Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Psykolog Forening

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Psykolog Forening"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Psykolog Forening
Præsentation af Dansk Psykolog Forening Februar 2015

2 Politisk organisationsdiagram
Generalforsamling Direktør Sekretariat Fagforening Løn- og Stillingstrukturudvalg (L&S) Det Liberale Forhandlingsudvalg (LFU) Arbejdsmiljøudvalg (AMU) Kompetence Uddannelses- og Forskningsudvalg (UFU) Kursusudvalg (KUU) Specialistuddannelsesudvalg (SPU) Profession Social og Sundhedspolitisk udvalg (SOS) Professionsudvalg (PRU) Lovgivningsudvalg (LGU) Formand Bestyrelse Forretningsudvalg Centralt Om bestyrelsen Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, der finder sted i marts måned i lige år. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg. Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen. Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdet i bestyrelsen er fastlagt i “Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening“, som bestyrelsen vedtager på et af sine første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden. Læs mere om bestyrelsen: Om udvalg og fagnævn: Sektioner Kredse Decenralt Faglige selskaber

3 Bestyrelsen Cecelia Schleicher Formand Om bestyrelsen
Dansk Psykolog Forenings bestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens ordinære generalforsamling, der finder sted i marts måned i lige år. Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for at forvalte de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen består af formanden, 8 kandidatmedlemmer og 2 studentermedlemmer. Heraf vælger bestyrelsesmedlemmerne en næstformand samt mindst 1 medlem til hvert af de faste udvalg. Bestyrelsen kan også, af sin midte, vælge et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, det vil sige fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen. Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året. Arbejdet i bestyrelsen er fastlagt i “Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening“, som bestyrelsen vedtager på et af sine første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden. Læs mere om bestyrelsen: Om udvalg og fagnævn:

4 Formandskollegiet Centralt Sektioner Decenralt Kredse
Generalforsamling Direktør Sekretariat Fagforening Kompetence Profession Formand Bestyrelse Forretningsudvalg Formandskollegiet Centralt Formandskollegiet består af bestyrelsesmedlemmer, formanden for Etiknævnet, formanden for hvert af de vedtægtsbestemte udvalg og formændene for henholdsvis kredsene, sektionerne og de faglige selskaber. Formandskollegiet indkaldes mindst to gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål. Senest 8 uger før hver generalforsamling indkaldes formandskollegiet for at drøfte hele eller dele af dagsordenen for generalforsamlingen. I den forbindelse kan medlemmerne kommentere og give indstillinger om de fremlagte dagsordenspunkter. Alle møder finder sted i København Læs mere om formandskollegiet på: Sektioner Kredse Decenralt Faglige selskaber

5 Etiknævnet Etiknævnets opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører. Rådgivning og klager Derudover behandler nævnet klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, samt sager, hvor psykologer klager over psykologer. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening kan også henlægge sager til behandling i Etiknævnet. Etiknævnets sagsbehandlingstid kan variere meget, og det kan vare op til 12 måneder, før en sag er afsluttet. Endelig rådgiver nævnet om etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet. Om Etiknævnet Etiknævnet vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året. Nævnet består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i nævnets møder. Der er knyttet en sekretær til nævnet. Ved møderne diskuteres bl.a. indbragte sager, samt hvilke tiltag nævnet skal iværksætte for at øge opmærksomheden på de etiske principper. Etiknævnet deltager i det europæiske arbejde med at udarbejde fælles europæiske etiske principper for psykologer. Læs mere om Etiknævnet:

6 Administrativt organisationsdiagram Pr. 1. marts 2015
Direktør Forhandlingschef Forhandlingsgruppe inkl. Århuskontoret Udviklingschef Kompetence- og professionsgruppe Administrations- chef Administrations- gruppe Servicechef Servicegruppe Kommunikations- chef Kommunikations- gruppe Læs mere om sekretariatet: Forhandlingsgruppen Forhandlingsgruppens medarbejdere arbejder med alle spørgsmål om løn, ansættelse og selvstændigt erhverv og varetager hele bredden inden for offentlig, privat, ledelse og liberalt erhverv.  Desuden er der tilknyttet en udviklingsenhed til forhandlingsgruppen.

7 Teknologiunderstøttede psykologydelser
OK15 POK15 Teknologiunderstøttede psykologydelser Nye tilbud til selvstændige Medarbejder- trivsel Arbejdsgiverrådgivning Udvikling af PsykologNyt Høringer Service-udvikling Forskning Hvad arbejder foreningen med lige nu? TR som ambassadør Cand.pæd.psyk. Medlems undersøgelse Arbejdsmiljø Læs mere om alt hvad der rør sig i foreningens nyhedsbreve: I PsykologNyt: På vores hjemmeside: På Facebook: https://www.facebook.com/DanskPsykologForening Og alt det vi arbejder for under ‘Fag og Politik’: Psykolog kampagne Psykiatrihand-lingsplan Forsikrings- selskaber & netværk Frivilling politik

8 Medlemsfordele Rådgivning
DP hjælper dig igennem hele dit professionelle liv. Fra studiestart til pension. Det får du som medlem: Personlig rådgivning i forhold til løn og ansættelse Kontraktgennemgang for privatansatte Rådgivning om jobsøgning, karriereplanlægning og arbejdsmiljø Deltagelse i årsmødet og kurser i Dansk Psykolog Forening Vejledning og behandling af ansøgning om specialist- og supervisorgodkendelse

9 Og flere medlemsfordele…
PsykologNyt Bladet udkommer hver 14. dag og rummer journalistiske og faglige artikler om psykologiske emner samt alle typer stof i relation til fagets indhold og professionsudøvelsen. …..og meget mere Medlemskab af Forbrugsforeningen af 1886 Forsikringer i Runa forsikring Rabat på medlemskab af motionskæden fitness.dk Overnatning på hoteller til specielle priser i forbindelse med deltagelse i kurser, møder og arrangementer Rabat på bøger og gratis forsendelse ved køb for mere end 750 kr. hos Stakbogladen Rabat på certificeringskursus hos HR Care Professionelle portrætter hos fotograf Michael Thomas Læs mere på:

10 Tak for opmærksomheden!
Vil du vide mere? Ring til os på tlf.: Eller kontakt os pr.


Download ppt "Dansk Psykolog Forening"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google