Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Mission BUC varetager hospitalsbaseret tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Mission BUC varetager hospitalsbaseret tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse."— Præsentationens transcript:

1 1 Mission BUC varetager hospitalsbaseret tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt udredning og behandling af børn, unge og voksne med spiseforstyrrelse BUC inddrager patientens familie og netværk i udredning og behandling og samarbejder med andre hospitalsafdelinger og primærsektoren BUC forsker og varetager udvikling og uddannelse samt forebyggelse og vidensformidling i børne- og ungdomspsykiatri

2 2 Vision 2016 Et BUC… …sikrer harmoniseret udredning og behandling på højt fagligt niveau på tværs af BUC og under hensyntagen til alder, diagnose og kompleksitet …er på forkant med udviklingen gennem deling og udbredelse af viden, forskningsresultater og best practice …sikrer resultater og trivsel gennem synergi og sammenhængskraft …bidrager til et sammenhængende patientforløb ved at sikre stærkere samarbejde med primære samarbejdspartnere

3 3 Konkrete strategiske projekter Udvikle og forandre Justere og skabe fremtiden BØLGE 1: 2012-13 BØLGE 2: 2013-14 BØLG 3: 2014-15 Klinisk arbejde Afklaring af HF, RF og HSF Faglig trimning og fælles holdning – herunder best practice Pakkeforløb til HF-patienter Ensartede udrednings- og behandlingsforløb under hensyntagen til alder, diagnose og kompleksitet (herunder tilbud til RF og HSF patienter) Fortsat udvikling og justering af ensartede udrednings- og behandlingsforløb Forskning og udvikling Definere balancen mellem forskning og udvikling (herunder kompetenceudvikling) og andet arbejde Sammenhæng mellem forskningsstrategi og strategien Implementere evidensbaseret praksis og forskningsresultater på tværs i BUC Udvikling og implementering af BUC forskningsfond Tværorganisatoriske forskningsprojekter Udbrede forskningsindsatsen Uddannelse og formidling Definere formidlingsindsatsenImplementere ny formidlingspraksis Leveranceevne Produktivitetsøgning og nedbringelse af ventetid Færdigudvikling og implementering af målstyringsmodel Særligt fokus under leveranceevne afhængig af politisk dagsorden Påvirke den politiske agenda Kultur, samarbejde og ledelse Skabelse af ledelsesteam Kompetenceudvikling til gennemførelse af tværorganisatoriske projekter Skabelse af samarbejdskultur Tværorganisatoriske projekter indenfor forskning, udvikling og klinisk arbejde Rekruttering og fastholdelse Forbedrings- og innovationskultur Etablering af fremtidssikret organisering Forberedelse af fremtidig organiseringRestruktureringFortsat udvikling og justering af organisationen Skabe orden og fundament Ledelsesudviklingsspor


Download ppt "1 Mission BUC varetager hospitalsbaseret tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google