 19. marts 2015"— Præsentationens transcript:

1 IFS seminar Middelfart den 19. marts 2015
Afstigmatiseringsindsats i socialpsykiatrien – hvad virker? Projektleder Johanne Bratbo og projektkoordinator Anja Kare Vedelsby

2 Dagsorden 1. del Ultra kort om Landskampagnen EN AF OS
Smagsprøver på Dialogstarter til henholdsvis psykiatrien og socialpsykiatrien – film og refleksionsøvelser Dialogstarteren til psykiatrien – udpluk fra evalueringen i efteråret 2014 Forslag til dilemmaer i socialpsykiatrien der udfordrer ”dem” og ”os”-tænkning

3 Dagsorden 2. del Hvad virker, når man arbejder med afstigmatisering?
Evaluering af ambassadørkorpsets erfaringer Ambassadøroplæg ved Lone Grove Fælles debat Opfordring til at bidrage til synliggørelse af diskriminations-undersøgelsens spørgeskema

4 Vision Gøre livet bedre for alle ved at fremme inklusion og
bekæmpe diskrimination forbundet med psykiske lidelser. I får lige en meget kort introduktion til EN AF OS for ikke at trætte jer med for mange detaljer, og I kan selvfølgelig spørge! Som I kan se af visionen, lægger landskampagnen vægt på at modvirke den eksklusion fra samfundslivet, arbejdslivet, uddannelse, etc. som desværre i dag er vilkårene for mange, som får en psykisk sygdom. Det er hårdt for alle – men også især for de unge, som får en psykiatrisk lidelse og diagnose tidligt i deres liv, og oplever at de mister kontakten til venner og et ungdomsliv som andre, og bagefter skal dække i deres CV at de har ’huller’ som kan skyldes indlæggelser og sygdomsperioder. Tal udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at det også samfundsmæssigt er en god investering, hvis vi kan fremme inklusion noget mere – for det koster omkring 55 milliarder kroner årligt, at mennesker udstødes. Og kun 10% af disse udgifter går til behandling! Andre tal fra SFI viser, at erhvervsfrekvensen kun er godt 24,2% for personer, der har en psykisk lidelse, mod godt 43,9% for personer med fysiske handicap – og mod godt 77,5% af befolkningen generelt. Det tal er alt for lavt i forhold til viden om, hvor mange der faktisk kan komme sig.

5 Aktuelle kampagneperiode: 2011 - 2015
Hvad arbejder vi for? Øge danskernes viden om psykisk sygdom. Mindske den afstand, der fører til stigmatisering, fordomme og social udelukkelse. Skabe større forståelse for psykisk sygdom i skoler, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig = 5 indsatsområder: Brugere & Pårørende, Personale, Arbejdsmarkedet, Unge, Befolkningen & medierne Aktuelle kampagneperiode: Netop med baggrund i de tal, som jeg nævnte før, har kampagnen til formål at nå bredt ud, for udskillelsen starter allerede i skolen – og håbet er, at mere viden og større kendskab vil nedbryde barrierer, som skyldes fordomme eller myter og give mere plads til nuancer og udfordre opfattelsen ’en gang psykisk syg – altid psykisk syg’.

6 Hvem står bag? Som I kan se af de mange logoer, er der mange partnere, og de er nogle tunge nogle, som er enige om vigtigheden af dette projekt, men på andre områder er uenige – fx om finansiering, strukturer og tilbud. Og det er en af grundene til, at det er områder, vi IKKE kan blande os i hos EN AF OS.

7 Her finder du os www.en-af-os.dk
Hjemmesiden vil i redesignet version blive lanceret 9.december i år, så den bliver tablet- og mobilvenlig. Samtidig skulle der være ryddet lidt op, så den bliver nemmere at navigere på. Hjemmesiden har også regionale undersider, hvor man kan se, hvad der foregår i ens region samt finde kontaktoplysninger mm. Facebook: nu over ’likere’ Brugerpanel: EN AF OS-panel på over 2000 personer der har eller har haft en psykisk sygdom – spørgsmål hver 2. måned. Senest har vi spurgt om erfaringer med brug af sociale medier og indtrykket af DR’s kampagne ’Usynligt Syg’ i april 2014. Vi har gennemført nogle befolkningsundersøgelser i både 2011, 2012 og nu igen i 2014 – i 2012 var kendskabet til EN AF OS på 26%, og i 2014 er tallet vokset til 37%, hvilket må anses for ganske godt sammenlignet med kampagner generelt. Så PR-indsatser, synligt logo og de mange udgående aktiviteter nationalt, regionalt og lokalt, har alle bidraget til den status!

8 Film: Jeg kunne ikke en gang stave til håb

9 Refleksionsøvelse Formidlingen af håb hænger sammen med oplevelsen af stigmatisering. Denne film illustrerer fagpersonens vigtige rolle i forhold til at formidle håb og støtte brugeren i troen på bedring og et godt liv. Er der situationer, I kan genkende i filmen? I filmen hører I om den rolle, håb spiller. Hvordan formidler I håb til jeres brugere? Hvad er I gode til, og er der noget, I kan gøre endnu bedre?

10 Dialogstarter til socialpsykiatrien - Michaels historie
Start filmen ved minuttal 1:09.

11 Refleksionsøvelse Hvad tænker I om Michaels oplevelse af samarbejdet med en medarbejder? Er der situationer, I kan genkende i filmen? Hvad tænker I om hans udsagn om at skelne mellem ”kan” og ”skal”, når det handler om at fremme mulighederne for oplevelsen af ligeværd? Hvad er I gode til, og er der noget, I kan gøre endnu bedre?

12 Dialogstarter til socialpsykiatrien - Trines historie
Start filmen ved minuttal 14:28-17:30

13 Refleksionsøvelse Hvad tænker I om Trines oplevelse af henvendelsen fra jobcentret? Hvad tænker I om hendes udsagn om, at sagsbehandleren bør tale med borgeren selv? Er der situationer, I kan genkende i filmen? Hvordan tackler I samarbejdet med jobcentret? Hvad er I gode til, og er der noget, I kan gøre endnu bedre?

14 Proces for ny Dialogstarter
Færdigredigere film, inkl. refleksionsspørgsmål Udarbejde cases, inkl. refleksionsspørgsmål Tilpasse supplerende materiale, så det matcher Teste materialet i socialpsykiatrien Opsætning på hjemmeside

15 Personale i sundheds- og socialsektorerne Målsætninger og budskaber
Mere respekt og samarbejde Praksis med systematisk inddragelse forbedrer kvaliteten. Politikker er ikke nok i sig selv. Øget viden om recovery og empowerment Der er mulighed for at komme sig og personen er ikke identisk med sin diagnose Anerkende brugernes og de pårørendes ressourcer Helhedssyn er nødvendig i indsatsen Øget refleksion over kultur og sprog Hverdagssproget og kulturen har stor betydning for stigma – både i forhold til patienter, brugere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere

16 Dialogstarteren – et godt sted at starte
Dialogstarteren giver mulighed for: fælles refleksion over betydningen af fordomme, stigmatisering og selvstigmatisering for at styrke kvaliteten i behandlingsindsatsen overfor patienter og pårørende at styrke den tværgående dialog mellem faggrupper som led i at øge opmærksomheden på sprog og kultur i hverdagens behandlingsindsats at styrke parathed til en åben dialog med patienter og pårørende om tabu, fordomme og risiko for selvstigmatisering

17 Overordnede budskaber
Der kommer til at stå ”brugeren” The stickers can be put up anywhere, e.g. on the doors of the mental health ward, in the bathroom, mirrors, etc.

18

19 Dialogstarterens indhold
Film: “Måske er jeg bare et unikt menneske” m/ diskussionsoplæg Dilemmaøvelser Film: “Klar tale” m/ diskussionsoplæg Ambassadøroplæg Huskeseddel (til at bevare fokus på afstigmatisering) Øvelse: “Møder du disse opfattelser i din hverdag?” Elektronisk evalueringsskema  database og evaluering

20 Regionale handleplaner – overordnede budskaber
Tidsramme Målgrupper Omfang Implementering Hovedstaden Feb april 2015 Medarbejdere og ledelse Medarbejdere i alle afsnit PsykInfos medarbejdere Sjælland Jan. 2014 Ledelse, medarbejdere og patienter Materialet præsenteres for alle ledelsesgrupper To deltidsansatte medarbejdere med brugerbaggrund Syddanmark 2014 Alle medarbejdere med primær patientkontakt Alle afsnit planlægger egen indsats. Integreret i andre projekter Midtjylland Studerende, tre pilotafsnit, patientmøder Undervisere, afsnitsledelser Nordjylland 1. halvdel af 2014 Alle afsnit og ambulatorier Grundig informationsproces. Ledelserne er interne ambassadører Danish Regions represents the interests of the five Danish regions. The main task of the regions is to manage the Danish health care system but they also have responsibilities in the social field and regional development. All regions’ action plans have different time frames, target groups, scale and strategies for implementation of The Dialogue Kickstarter.

21 Evalueringsresultater november 2014: Dialogstarteren til psykiatrien
47 registreringer 73% brugte materialet for første gang 27% havde tidligere arbejdet med materialet 27% havde haft et ambassadøroplæg 15% havde ikke haft et ambassadøroplæg endnu men forventede at have det i fremtiden 68% havde arbejdet med materialet i forbindelse med et personalemøde Et brudt udsnit af personalegrupperne i psykiatrien har deltaget i arbejdet med materialet Vi ved, at en del flere har brugt materialet men ikke udfyldt skemaet – Danske Regioner har opfordret de regionale koordinatorer og psykiatricheferne!

22 Resultater af arbejdet med Dialogstarteren – centrale fund
Over 75% er enig eller meget enig i følgende: Arbejdet med Dialogstarteren har samlet set givet os øget viden om fordommes betydning, som vi kan bruge i vores arbejde Arbejdet med Dialogstarteren har samlet set genopfrisket vores viden om fordommes betydning, som vi kan bruge i vores arbejde Arbejdet med Dialogstarteren har samlet set øget vores opmærksomhed på betydningen af sprogbrug i hverdagen Arbejdet med Dialogstarteren har samlet set øget vores opmærksomhed på betydningen af at fremme dialog med patienter og pårørende

23 Tilfredshed med Dialogstarteren
75% er tilfredse eller meget tilfredse med: Indholdet Opbygningen Omfanget Udbyttet

24 Et par citater ”Der blev takket for provokationerne, og flere udtrykte, at tiden var moden til dette arbejde.” ”Vigtigt tema at få drøftet i personalegruppen. Tak fordi materialet er så let tilgængeligt og vel planlagt – lige til at gå til – filmene er rigtig gode som udgangspunkt for fælles drøftelser og refleksion. Vi arbejder gerne videre med Dialogstarteren.” ”Vi er alle enige om, at de patienter som indgår i filmene, er meget mere velfungerende end de patienter, vi møder i vores praksis.”

25 Huskesedlen - opmærksomhedspunkter
Tilgængelighed Uskrevne regler Sprogbrug – til og om patienten Samarbejde med pårørende Formidling af håb Opmærksomhed omkring hvilke aktiviteter man laver i miljøet, og evt. flytning af disse til mere afskærmede steder (fx medicingivning) At se mennesket bag diagnosen

26 Dialogstarter til socialpsykiatrien
Forslag til dilemmaer i socialpsykiatrien der udfordrer ”dem” og ”os”-tænkning?


Download ppt "IFS seminar Middelfart den 19. marts 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google