Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00 – TVIS KIRKEHUS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00 – TVIS KIRKEHUS."— Præsentationens transcript:

1 BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00 – TVIS KIRKEHUS

2 VELKOMST V/ PROVSTIUVALGSFORMA ND ANNY KJÆR PUNKT 1

3 DAGSORDEN 1.Velkomst 2.Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet samt målsætningen for ligning i de nærmeste budgetår a)Låneoversigt b)Kommende projekter 3.Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag 4.Provstiudvalgskassens budget a)Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift b)HR-konsulet

4 DAGSORDEN 5.Budget 2015 – budgetlægningens sidste fase 6.Regnskab 2013 (og 2014) 7.Orientering fra Provstiet 8.Temamøder for kontaktpersoner Sognehuset, Holstebro a) Mandag d. 15/9 kl. 17-19 vedr. APV b) Mandag d. 22/9 kl. 17-19 vedr. lønforhandl. 9. Evt. 10. Afslutning

5 GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET PUNKT 2

6 OMVERDEN

7

8

9

10

11 2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Kirkeskat201320142015 1,08 %78.780.000 Mellemregning med kommunen Ultimo: 907.627 80.454.20082.002.456

12 2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Kirke skat 201620172018 1,08 % ??? Målsætning for budgetoverslagsårene: At kirkeskatten på 1,08 % ikke stiger

13 2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET 201320142015 Lands- kirkeskat 11.217.07511.388.72011.603.562

14 2. GENEREL ORIENTERING OM DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET 2015 Kirkelig ligning Holstebro kommune 82.002.456 Landskirkeskat11.603.562 Holstebro provsti58.783.076 Ringkøbing provsti11.615.818 Mellemregning med kommunen 907.627

15 2. GENEREL OVERSIGT OVER DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET Udlånsrente:3,5 % - Viborg Stift Indlånsrente:3 % - Viborg Stift

16 FREMSKRIVNINGSPROCENTER FRA FINANSMINISTERIET Fremskrivningsprocenter – generelt Lønudgifter: 1,1 % Øvrige driftsudgifter 1,0 % Anlæg: 2,1 %

17 2. GENEREL OVERSIGT OVER DEN ØKONOMISKE SITUATION I PROVSTIET 2015 Holstebro provsti58.783.076 Driftsrammer41.578.110 Anlægsrammer4.450.000 5 % tilføres1.000.000 PUK876.398 Til ønsker10.878.568

18 AFDRAGSPROFILER Sogn20152016201720182019202020212022 Borbjerg500.000 Ejsing260.000 Ellebæk57.500 Hand- bjerg 154.800 Herrup Holste- bro 979.064834.230689.400 Idom- Råsted 231.000 75.00037.500 Mejdal266.668 Mejrup464.304 338.793 Måbjerg127.032 52.008 Naur200.000 Nr. Felding 429.392315.792 157.872

19 AFDRAGSPROFILER Sogn20152016201720182019202020212022 Nør- reland 603.336533.336 173.336 Ryde137.716 68.833 Tvis260.000 Vinderup1.273.164 1.2731601.160.000 SUM5,9 (5.943.976) 5,64,74,3 4,14,02,8

20 GÆLD Ultimo 2014 Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 31 mio.36 mio.30 mio.26 mio.21 mio.

21 5 % MIDLER Status 5 % midler 1/9 2014 822.763,30 kr. Kommende udgifter i 2014 som er godkendt: ca. 350.000 kr. Nye ansøgninger: ca. 80.000 kr.

22 IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE PROJEKTER I 2014 Borbjerg – lokaler v/ præstebolig (færdiggøres efteråret 2014) Ejsing – renovering af præstebolig (afsluttet forår 2014) Holstebro – nyt tag på præstebolig (afsluttet sommeren 2014) Mejrup – udvidelse af kirkegården (uafsluttet) Tvis – nyt kirkehus (indviet foråret 2014) Vinderup – nyt kirkehus (igangværende køb og salg)

23 PROVSTIUDVALGETS FORSLAG TIL FORDELING AF LIGNINGSMIDLERNE PUNKT 3

24 Menighedsrådenes ønsker – se liste Provstiudvalgets prioritering – se liste Prioriteringen er ikke endelig! Udmelding senest 15. september 2014

25 5. ENERGIOPTIMERING I KIRKER OG SOGNEHUSE ProEnergi Struer

26 ØNSKER OM SOGNEMEDHJÆLPERE/KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER, ORGANIST MV. Tvis og Nr. Felding (30 t. sognemedhjælper – 300.000 kr.) Sahl-Vinderup (½ organist – 250.000 kr.) Mejrup (kirkelig medarbejder 300.000 kr.) Mejdal (30 t sognemedhjælper – 300.000 kr.) PERMANENTE UDVIDELSER (i hele provstiet): 1.406.500 kr.

27 STORE PROJEKTER Kirkehus i Vinderup: 10 mio. Første etape – Renovering af Handbjerg kirke: 1,5 mil. Renovering af Sevel kirke: 2 mio.

28 PUK BUDGET 2015 PUNKT 4

29 PUK –BUDGET (LIGNING: 876.398) KontoBudget 2013Budget 2014Budget 2015 24 Provstikontor42.50042.650 60 Fælles formål163.500162.000212.000 61 Provstiudvalget358.900309.900318.920 62 Personale (løn)306.300318.300320.100 64 Økonomi100 65 Personregistrering 12.500 9.000 66 Efteruddannelse9.000 69 Stiftsbidrag283.488282.075269.628 73 Renteindtægter-6.288-6.000-3.000 I alt:1.170.0001.130.5251.138.748

30 PU-KASSE Personalekonsulent (60)110.000 kr. Provstigudstjeneste(60)30.000 kr. Præster(60)50.000 kr. Skoletjenesten(61)142.000 kr. Mission & rel. møde(61) 35.000 kr. Stiftsbidrag(69)270.000 kr. Løn + alm. drift ca. 500.000 kr.

31 SAMARBEJDSPROJEKTER Skoletjenesten i Viborg Stift Personalekonsulent (Kirsten Lund) 2. pinsedag Ungdomspræst Mission & religionsmøde (Holstebro- Struer-Lemvig) Præstevidereuddannelse

32

33

34

35

36

37 PERSONALEKONSULENT 2015 ?

38 BUDGET 2015 – SIDSTE FASE PUNKT 5

39 ÅRSHJUL – BUDGET KIRKEKASSER Senest 15. juni Senest 15. september Senest 15. april Senest 15. november Endeligt budget MR til PU Foreløbig driftsramme PU til MR Budget- bidrag MR til PU Budgetsamråd. Endelige drifts- og anlægsrammer. PU til MR

40 REGNSKAB 2013 (OG 2014) PUNKT 6

41 REGNSKAB 2013 I INDEVÆRENDE ÅR KIRKEKASSER Revision, indhenter bilag Senest 15. sept. Aflægges senest 1. april 15/12 15/11 15/10 Offentlig-gørelse MR behandl. PU behandl. MR behandl. 31/1 lukning af bogføring, indb. Revision Revisions- protokollat Til PU og MR

42 REVISION PU behandler Revisionsprotokol + MR’s bemærkninger. PU forholder sig til likviditet, resultat, forholdet ml. budget og regnskab m.m. Decision af regnskaber Offentliggørelse (Økonomiportal – sogn.dk)

43 IGANGVÆRENDE REGNSKABSÅR 2014 Til PU senest ultimo august Til PU senest ultimo november Til PU senest ultimo maj Lukkes og afsluttes i 1. kvartal 2015 Års- regnskab 1. kvartals- rapport 2. kvartals- rapport 3. kvartals- rapport

44 KVARTALSRAPPORTER Fremlægges og kommenteres af kasserer på MR møde Sendes kun til PU ikke til revisor Behandles på PU-møde Hvad ser man på? Manglende kvartalsrapport i MR og hos PU?

45 ORIENTERING FRA PROVSTIET PUNKT 7

46 KIRKEFOLDEREN - FREMTID Vilhelm Værge og Carl Nielsen primus motorer i projektet Bent Goul kasserer I 2012 trykt 10.000 eks. til 4 års forbrug Indstik med gudstjenesteliste – fremstilles hvert år (afskaffes?) I stedet for indstik henvisning til app (Kirkekalenderen), www.sogn.dk ?

47 TEMA-MØDE PUNKT 8

48 Temamøder for kontaktpersoner i Sognehuset, Holstebro a) Mandag d. 15/9 kl. 17-19 vedr. APV b) Mandag d. 22/9 kl. 17-19 vedr. lønforhandl.

49 EVT. PUNKT 9

50 AFSLUTNING PUNKT 10


Download ppt "BUDGETSAMR ÅD MANDAG D. 1. SEPTEMBER 2014 KL. 19.00 – TVIS KIRKEHUS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google