Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 PC baseret dataanalyse og simulering Week2 B. 2 SAS Procedurer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 PC baseret dataanalyse og simulering Week2 B. 2 SAS Procedurer."— Præsentationens transcript:

1 1 PC baseret dataanalyse og simulering Week2 B

2 2 SAS Procedurer

3 3 Delmængder af data II PROCedurer Eksempel: Eksempel: proc print; proc print; where koen=‘F’; where koen=‘F’;

4 4 Procedurer proc contents; proc contents; proc print; proc print;

5 5 Procedurer proc sort; proc sort; by koen; by koen; proc means; proc means; by koen; by koen;

6 6 Procedurer Procedurer PROC MEANS; PROC MEANS; PROC MEANS options; PROC MEANS options; VAR variables; VAR variables; (PROC MEANS laver sit eget output)

7 7 Procedurer output out=; output out=; output out=B mean=meanx; output out=B mean=meanx; output out=mysas.helbred2 output out=mysas.helbred2 sum=sumx N=antal mean=mean; sum=sumx N=antal mean=mean;

8 8 Procedurer proc univariate; proc univariate; proc freq; proc freq; proc corr; proc corr;

9 9 Hente et datasæt, som så er default Libname F_sas ‘f:\dataanalyse\week2\SAS_F’; Libname F_sas ‘f:\dataanalyse\week2\SAS_F’; Data temp; Data temp; set F_sas.dat85tot; set F_sas.dat85tot;

10 10 Proc freq proc freq; proc freq; tables alder koen; tables alder koen; proc freq; proc freq; tables alder * koen; tables alder * koen;

11 11 Proc tabulate proc tabulate; proc tabulate; class alder koen; class alder koen; table alder, koen; table alder, koen;

12 12 P roc corr proc corr; proc corr; var hojde vaegt; var hojde vaegt;Output: Rho = 0, nulhypotese P-værdi, test af om den sande correlation er 0

13 13 Proc corr; !-------------------------------! ! Korrelations-koefficienter ! !--------------!----------------! ! r ! korrelation ! !--------------!----------------! ! 0.00 - 0.19 ! meget svag ! ! 0.20 - 0.39 ! svag ! ! 0.40 - 0.69 ! moderat ! ! 0.70 - 0.89 ! staerk ! ! 0.90 - 1.00 ! meget staerk ! !--------------!----------------!

14 14 SAS Put og File

15 15 SAS - put og file Eksempel: File print; *File “H:/mysas/udfil”; put navn 1-10 @12 foeddag persnr /;

16 16 SAS Grafik

17 17 SAS / Graph proc gplot; proc gplot; proc gchart; proc gchart; proc g3d; proc g3d; proc gslide; proc gslide;

18 18 P roc gplot proc corr; proc corr; var hojde vaegt; var hojde vaegt; symbol1 V=dot C=red I=RL CI=blue; symbol1 V=dot C=red I=RL CI=blue; Proc gplot; Proc gplot; plot hoejde*vaegt=1 hoejde*diastole=1; plot hoejde*vaegt=1 hoejde*diastole=1; run; run;

19 19 SAS / Graph - æ, ø og å *goptions devmap=winansi keymap=winansi; proc gslide; title F=swiss "Blåbærgrød"; title F=swiss "Blåbærgrød";run;

20 20 SAS / Graph - fonte med æ, ø og å SIMULATE SIMULATE CENT**** (flere fonte) CENT**** (flere fonte) SWISS**** (flere fonte), SWISS**** (flere fonte), f.eks. Swiss, Swissl m.fl. f.eks. Swiss, Swissl m.fl. ZAPF**** (flere fonte) ZAPF**** (flere fonte)


Download ppt "1 PC baseret dataanalyse og simulering Week2 B. 2 SAS Procedurer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google