Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan administrerer vi § 82a – samspillet med § 82

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan administrerer vi § 82a – samspillet med § 82"— Præsentationens transcript:

1 Sådan administrerer vi § 82a – samspillet med § 82
Hvem er jeg og hvorfor er jeg her  Fakta om Gladsaxe § 82 § 82a - adskiller sig fra § 82 § 82a - samspillet med § 82 Gennemgang af konkret sag Opsamling herunder sagsbehandlernes dilemma og tandlægekonsulentens rolle

2 Fakta om Gladsaxe Ca. 65.000 indbyggere
Godt kontanthjælpsmodtagere Ca. 650 personer under 25 år Ca personer over 25 år 296 ansøgninger iht. §82 og §82a i 2013 191 bevillinger i 2013 105 afslag i 2013

3 Tandbehandling iht. § 82 Udgiften kan ikke dækkes af anden lovgivning
Alle kan i princippet ansøge Ansøger og evt. ægtefælle har ikke selv mulighed for at afholde udgiften Behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Behandlingsbehovet skal være akut og uopsætteligt.

4 § 82 fortsat….. Økonomisk vurdering af rådighedsbeløb, herunder muligheden for selv af afholde hele eller dele af udgiften Sagsbehandler undersøge mulighederne for afdragsordning med tandlægen. Evt. henvise til anden tandlæge der er villig til at indgå en afdragsordning.

5 Økonomisk beregning: Anvender gældende praksis fra Ankestyrelsen
Medtager ikke privat og offentlig gæld Vejledende rådighedsbeløb: Enlig kr , ægtepar kr , 1. barn kr , efterfølgende børn kr. 750. Eventuelt overskud skal som hovedregel anvendes til hel eller delvis afholdelse af behandlingen.

6 § 82a adskiller sig ift. § 82 som følge af Ankestyrelsens praksis:
At der ikke kræves et akut og uopsætteligt behandlingsbehov At der ydes økonomisk støtte til forebyggende behandlinger

7 § 82a – samspillet med § 82 § 82a Stk. 4. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

8 Gennemgang af sag 22 årig hjemmeboende på kontanthjælp
Januar 2013 ansøger om tandbehandling til kr ,39 – behandlingen består af plastfyldninger, rodbehandlinger og bedøvelser. Bevilling iht. LAS § 82a. Egenbetaling kr. 600 Behandlingen udføres til kr Marts 2013 NY ansøgning - implantater +4, +7, -6. Samlet pris kr

9 Sag fortsat…………. Sagen vurderes af tandlægekonsulent ud fra om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet med de principper der er for § 82. Undtaget er akut og uopsætteligt. Bevilling på alternativt behandlingsforslag på unitor til kr

10 Opsamling Sagsbehandlerens dilemma:
”Aflære” tanken om akut og uopsætteligt Anerkende den forebyggende tandbehandling Tandlægekonsulentens rolle: ”Turde” trodse de praktiserende tandlæger Fastholde fagligheden Udfordre sagsbehandlerne


Download ppt "Sådan administrerer vi § 82a – samspillet med § 82"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google