Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ejendomsdataprogrammets indhold og implementering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ejendomsdataprogrammets indhold og implementering"— Præsentationens transcript:

1 Ejendomsdataprogrammets indhold og implementering
Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL

2 GD1 MÅLARKITEKTUR: ESR’s registerdel erstattes af samarbejdende grunddataregistre
Kommunale opkrævningssystemer SKAT Ejendomsvurdering Store adresse anvendere (CPR, CVR og SKAT) Øvrige anvendere Fællesoffentlig data- og beskedfordeler Grunddataregistre Matrikel Bestemt Fast Ejendom BBR Bygning og bolig Ejerfortegnelse Ejerskab GD1 CVR Personer CPR Virksomheder Interim DS Stednavne DAGI Admin. inddeling DAR Adresser og vejnavne GD2 FOT Vejmidte mv. Data: Besked: 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

3 Nuværende systemsammenhænge på ejendomsdataområdet
18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

4 GD1: AS IS Tinglysning Matriklen BBR 1.6 ESR OIS 18. februar 2015
Tinglyste ejendomme Samlet Fast Ejendom Bygninger & Boliger Kopi Kopi SFE Ejer- lejlighed Tinglyse Ejerskab SFE Bygning, Enhed mv. Adresser Bygning, Enhed mv. SFE Ejendomme SFE Adresser Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab ESR OIS Ejendomme, ejere og administratorer ESR Ejendomme/Matrikler Ejendomme & Adresser Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Aktuelt Ejerskab SFE Ejer- lejlighed BPFG ESR Matrikel BBR 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

5 BBR 1.7 / DAR 0.9 Tinglysning Matriklen GD2 – DAR 0.9 OIS BBR 1.7
SFE Tinglyse Ejerskab Ejer- lejlighed Tinglyste ejendomme Kopi Matriklen Samlet Fast Ejendom GD2 – DAR 0.9 Adresser Danmarks Adresser GD OIS ESR BBR Matrikel Ejendomme & Adresser BBR 1.7 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab Ejendomme, ejere og administratorer Ejendomme Datafordeler Grunddataservices Aktuelt BPFG ESR Ejendomme/Matrikler Konvertering DAR adressemodel til BBR adressemodel Kortforsyning 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

6 MATRIKEL - SFE ESR Tinglysning Matriklen < > GD2 – DAR 1.0 OIS
Aktuelt Ejerskab BPFG Ejer- lejlighed ESR Ejendomme/Matrikler Kopi Tinglysning BFE Tinglyse Tinglyste ejendomme Matriklen SFE Bestemt Fast Ejendom GD < attestationssløjfe > GD2 – DAR 1.0 Adresser Danmarks Adresser OIS BBR Matrikel BBR 1.7 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger (Adresser) Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab (kun SFE) BFE (SFE) Datafordeler ADR MAT Grunddataservices Ejendomme Konvertering DAR adressemodel til BBR adressemodel Ejendomme & Adresser Ejendomme, ejere og administratorer Kortforsyning 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

7 MATRIKEL Ejerlejligheder Datafordeler Tinglysning Matriklen < >
BFE Tinglyse Ejerskab Ejer- lejlighed Tinglyste ejendomme Kopi Matriklen SFE Bestemt Fast Ejendom GD ADR MAT Ejerlejl. < attestationssløjfe > GD2 – DAR 1.0 Adresser Danmarks Adresser OIS ESR BBR Matrikel BBR 1.7 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger (Adresser) Tinglyst ejerskab (SFE og Ejerlejligheder) BFE (SFE) Grunddataservices Ejendomme Aktuelt BPFG ESR Ejendomme/Matrikler BFE (Ejerlejligheder) Ejendomme & Adresser Konvertering DAR adressemodel til BBR adressemodel Ejendomme, ejere og administratorer Kortforsyning 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

8 Ejerfortegnelse Datafordeler Tinglysning Matriklen < >
BFE Tinglyse Ejerskab Ejer- lejlighed Tinglyste ejendomme Kopi Matriklen SFE Bestemt Fast Ejendom GD ADR Ejer MAT Ejerlejl. Aktuelt Admini- strator Ejerforhold < attestationssløjfe > GD2 – DAR 1.0 Adresser Danmarks Adresser OIS ESR BBR Matrikel BBR 1.7 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger (Adresser) Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab Tinglyst BFE (SFE) Grunddataservices Ejendomme BPFG ESR Ejendomme/Matrikler BFE (Ejerlejligheder) (SFE og Ejerlejligheder) Ejendomme & Adresser Konvertering DAR adressemodel til BBR adressemodel Ejendomme, ejere og administratorer Ejere & Admin. Ejer & Kortforsyning 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

9 MATRIKEL – BPFG & BBR 2.0 Datafordeler Ejerfortegnelse Kortforsyning
SFE ADR Ejer MAT BPFG Ejerlejl. Grunddataservices Bygning, Enhed mv. BBR Adresser Ejer & Admin. Ejerfortegnelse Ejere & Admin. Ejerforhold GD GD Aktuelt Ejerskab Admini- strator Kortforsyning Tinglyst Ejerskab Bestemt Fast Ejendom (SFE, Ejerlejligheder og BPFG) Kopi Kopi Kopi Bygning, Enhed mv. Adresser SFE Kopi Kopi SFE BFE (BPFG) Tinglysning Matriklen BBR 2.0 GD2 – DAR 1.0 BFE (Ejerlejligheder) Tinglyste ejendomme Bestemt Fast Ejendom Bygninger & Boliger Danmarks Adresser BFE (SFE) Kopi Kopi < attestationssløjfe > GD GD GD GD GD BFE Ejer- lejlighed Tinglyse Ejerskab SFE Ejer- lejlighed BPFG Bygning, Enhed mv. Adresser Bygning, Enhed mv. BFE (SFE) SFE Konvertering BFE til Ejd.nummer Ejerlejligheder Tinglyst ejerskab ESR OIS Ejendomme, ejere og administratorer ESR Ejendomme/Matrikler Ejendomme & Adresser Adresser Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Aktuelt Ejerskab SFE Ejer- lejlighed BPFG ESR Matrikel BBR 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

10 GD1 Målarkitektur ”TO BE” Datafordeler Tinglysning Matriklen
BFE Tinglyse Ejerskab Ejer- lejlighed Tinglyste ejendomme Kopi Matriklen SFE BPFG Bestemt Fast Ejendom GD Ejer & Admin. ADR Ejer MAT Ejerlejl. Grunddataservices Ejerfortegnelse Aktuelt Admini- strator Ejerforhold < attestationssløjfe > GD2 – DAR 1.0 Adresser Danmarks Adresser OIS ESR BBR Matrikel BBR 2.0 Bygning, Enhed mv. Bygninger & Boliger Tinglyst BFE (SFE) Ejere & (SFE, Ejerlejligheder og BPFG) Ejendomme & Adresser Ejere og administratorer 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

11 Plan for implementering af GD1 og GD2
Interim C As-Is B A D E To-Be (GST) (MBBL) Maj 2015 (GST+MBBL) BPFG BBR 2.0 og DAR 1.0 Samlet Fast Ejendom Ejer- lejligheder fortegnelse BBR 1.7 og DAR 0.9 3 uger imellem hver implementering Sep-Nov 2016 Dec 2016 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

12 GD1

13 GD1 Dataleverancespecifikationsaftale:
Matriklen: 01-jun-2015 BBR og EF: 01-sep-2015 Test af services og hændelser: 01-jan-2016 Anvendertest (SKAT, Kombit, CPR mv): 15-maj-2016 GD1 integrationstest: 01-mar-2016 GD1 idriftsat: 01-dec-2016

14 Dataspecifikationsaftale
Datamodelgrundlag: Udstillingsdatamodel (XMI) Sikkerhedsbeskrivelse Tjenestespecifikationer: Udstillingsservices Hændelsesbeskeder Fildistribution services 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum

15 Grunddataregistrene er også anvendere af Datafordeleren
BBR Adresser Datafordeler BBR Bygning Datafordeler Matrikel Datafordeler Vurdering Datafordeler Ejerfortegnelse Datafordeler xxx BBR DAR Matrikel Vurdering Ejerfor-tegnelse BBR klient DAR klient Matrikel klient Vurdering klient Ejer klient 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata 15 18. februar 2015 Ejendomsdataprogrammet's Anvenderforum


Download ppt "Ejendomsdataprogrammets indhold og implementering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google