Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

[indsæt sted/begivenhed/taler]

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "[indsæt sted/begivenhed/taler]"— Præsentationens transcript:

1 [indsæt sted/begivenhed/taler]
Grunddataprogram 3 – vandforvaltning af vandløb og søer samt klimatilpasning [indsæt sted/begivenhed/taler]

2 Disposition Initiativer GD3.1: Vandløb og søer
GD3.2 Hydrologisk tilpasset højdemodel Den videre vision Principskitse for opdatering af grunddata Gevinstdiagram Deltagere i styregruppe Deltagere i projektgrupper Tidsplan

3 Delprogrammet består af følgende tre initiativer:
Etablering af et landsdækkende grunddatasæt for vandløb og søer. Datasættet er baseret på GeoDanmark data og indeholder referencedata i form af identifikation, geometri, strømningsretning og rørlægning. Projektleder: Mogens Skov, Geodatastyrelsen,   Grunddata til effektivisering af klimaindsatser – en hydrologisk tilpasset højdemodel. Et projekt, der på baggrund af en ajourføring af Danmarks Højdemodel (GD4.c) etablerer landsdækkende frit tilgængelige og ajourførte datasæt for en hydrologisk tilpasset højdemodel til brug for klimatilpasningsindsatser i forhold til oversvømmelser. Projektleder: Anny Toftkær Nielsen, Geodatastyrelsen,     Forbedret datagrundlag, datasystemer og lovregulering heraf til yderligere effektivisering af forvaltningen. Projektet har til formål at etablere et beslutningsgrundlag for om yderligere forbedringer af forvaltningsgrundslaget: - som i forhold til den basale geometri er udbygget med relevante fagdata - hvor forpligtelsen til at anvende, distribuere og vedligeholde data lovfæstes - hvor der etableres services, som giver myndighederne adgang til løbende at vedligeholde data. Læs mere om delprogram 3 på

4 GD3.1: Landsdækkende etablering af basalt sø- og vandløbsnetværk
Leveringer (forudsætter accept i styregruppe): Ultimo 2015: Sjælland og Fyn Medio 2016: Resten af landet Datasæt, der indgår: Regulativ vandløb, Vandplaner, Randzoner, Tilpasningslaget, GeoDanmarks vandløb og søer Proces: Test på 4 deloplande Etablering af geometri inkl. beregnede rørføringer Etablering af ”Retning” Verifikation og tests

5 GD3.2: Grunddata til vandforvaltning og klimatilpasning: En hydrologisk tilpasset højdemodel
Projektets arbejdshypotese

6 Visionen for fremtidige aktiviteter: Fagdata, services og lovgrundlag
Koble referencedata med fagdata Tilpasse snitflader til fagsystemer Lovgive om data til forvaltningsbrug

7 Principskitse for fremtidig opdatering af grunddata
Dataproduktion Kvalitetssikring Anvendelse Indlæsning Metadata Opbevaring Historik Myndighed/ Forvaltnings-porcesser Løbende Sagsorienteret ajourføring Sektorindberetning Fotogrammetrisk kortlægning Myndigheder Ledningsejere Andre brugere Kartografi FOT-samarbejder KMS Kommuner Fejlindberetning Kilde : Henrik Kousgaard Fig. 2. Illustrationen ovenfor gengiver en mulig principskitse for den fremtidige opdatering af grunddata, således at grunddata

8 Gevinstdiagram

9 Deltagere i styregruppen
Styregruppen er fælles for GD3 og GD4 Kontorchef Peter Ritzau Eigaard, Naturerhvervstyrelsen Kontorchef Marie Louise Madsen, Kommunernes Landsforening Kontorchef, Morten Kildevang Jensen, Naturstyrelsen Kontorchef, Thomas Bruun Jessen, Naturstyrelsen Kontorchef Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen Chefkonsulent, Morten Sørensen, Danske Regioner Vicedirektør Anne-Sofie Jensen (styregruppeformand), Geodatastyrelsen Områdechef Anders Carlsen (programejer, GD3), Geodatastyrelsen Områdechef Søren Fauerholm (programejer, GD4), Geodatastyrelsen Chefkonsulent, Peter Pouplier (programleder, GD3), Geodatastyrelsen

10 Deltagere i projektgrupperne
GD3.1-Projektgruppe: Julie Friderichsen, NaturErhvervstyrelsen Niels Philip Nielsen, Kommunernes Landsforening Trine Heinemann, Naturstyrelsen Kenneth Ibsen, Naturstyrelsen Henrik Ackermann, Naturstyrelsen Kurt Møller, Danske Regioner Kurt Toft, Geodatastyrelsen Ian Berg Sonne, Geodatastyrelsen Mogens Skov (projektleder), Geodatastyrelsen GD3.2-Projektgruppe: Julie Borch Friderichsen, NaturErhvervstyrelsen Daniel Grube Pedersen, Gladsaxe Kommune, repræsentant for Kommunernes Landsforening. Trine Dalum Tophøj Heinemann, Naturstyrelsen Louise Grøndahl, Naturstyrelsen Kurt Møller, Danske regioner Radu Catalin Ciocan, Kystdirektoratet Anny Toftkær (projektleder), Geodatastyrelsen

11 Tidsplan

12 Tak for opmærksomheden
? ? Spørgsmål? Spørgsmål kan også skrives til


Download ppt "[indsæt sted/begivenhed/taler]"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google