Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet FTF Midtjylland, årsmøde Torsdag den 15. november 2007 ’Ok 08, forlig eller storkonflikt’?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet FTF Midtjylland, årsmøde Torsdag den 15. november 2007 ’Ok 08, forlig eller storkonflikt’?"— Præsentationens transcript:

1 Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet FTF Midtjylland, årsmøde Torsdag den 15. november 2007 ’Ok 08, forlig eller storkonflikt’? Oplæg v/lektor Flemming Ibsen Aalborg Universitet, Carma Ibsen@socsci.aau.dk

2 Agenda FTF og OK 08 – en omverdensanalyse Den politiske dagsorden på Christiansborg efter valget den 13. november 2007 De kommunale arbejdsgiveres Ok-krav Afsmitningen fra de private Ok-07-forlig LO-forbund i KTO, Ok-krav FTF-forbund i KTO, Ok-krav KTO’s sandsynlige Ok-krav Forhandlingsmodellen ved Ok-08 Hvad skal lykkes, hvis der skal skabes arbejdsfred på KTO’s område? Storkonflikt og regeringsindgreb?

3 KTO’s forhandlings- aftale og krav De kommunale arbejdsgiveres krav og strategi LO-forbunde- nes OK-krav Regeringens og Christians- borgs politiske dagsorden Det private arbejdsmarkeds OK-resultater 07 FTF-orga- nisationernes OK-krav FTF og OK 08 Omverdensanalyse

4 Omverdensanalyse (1) Den politiske dagsorden på Christiansborg:  Kvalitetsreformen  Trepartsaftalen med LO og AC, og med FTF  Resultatlønsmodeller i større omfang  Arbejdsmiljøforbedringer  Forbedret personalepolitik, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til den offentlige sektor  Familie- og arbejdslivskommissionens betænkning, tidsbankmodeller

5 Omverdensanalyse (2) De kommunale arbejdsgiveres OK- krav:  Generelle krav: Lokal løndannelse (konfliktudløsende) Personalepolitiske tiltag, rekruttering/fastholdelse Arbejdsmiljøforbedringer, TR-forhold Fleksibel arbejdstid, flere timer  Organisationsspecifikke krav: DLF’s arbejdstids- og lønaftale Lederoverenskomst på det pædagogiske område Kompetenceudvikling Pensionsforbedringer Seniorordninger

6 Omverdensanalyse (3) Afsmitning fra de private overenskomstforhandlinger i 2007:  Kompetenceudvikling, medfinansiering af VEU og efter- og videreuddannelse  Barselsrettigheder, reserveret mænd  Forbedringer af tillidsrepræsentanters vilkår  Valgfrihedsordninger

7 Omverdensanalyse (4) LO-forbund i KTO, krav ved Ok 08:  FOA har formuleret skyhøje lønkrav og appelleret til de politiske partier om hjælp til at ’give kvinder mandeløn’ og ændre på lønrelationerne i KTO’s lønhierarki, FOA har opgivet KTO og satser på konflikt og et politisk indgreb  LO-forbund i KTO – FOA, SL og HK-Kommunal - vil givetvis følge en del af de elementer, der er den del af det store industriforlig: Kompetencefond, Fritvalgsordninger, barselsforbedringer, pensionsforbedringer og TR-forbedringer  KTO’s FTF-forbund bliver nødt til at overveje, om de skal følge med LO-forbundene

8 FTF-forbund og Ok 08 (1)  PMF i FOA og SL’s ”kommunalisering” har skabt en ny situation for BUPL  Hele det pædagogiske område samlet hos én offentlig arbejdsgiver, KL  BUPL, FOA og SL skal i fællesskab forhandle en fælles leder-OK på hele det pædagogiske område  BUPL, FOA og SL skal også forhandle procedureregler og omfanget af den lokale løndannelse i fællesskab med KL, som ved OK 05  BUPL vil afstemme sine lønkrav efter FOA’s lønkrav,

9 FTF forbund og Ok 08 (2): DLF og Anders Bondo fik formandsposten i KTO efter Dennis Christensens sololøb på Christiansborg og uenighed i LO-gruppen om en LO-afløser DLF har et hængeparti fra Ok-05 om revision af deres arbejdstidsaftale og den lokale løndannelse Det kan blive svært for Anders Bondo både at løse KTO-forhandleropgaven og det meget kompliceret forløb i sit eget forbund

10 FTF-forbund og Ok 08 (3): DSR og Sundhedskartellet har i deres OK- 08 strategi lagt sig tæt op ad FOA’s Ok- strategi FOA har reelt overtaget DSR’s retorik om, at ’kvinder skal have mandeløn’ DSR og Sundhedskartellet vil følge FOA ud i en konflikt og satser derfor også på et efterfølgende politisk indgreb

11 Lønkrav Ok 08 og fastholdelses- problemer i den offentlige sektor: Hvis jeg ikke får et stort lønløft ved OK-08, vil jeg søge et andet arbejde: SOSUDSRDLFBUPLHKACTOTA L Enig 57392133302635 Hverken enig eller uenig 19161920262521 Uenig 19255140374639 Ved ikke 51097735 Total 100

12 KTO’s sandsynlige forhandlingstemaer ved OK 08:  Store reallønsstigninger, større end i den private sektor  Reguleringsordningens bevarelse/forbedring?  Barselsforbedringer  TR-forbedringer  Arbejdsmiljøforbedringer  Trivselsforbedringer  Personalepolitiske forbedringer

13 Forhandlingsmodel ved OK 08 på KTO-området:  Genbrug af den ”omvendte forhandlingsmodel”, succes fra OK 05  To arbejdsgiverborde, KL og RLTN, storebror og lillebror  Fælles forhandlingsaftale i KTO, musketer-ed, koordinering med CFU  Mulighed for at stå af under vejs  De organisationsspecifikke forhandlinger starter først, mere råderum, skal lønstigningerne hentes hjem centralt eller decentralt?

14 Hvilke løsninger skal findes, før KTO- forlig og organisationernes forlig er i hus på KTO-området ved OK 08?  Store reallønsstigninger (KTO)  Reguleringsordningen fortsætter (KTO)  Lokal løndannelse (KL)  Store reallønstigninger ved de organisationsspecifikke forhandlingsborde (FOA, BUPL, HK-Kommunal, DLF, DSR)  Leder-OK på det pædagogiske område, (BUPL, SL, FOA og KL)  Revision af DLF’s arbejdstidsaftale (KL)  Kompetenceudvikling (Privat afsmitning, LO-forbund i KTO)  Fritvalgsordninger (Privat afsmitning, LO-forbund i KTO)  Barselsforbedringer (Privat afsmitning, LO- og FTF- forbund i KTO)  TR-forbedringer (Privat afsmitning, LO- og FTF-forbund i KTO)  Pensionsforbedringer ( LO, og FTF-forbund)

15 OK 08: Forlig eller konflikt? DDer er tre muligheder for at komme ud i en arbejdskamp med de kommunale og regionale arbejdsgivere: 1: Det er ikke muligt for KTO, Sundheds-kartellet, RTLN og KL at indgå et forlig 2.Det er ikke muligt for KL at indgå forlig med et eller flere af de store forbund, ex. FOA og RTLN kan ikke indgå forlig med Sundhedskartellet 3. De indgåede forlig nedstemmes

16 Et sandsynligt forhandlings- forløb: Der indgås forlig på det statslige område mellem CFU og FM, den samlede årlige lønramme er på mellem 4 og 5 pct. Sammenbrud på det kommunale og det regionale område, storkonflikt etableres Regeringsindgreb efter 3 ugers konflikt, det statslige forligs lønramme overføres til det kommunale og regionale område, men der gives særlige tillæg til ansatte i social- og sundhedssektoren? Nedsættes der en lønkommission, der skal kikke på lønstrukturen i den offentlige sektor og lønrelationerne mellem mænd og kvinder i den private og den offentlige sektor


Download ppt "Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet FTF Midtjylland, årsmøde Torsdag den 15. november 2007 ’Ok 08, forlig eller storkonflikt’?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google