Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendernes adgang til ejendomsdata

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendernes adgang til ejendomsdata"— Præsentationens transcript:

1 Anvendernes adgang til ejendomsdata
Kirsten Elbo chefkonsulent, MBBL

2 Hvem er anvendere af grunddata fra datafordeleren?
Grunddataregistrene Kommunale opkrævningssystemer SKATs vurderingssystem Øvrige anvendere 18. februar 2015 Anvenderforum

3 ESR Ejendomme/Matrikler
GD1: AS IS GD1 Målarkitektur ”TO BE” Datafordeler Tinglysning BFE Tinglyse Ejerskab Ejer- lejlighed Tinglyste ejendomme Kopi Matriklen SFE BPFG Bestemt Fast Ejendom GD Ejer & Admin. ADR Ejer MAT Ejerlejl. Grunddataservices Ejerfortegnelse Aktuelt Admini- strator Ejerforhold < attestationssløjfe > GD2 – DAR 1.0 Adresser Danmarks Adresser OIS ESR BBR Matrikel BBR 2.0 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger Tinglyst BFE (SFE) Ejere & (SFE, Ejerlejligheder og BPFG) Ejendomme & Adresser Tinglysning Matriklen BBR 1.6 SFE Tinglyste ejendomme Samlet Fast Ejendom Bygninger & Boliger Kopi Kopi SFE Ejer- lejlighed Tinglyse Ejerskab SFE Bygning, Enhed mv. Adresser Bygning, Enhed mv. SFE Ejendomme SFE Adresser Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab ESR OIS Ejendomme, ejere og administratorer ESR Ejendomme/Matrikler Ejendomme & Adresser Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Aktuelt Ejerskab SFE Ejer- lejlighed BPFG ESR Matrikel BBR 18. februar 2015 Anvenderforum

4 At forbedre kvaliteten af grunddata om ejendomme og bygninger
Formål At forbedre kvaliteten af grunddata om ejendomme og bygninger At understøtte aktiviteter der kan gøre offentlige og private forretninger mere effektive Effektivisering af ejendomsregisteringen Etablere grundlaget for et samordnet og effektivt genbrug af data At frigøre ressourcer og skabe gevinster for myndigheder, virksomheder og borgere 18. februar 2015 Anvenderforum

5 Registerdelen af ESR afvikles. Etablering af Ejerfortegnelsen.
Mål Registerdelen af ESR afvikles. Etablering af Ejerfortegnelsen. Grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på en ensartet måde og samles et sted: Matriklen. Grunddataregistrene (Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen) og Tingbogen anvender BFE-nr. Tidlig og entydig identifikation af faste ejendomme og deres bestanddele. 18. februar 2015 Anvenderforum

6 Systemlandskabet omkring det samlede ESR
Landinspektør Matr. sag Registrering af fast ejendom . ESR ESR integrationer P-data V-data E-boks Ejendoms- værdiskat Sociale pensioner Forbrugs- afregning Bolig- støtte 29 andre systemer Tingbog Ejerskab Ejerlejlighed BPFG Registrering af ejerskaber og ejendomsadministratorer Ejerskab GST Matrikel Andre ejend. Ejendomsskat Bidrag Vurdering Matrikel Jordstykker Beregning og opkrævning af ejendomsskat og bidrag Vurdering af fast ejendom BBR Bygning og bolig Adresser 18. februar 2015 Anvenderforum

7 GD1-opgaver i relation til afvikling af ESR’s registerdel
GD1 etablerer en infrastruktur som sikrer at kommunerne og SKAT, bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og ejendomsvurderingen, kan hente ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf i grunddataregistrene GD1 sikrer at grunddataregistrene indeholder de for ejendomsbeskatningen nødvendige oplysninger. 18. februar 2015 Anvenderforum

8 Erstatte det samlende ESR med samvirkende grunddataregistre
Grunddataregistrene udvides og tilpasses mhp. at erstatte ESR’s registerdel Etablering af integrationer mellem grunddataregistrene via Datafordeleren og S2S Facilitere integration til anvendersystemerne (KL & SKAT) Arbejdsgange effektiviseres og omlægges til understøtte ændrede behov Koordineret udvikling og idriftssættelse 18. februar 2015 Anvenderforum

9 Samvirkende grunddataregistre forudsætter fælles arkitekturrammer
Overordnede krav ift. samspillet mellem GD1, GD2, GD7 og anvendersystemerne: En fælles sikkerhedsmodel til at sikre smidige systemintegrationer Notifikation/besked om forretningshændelser Sammenstilling af oplysninger fra flere grundataregistre (det gør ESR og BBR i dag) Interne krav i GD1 og GD2: Fælles begrebsforståelse => fælles datamodel Kvalitetssikring af snitflader mv. mellem de samarbejdende grunddataregistre Fælles integrationstest 18. februar 2015 Anvenderforum

10 Grunddataregistrene er anvendere af Datafordeleren
BBR Adresser Datafordeler BBR Bygning Datafordeler Matrikel Datafordeler Vurdering Datafordeler Ejerfortegnelse Datafordeler xxx BBR DAR Matrikel Vurdering Ejerfor-tegnelse BBR klient DAR klient Matrikel klient Vurdering klient Ejer klient 10 18. februar 2015 Anvenderforum

11 UHA-diagram 18. februar 2015 Anvenderforum

12 Oversigt over hændelser
18. februar 2015 Anvenderforum

13 Oversigt over udstillingsservices
18. februar 2015 Anvenderforum

14 GD1 MÅLARKITEKTUR: ESR’s registerdel erstattes af samarbejdende grunddataregistre
Kommunale opkrævningssystemer SKAT Ejendomsvurdering Store adresse anvendere (CPR, CVR og SKAT) Øvrige anvendere Fællesoffentlig data- og beskedfordeler Grunddataregistre Matrikel Bestemt Fast Ejendom BBR Bygning og bolig Ejerfortegnelse Ejerskab GD1 CVR Personer CPR Virksomheder Interim DS Stednavne DAGI Admin. inddeling DAR Adresser og vejnavne GD2 FOT Vejmidte mv. Data: Besked: 18. februar 2015 Anvenderforum

15 Principper for udvikling og idriftsættelse
GD1’s paralleldriftsperiode: 1 år efter idriftssættelse Successiv idriftsættelse af grunddataregistrene GD1: Matriklens udvidelse => Ejerfortegnelsen => BBR v2.0 GD2: DAGI => BBR v1.7 => DARv1.0 => Matriklens udvidelse => DAR v2.0 Fælles kvalitetssikring af projekternes specificering af krav i relation til tværgående afhængigheder (services og hændelser). Tværgående test af de forskellige idriftsættelsesmønstre og interimløsninger 18. februar 2015 Anvenderforum

16 Temadag for anvenderforum
Tema: Services og hændelser der udstilles fra GD1/GD2 på Datafordeleren Onsdag den 15. april 2015 kl 10-15 18. februar 2015 Anvenderforum


Download ppt "Anvendernes adgang til ejendomsdata"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google