Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valg af profillinjer Præsentation for forældre til 6. kl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valg af profillinjer Præsentation for forældre til 6. kl."— Præsentationens transcript:

1 Valg af profillinjer Præsentation for forældre til 6. kl.
1. Velkomst og præsentation 2. Profillinjer – udskolingen på Pilegårdsskolen 3. Timefordeling (generelt om profildage) 4. Præsentation af de 4 linjer: Kommunikations- og medielinjen (M), Kroppen i centrum-linjen (K), Globus-linjen (G) og X-linjen(X) 5. Valgprocedure og tidsplan 6. Besøg de fire profillinjestande og stil evt. spørgsmål til elever, lærere, ledelse

2 Valg af profillinjer Målet med profillinjer i udskolingen:
At øge elevernes motivation og engagement og skabe nye udfordringer og muligheder At give 6. klasse-eleverne mulighed for selv at foretage et valg og dermed præge deres skolegang At eleverne gennem deres valg opnår et større medansvar At eleverne indgår i nye sociale sammenhænge At skabe bedre rammer for såvel faglig som tværfaglig sammenhæng At bibringe klassen og skole/hjem-samarbejdet yderligere energi

3 Valg af profillinjer Valg af profillinjer Egne erfaringer
Eleverne i nuværende profilklasser: ”man lærer på andre måder” - ”dejligt med en ny start” – ”jeg græd i starten, men så opdagede jeg, jeg havde fået nye og bedre venner” ”jeg ønskede ikke (…) som 1. prioritet, men det er blevet meget bedre, end jeg troede” Lærerne: ”elevernes motivation er blevet større i det faglige arbejde” ”et godt læringsmiljø (…) eleverne er meget mere engagerede og aktive” Profillinjer i sig selv løser ikke alt!

4 Valg af profillinjer Profillinjer Globus-linjen (G)
Kommunikations- og medielinjen (M) X-linjen (den undersøgende og innovative linje) (X) Kroppen i centrum-linjen (K)

5 Valg af profillinjer Globus X-linjen Eksempler på skemaer
T O F 1 Dan Bio Profildag Mad 2 3 Eng FK TyFr Mat 4 His 5 Idr 6 7 Lc Geo 7.x M T O F 1 FK Dan Profildag Mad 2 3 Eng TyFr Mat 4 His 5 Idr 6 7 Lc Geo Kommunikation Kroppen Her kommer timerne fra 7.m M T O F 1 Dan Bio Profildag Mad 2 3 Eng FK TyFr Mat 4 His 5 Idr 6 Geo 7 Lc

6 Valg af profillinjer Præsentation af de fire profillinjer
Kommunikations- og medielinjen Kroppen i centrum-linjen Globus-linjen (den internationale linje) X-linjen (den undersøgende og innovative linje)

7 Valg af profillinjer Kommunikations- og medielinjen
Vil du gerne kunne bruge forskellige værktøjer til at kommunikere med? Er du nysgerrig på, hvad der gemmer sig bag en reklame, en tekst, en film, et computerspil? Kan du tænke ud af boksen og få spændende ideer? Tør du være på eller vil du gerne lære at være på? Kan du lide at udtrykke dig gennem skrift, billeder og andre medier?

8 Valg af profillinjer Kort beskrivelse af linjen
Kommunikations- og medielinjen Kort beskrivelse af linjen På kommunikations- og medielinjen vil du lære at forstå din egen rolle og dit eget ansvar i en verden, der boomer af medier. Du arbejder praktisk med forskellige kommunikationsformer og arbejder med bevidst at vælge dem til og fra. Du arbejder med at analysere, men også at producere. Du kommer til at kende forskellige it-værktøjer, der klæder dig på til at bruge forskellige it-programmer.

9 Valg af profillinjer Mulige undervisningsforløb Medieetik
Kommunikations- og medielinjen Mulige undervisningsforløb Medieetik Computerspil – hvordan og hvorfor? Radio- og filmproduktion Medierne i samfundet Kunst og drama Skriv en brugermanual til et program

10 Valg af profillinjer Kommunikations- og medielinjen På kommunikations- og medielinjen arbejder vi bl.a. med It-værktøjskassen At kunne formidle og turde være på At undervise andre i at bruge forskellige værktøjer Sociale netværk, kunst, drama Billeder, musik og film

11 Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration?
Valg af profillinjer Kroppen i centrum – linjen Kroppen centrum Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration? Vil du flytte grænser? Vil du udfordres? Tør du ? i

12 Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration?
Valg af profillinjer Kroppen i centrum – linjen Kort beskrivelse af linjen På Kroppen i centrum - linjen bliver læring kombineret med fysisk aktivitet. Du vil bl.a. få større forståelse for sammenhængen mellem krop, kost, motion, natur og velvære. På profildagen vil du arbejde med fagene: idræt, biologi, madkundskab, dansk, matematik og historie. Kroppen centrum Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration? Vil du flytte grænser? Vil du udfordres? Tør du ? i

13 Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration?
Valg af profillinjer Kroppen i centrum – linjen Mulige undervisningsforløb Styr på sundheden Friluftsliv og ”ude-skole” Teambuilding og samarbejdsøvelser Naturen under lup Test din krop og din krop-portofolio Kroppen i rummet Byen som undervisningsrum (Amager rundt, Dan Turells København) Kroppen Centrum Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration? Vil du flytte grænser? Vil du udfordres? Tør du ? i

14 Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration?
Valg af profillinjer Kroppen i centrum – linjen Kroppen i centrum betyder, at du bliver en aktiv medspiller. du er med til at sætte skolen og dig selv i bevægelse. du skaber nye traditioner på Pilen via aktiviteter og konkurrencer. du bliver præsenteret for lokale sportsklubber og foreninger. du udfordrer dine grænser. du bliver bevidst om dit fysiologiske jeg. Kroppen Centrum Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration? Vil du flytte grænser? Vil du udfordres? Tør du ? i

15 Globuslinjen ( den internationale linje)
Valg af profillinjer Globuslinjen ( den internationale linje) Globus-linjen Kan du lide at bruge fremmedsprogene? Kan du lide net-kommunikation? Kan du lide at diskutere de ting, der sker i verden? Har du lyst til at være i kontakt med unge fra andre lande? Kan du lide at bruge fremmedsprogene? Kan du lide net-kommunikation? Kan du lide at diskutere de ting, der sker i verdenen? Har du lyst til at være i kontakt med unge fra andre lande?

16 Valg af profillinjer Kort beskrivelse af linjen
Globus-linjen Kort beskrivelse af linjen På Globuslinjen vil du komme til: at arbejde med, hvordan man lever i andre lande. at bruge fremmedsprog i praksis, fx tale eller skrive med unge i andre lande. at lære dig selv at kende som ung i verden. at møde verden uden for skolen.

17 Valg af profillinjer Mulige undervisningsforløb
Globus-linjen Mulige undervisningsforløb Internationalt samarbejde Kultur fra nær og fjern Al verdens mad og mennesker Storbyer Beskriv din hverdag Lav en film Dig som EU-borger

18 Valg af profillinjer Mulige emner
Globus-linjen Dansk: Aviser & medier, store forfattere, den danske kulturarv i tekst, lyd og billede. Geo/his/sam/kri: EU-borger, FN, Danmark i verden, globalisering. Engelsk: Verdenssprog, amerikansk kultur. Tysk: Kulturer i Berlin, musik & film, tysk på globussen. Fransk: Ungdomskultur, fransk musik og film, Paris, fransk i verden.

19 X-linjen (den undersøgende og innovative linje)
Valg af profillinjer X-linjen X-linjen (den undersøgende og innovative linje) X-står for det ukendte, for at undersøge og udforske verden, samfundet og dig selv – og for at finde løsninger på udfordringer.

20 X Valg af profillinjer Kort beskrivelse af linjen
X-linjen Kort beskrivelse af linjen Du udforsker, undersøger, opdager og afprøver forskellige udfordringer. Undervisningen vil bære præg af, at dine tanker og ideer bliver omsat til handlinger i virkeligheden. Du kommer til at bruge din fantasi og kreativitet på nye måder. Du arbejder med projekter, der har fokus på at sætte noget i værk og skaber værdi for dig selv og for andre. Du vil udvikle dig fra at være deltager i et projekt og til at styre et projekt fra start til slut. X

21 Valg af profillinjer Arbejdsformer
X-linjen Arbejdsformer Du arbejder ud fra den innovative tankegang, med kreativitet og ideer der skal omsættes til handling. Der arbejdes problemorienteret i flere større projekter. En del af undervisningen vil komme til at foregå rundt på hele skolen med eksperimenter i det fri/ ude i byen i samarbejde med lokalområdet.

22 Valg af profillinjer Mulige X-forløb i 7., 8. og 9. klasse
X-linjen Mulige X-forløb i 7., 8. og 9. klasse Jagten på skyggen (projekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse) Projekt læsemakker (med Ældresagen) Juleevent i Tårnby kirke Magtmisbrug Stop op! – Tænk dig om

23 Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration?
Kroppen centrum Kan du lide at bevæge dig? Øger bevægelse din koncentration? Vil du flytte grænser? Vil du udfordres? Tør du ? i X

24 Valg af profillinjer Valgseddel til profillinje
Afleveres til kontoret senest torsdag d. 9/4 Navn: __________________________ Nuværende klasse: _____________ Skriv 1, 2 og 3 ud for profillinjerne, så 1 er dit højeste ønske, 2 dit næsthøjeste osv. Du vil få svar skriftligt og mundtligt d. 22/5. _______Globus-linjen _______Kommunikations- og medielinjen _______X-linjen _______Kroppen i centrum-linjen Forældreunderskrift: _________________________________ Begrund dine valg her (skriv evt. videre på bagsiden):

25 Valg af profillinjer Tidsplan 29/1: Orienterende møde.
februar: Evt. nye spørgsmål besvares fx ved lærerbesøg i 6.kl. 2/3-13/3: Elevsamtaler med klasselærer 16/3- 8/4: Skole/hjem-samtaler (elevplansamtaler) 9/4: Aflevering af ønsker om profillinjer (& valgfagsseddel) 22/4- 6/5: Drøftelse om klassedannelse (klasselærere i 6.kl., ”trivsels”-lærere og ledelse m.fl.) 11/5- 20/5: Evt. samtaler med elever+forældre, hvor 3. prioritet er aktuel 22/5: Besked til elever og forældre om profillinje og klasselærere (mundtligt og skriftligt) 26/5: Morgenmad i de nye profilklasser kl klassefoto tages august: Orienterende forældremøde i hver 7. klasse august/sept.: Lejrskole (hhv. uge 36 og uge 37)

26

27 Valg af profillinjer Andres erfaringer*
At elevernes mulighed for at foretage eget valg efter 6.kl. har en positiv indflydelse på deres skolegang eleverne oplever, at de tages alvorligt i forhold til styrkeområder, interesser – og har medindflydelse. Det fremmer det gode læringsmiljø og styrker elevernes faglige kompetencer, at der undervises med profillinjer i udskolingen eleverne kan nu i højere grad se en mening med skolearbejdet *www.pædagogisk.dk

28 Valg af profillinjer De nye 7.klasser – skoleåret 14/15:
pr. 23/6: 89 elever, 37 drenge og 52 piger Globus (G): 23 elever (9 drenge og 14 piger) Komm. (M): 24 elever (7 drenge og 17 piger) X (X): 23 elever (12 drenge og 11 piger) Kroppen (K): 19 elever (9 drenge og 10 piger) I 6.abcd fik 64 deres 1. prioritet, 24 deres 2. prioritet, 1 sin 3. prioritet


Download ppt "Valg af profillinjer Præsentation for forældre til 6. kl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google