Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad? Hvordan? Hvorfor ? Og hvorfor relevant for AT m. innovation? Torben Benoni & Lise Mark Steno Museet Kursus, Marts 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad? Hvordan? Hvorfor ? Og hvorfor relevant for AT m. innovation? Torben Benoni & Lise Mark Steno Museet Kursus, Marts 2015."— Præsentationens transcript:

1 Hvad? Hvordan? Hvorfor ? Og hvorfor relevant for AT m. innovation? Torben Benoni & Lise Mark Steno Museet Kursus, Marts 2015

2 10.00Velkomst, rundstykker og kaffe + te 10.30Oplæg om brug af museologi + intro til brug af elevkit 11.15Workshop 1,Stenomuseet: Udstillingsprincipper & Kommunikationsstrategier 12.30Opsamling i plenum 13.00Frokost i Matematisk Kantine 13.45Workshop 2, Naturhistorisk Museum: 3 øvelser (1 ny: Formidlingsjagt) 15.00Kaffe og oplæg om AT, innovation og museologi 15.30Workshop 3: Idégenerering/udkast - AT, museologi og innovation 16.15Opsamling og tak for i dag

3 Museologiske grundprincipper jvf. Museumsgrundbogen: Om museets 5 søjler/funktioner Om at læse en udstilling-1: 4 Kommunikationsstrategier Om at læse en udstilling-2: 3 Udstillingsprincipper Hvorfor relevant for jer og elever?

4 Indsamle kulturarven Registrere den Bevare den Forske i den… Formidle inkl. fokus Kommunikationsstrategier udstille den Udstillingsprincipper

5 Målgruppe(r) Tema, titel Udbytte/formidlingsmål Kommunikationsstrategi/formidlingsgrundlag: 1. Laissez-faire tilgangen 2. Transmissionstilgangen 3. Konstruktivistisk tilgang 4. Narrativ tilgang

6 Gæsten: nysgerrig, selvhjulpen, opsøgende Formidlingsmål: induktivt, subjektivt Udstillingen: ikke bestemt rute Eksempel: “Det uperfekte barn” Steno Museet

7 Gæsten: mgl. viden, passiv, skal ledes/guides Formidlingsmål: øge gæstens viden Udstilling:autoritativ, ofte fastlagt rute Eksempel: Antikmuseet Aarhus, Mausolæet i Halikarnassos

8 Gæsten:I centrum -mødes og udfordres Formidlingsmål: gæst konstruerer ny viden Udstillingen: medspiller, nedtonet autoritet Eksempel: Moesgaard Museum, særudstillingen “Rethink Information”

9 Gæsten: medfortællende/medskabende Formidlingsmål: at gæsten kan koble egne historier til udstillingens Udstillingen:ramme til fortælling(er) Eksempler: Enter Ung 2010 Kvindemuseet,

10 Didaktisk informerende/undervisende princip Affektivt dramatiserende princip Æstetisk skønheds/nydelses-princip

11 Århus Bymuseum (møntudstilling)

12 Jødisk Museum, Berlin Ny tilbygning af Daniel Liebeskind Her: Holocaust Tower

13 “Rethink Information” – Contemporary Art and Climate Change “Acid Rain”, Kunsthallen Nikolaj “Cascade”, Moesgaard Museum

14 Fra særudstillingen Blod, Stenomuseet

15 Hvis en skole lader alle 1.g’ere skole læse om og arbejde med de 3 udstillingsprincipper (f.eks. i et AT-forløb) => god basisviden der kan bygges videre på i 2. og 3.g, => alle fag kan have glæde af. Museumsbesøg kan tilføre meta-faglighed (bevidsthed om metode /videnskabsteori) til det faglige udbytte. Elever får redskaber til at forholde sig kvalificeret til udstillingen (såvel mål og midler) med et fagligt sprog. Men må naturligvis IKKE erstatte fagmetoder Ideelt til AT-forløb, fx ved studieture også til ukendte museer Helt oplagt til AT med innovation Museet som kunden – produkt som innovativt løsningsforslag til ændrede kommunikationsstrategier og/eller udstillingsprincipper, paratekster el lign,dvs - af værdi for andre + tilfører konteksten noget nyt + har relevans og konsevenser

16 1. Hands-on erfaring teori i praksis på flere niveauer Intuitiv/induktiv ‘udstillingsåbner’ (formidlingsjagt) Udstillingsprincipper Kommunikationsstrategier Fra museologi til AT m. innovation 2. Elev-’kit’ til undervisningsbrug Læsestof: Udstillingsprincipper Kommunikationsstrategier Forslag til arbejdsopgaver (skabeloner med lærervejledninger) - udstillingsprincipper - kommunikationsstrategier - AT innovationsprojekt med museologi

17 DET MUSEOLOGISKE Øvelse 1 ”Formidlingsjagt” Øvelse 2 Udstillingsprincipper Øvelse 3 Kommunikations- strategier MUSEOLOGI AT & INNOVATION Øvelse 4 ”Et innovativt løsningsforslag på et museologisk problem” Workshops 1 og 2 Workshop 3

18 Forslag til ændring af udstillingsprincip, Steno Forslag til ændring af kommunikationsstrategi, Steno? Gruppearbejde: gym-museum ”Hvis vi skulle på besøg hos jer” / ”Hvis I skulle på besøg hos os” : før – mens – efter PADLET: skriv her: http://da.padlet.com/lisemark50/mus

19 Vi mødes til workshop 2 kl. 13.45 ved Naturhistorisk Museums reception Medbring udleveret materiale

20 Jeres oplevelse af ”Formidlingsjagten” Jeres forslag fra workshop 2 på Naturhistorisk Museum

21 AT INNOVATION MUSEOLOGI

22 Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner… (fra AT-læreplanen) I en AT-opgave med innovation vil udgangspunktet være at udvikle en innovativ løsning på et konkret/autentisk problem. (fra Vejledningen) Ved innovativt løsningsforslag forstås, at forslaget har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt. (fra Vejledningen)

23 Push: En kendt løsning på et kendt problem overføres til ny kontekst (fx idéen til velcro) Pull: Et kendt problem søges løst med en kendt løsning, der virker i en anden kontekst (fx taletidskort til mobil)

24 Merkantil definition → Nytænkning og værdiskabelse (for den enkelte, for samfundet – samfundsmæssigt, etisk, æstetisk)

25 Gymnasiet: elever, der skal arbejde med innovative løsningsforslag (i faglig kontekst) Museet: ekstern samarbejdspartner med autentiske problemer Museologi: et fælles sprog

26 A. H vilket problem? B. Hvilke fag og metoder? C. Hvilket løsningsforslag/produkt? D. Vurdering af løsningsforslag E. Vurdering af anvendt viden og metoder

27 ●ATb – Verdensbilleder museologi for alle 1.g’ere ●A-bomben ●1.x bygger museum ●Væksthusene og iNANO ●VækstAarhus 2015 : Billedkunst/Design eksamensprojekt m innovation : 3 gymnasier, Skandinavisk Designhøjskole Randers og Væksthusene

28

29

30

31 Eksamensprojekt og intergymnasial konkurrence Partnere: Science Museerne, 3 gymnasier og Skandinavisk Designhøjskole

32 Forslag til ændringer i udstilling Bidrag, som faktisk realiseres på museet Lån af genstande til udstilling på gymnasiet Udvikling af nye produkter/løsninger med afsæt i museets samling/udstilling Udvikling af andre produkter og løsninger til museet

33

34 Interessent/samarbejdspartner: ARoS Emne: Kommunikation (museologisk!) Problem: ”Fra Abildgaard til Kirkeby” udstilling Fag 1 : Billedkunst B (form, ikonografi, social..) Fag 2 : Samf. (Minerva, statistikker, interviews) Innovativt løsningsforslag: Nyophængning og ny placering

35 Innovation i AT med museologi Del 1: -en videreudvikling af arbejdet fra workshop 1 nu med AT faglighed og fokus på innovativt løsningsforslag Del 2: Idéudvikling til projekter

36


Download ppt "Hvad? Hvordan? Hvorfor ? Og hvorfor relevant for AT m. innovation? Torben Benoni & Lise Mark Steno Museet Kursus, Marts 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google