Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Skal strobiluriner fortsat bruges i hvede? Danske og udenlandske erfaringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Skal strobiluriner fortsat bruges i hvede? Danske og udenlandske erfaringer."— Præsentationens transcript:

1 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Skal strobiluriner fortsat bruges i hvede? Danske og udenlandske erfaringer. Lise Nistrup Jørgensen Karin Thygesen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg

2 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Disposition 2 års forsøg efter strobilurinresistensen blev almindeligt udbredt hos septoria Erfaringer fra udlandet Erfaringer med strobilurin resistens hos DTR. Næste års anbefalinger

3 3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Udbredelse af strobilurin resistent septoria 2004 Strobilurinresistent septoria i DK >75% <75%

4 4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Septoria bekæmpelse med/uden strobilurin – 5 forsøg 2004-2005 -split aksbehandling % bekæmpelse

5 5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Merudbytte med og uden strobiluriner - 5 forsøg 2004-2005 –split aksbehandling Hkg/ha LSD=3,4

6 6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Merudbytte med og uden strobiluriner – 3 LC forsøg – enkelt aksbehandling Hkg/ha LSD 95 = 2,1 Kilde: Landsforsøgene 2005

7 7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning % bekæmpelse af septoria plus/minus strobilurin - 3 forsøg 2004-2005 -splitbehandling

8 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Merudbytte plus/minus forskellige strobiluriner –3 forsøg 2004-2005 split aksbehandling LSD = 2,9 Hkg/ha

9 9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Konklusion på danske forsøg I gns. en lille positiv effekt af tilsætning af strobilurin i 2 års forsøg. Forbedring på niveau med en øget Opus dosering. Lille eller ingen forgrønnende effekt observeret i 2004/05 Positive effekter ikke afhængig af sort eller gødning.

10 10 52 forsøg med høj resistens til strobiluriner QoI(>30%) Franske forsøg med 0,2 strobilurin eller 0,2 Opus tilsat Opus behandling ved T1 og T2 Kilde: Claude Maumene, Arvalis, Frankrig + 0,2 strobilurin + 0,2 Opus

11 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Franske data fra strobilurinforsøg T1 og T2Merudbytte for ekstra strobilurin eller Opus hkg/ha + 2 x 0,2 strobi + 2 x 0,2 Opus + 2 x 0,2 Comet 3,3 3,0 - 3,2 3,9 4,0 3,4 1,5 5,4 Antal forsøg825230 Resistens niveauHøjt >30%Lavt <30% Kilde: Claude Maumene, Arvalis, Frankrig Grundbehandling med 2 x (0,2-0,6 l Opus)

12 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Erfaringer fra udlandet. Stadig lav septoria resistens i visse egne af Europa. Stadig nogen effekt på resistent septoria – typisk op til 30% i marker med meget høj resistens. Stadig merudbytter på 3-4 hkg/ha. Stor variation som ikke kan forklares Mulige forklaringer: –Forekomst af intermediær resistente isolater (10-15%) –Præventiv effekt bedre end kurative hos resistente isolater –Fysiologiske effekter, stress dæmpende/antioxidant. –Comet kan give induceret resistens.

13 13 Bekæmpelse af forskellige septoria isolater med varierende grad af strobilurinresistens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Følsomt isolat Inter- mediære isolater Resistent isolat

14 14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Præventiv eller kurativ effekt på septoria af 1 l Amistar IsolatPræventiv behandling Kurativ behandling Sensitivt Resistent 1 Resistent 2 Resistent 3 84 65 27 56 68 18 16 2 Kilde: Bill Clark, 2005

15 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Anbefalinger fra udlandet. Opus/Proline/Daconil bærende til septoria- bekæmpelsen i vores nabolande. Effekten af strobiluriner på septoria regnes kun for sekundær. Strobilurin anbefales stadig ved sene sprøjtninger (T3) til. –Sortskimmelsvampe, –Fusarium/Michodochium –Brunrust og gulrust.

16 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning % bekæmpelse af DTR på 2. Øverste blad vs 73-75 -2005 forsøg Behandling på vs 39 HøveFlakkebjerg Ubehandlet Bumper 0,25 Proline 0,4 Acanto 0,5 (45%) 78 69 49 (75%) 75 76 80

17 17 Monitoring af følsomhed Agar + fungicide Spore suspension of pure-cultured isolates Microtitreplade med forskellige fungicid koncentrationer blandet med agar. 0,1 0 1,0 10 1 25 ppm/ L Strobilurin propiconazol 50

18 18 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning DTR resistensmonitering-DK LokalitetAntal isolater Amistar EC 50 % Strobi- resistente* Bjærup (Flak) Ålborg Sjælland Nykøbing F Skive Odder Høve Flakkebjerg 10 13 2 10 6 10 0,5 0,1 8 20 >25 >10 8 0 46 100 60 50 20 Totalt630,1-20 33 (>10 ppm) * Formodentlig G143A resistens

19 19 Konklusion på strobilurinresistens DTR Strobiluriner har vist svingende effekter i markforsøg i Danmark såvel som i Sverige. I gennemsnit af 8 LC forsøg har triazol >strobilurin på effekt og udbytte Der er fundet både F129L og G143A resistens- mekanismer i Danmark. G143A giver lav effekt. Relativt få isolater undersøgt fra 2003-2004. Disse har dog vist hyppig forekomst af resistens. DTR resistens test fra 2005 viser betydeligt omfang af resistens, men også nogen variation imellem lokaliteter. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

20 20 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Anbefalinger til sæson 06 Septoria bekæmpelse –Ren Opus eller Opus + lille dosis Strobilurin –Ex: 0,5 l Opus eller 0,4 l Opus + 0,1 l Comet/Amistar DTR bekæmpelse –Bumper + Opus –Ex: 0,15-0,25 Bumper + 0,15- 0,2 Opus –Proline (når og hvis den kommer i 2006)


Download ppt "1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Skal strobiluriner fortsat bruges i hvede? Danske og udenlandske erfaringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google