Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF advokat (H) Aalborg Universitet 2015

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF advokat (H) Aalborg Universitet 2015"— Præsentationens transcript:

1 Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF advokat (H) Aalborg Universitet 2015
Interessekonflikter mellem kapitalejere i SMV’er - Mathias Dahlerup Krarups ph.d.-afhandling Københavns Universitet, marts 2015 Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF advokat (H) Aalborg Universitet 2015 (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

2 En hel ph.d.-afhandling ud fra en enkelt lys idé?
Kan man skrive en hel p.h.-afhandling ud fra en idé om en nødvendig lovændring? ja, hvis man gør det godt og grundigt nok det har Mathias Dahlerup Krarup gjort kan man også få p.h.-graden på det? ja, og det tror jeg også det her vil ende med! og idéen er? at ejerne af SMV’er risikerer indbyrdes fastlåsning at dét har Delaware nogle regler til løsning af, og at sådanne lovregler må vi også have! *** (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

3 Medicinalfirmaet som eksempel (1).
O.k. at bruge et gennemgående illustrativt eksempel? ja, det er faktisk ikke forbudt at skrive forståeligt i en videnskabelig afhandling tre venner stifter et medicoselskab – og hvad kan der så ikke ske? god idé med et jordnært afsæt … men medicoselskabet illustrerer samtidig en svaghed … (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

4 Medicinalfirmaet som eksempel (2).
(medicoselskabet) de 2 ’muler’ den 3. (s. 37) er dét ’deadlock’? de 3 kan ikke samarbejde, og 2 kan ikke enes om at ’mule’ den 3. (s. 222) er dét deadlock? nu er der kun 2, og de er fastlåst (s. 230) ja, dét er i hvert fald deadlock (sådan som det klassisk har været defineret) men dette eksempel introduceres kun for at diskutere grundlov (om det er grl.-stridigt at gribe ind i selskabets forhold, jf. Søren Friis Hansens diskussion). (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

5 ’Deadlock’ defineres meget bredt i afhandlingen.
Kort sagt: kan siges pænt afhandlingen har et meget bredt deadlock-begreb eller lidt mindre pænt afhandlingen får ikke defineret begrebet ordentligt er ekstra uheldigt, fordi deadlock efter afhandlingens lovudkast skal være triggeren til nogle barske retsfølger… ekstern administrator (’custodian’) har vi i dag kun ved insolvens (rekonstruktøren), KL afsnit I A indløsning har vi i dag kun, hvis aftalt i ejeraftale… eller hvis massivt misbrug SL § 361,2: misbrugeren skal købe offeret ud (klassisk) SL § 362,3: misbrugeren skal sælge til offeret (ny). (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

6 Vil endog gøre de foreslåede regler præceptive, ikke deklaratoriske..
Så ud fra et lidt uklart definitorisk udgangspunkt… vil du give mulighed for tvungen administration af selskabet… samt tvungen mulighed for ejerskifte på kapitalandele… og du vil gøre reglerne reelt ’præceptive’ (opt-out) det trøster mig ikke, at du kræver, at kustoden skal arbejde hurtigt (han er jo dyr, erkender du)… derfor mulighed for en ’provisorisk kustode’ (ja, romerretten har ikke levet forgæves!) (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

7 Jeg vil gerne gå ind for to ting…
For det første at du har fortjent ph.d.-graden for at have peget på problemet (og turdet foreslå løsningsmodeller) For det andet at dine lovudkast ikke bliver til lov, sådan som de foreligger Der er stadig sund fornuft… i følgende dommerudsagn fra 1800-tallet: ”This Court is not to be required on every occasion to take the management of every playhouse and brewhouse in the Kingdom” (Lord Eldon i Carlen v. Drury, 1812, 35 ER 61) Bedre et deklaratorisk kapitel i SL som ’dagens tilbud til SMV’er. *** (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

8 Ejeraftalemodeller til exit.
Gør meget ud af musefældeklausulen shotgun (pingpong) A nævner en kurs, fx 500, til B B kan da vælge at købe eller sælge – til kurs 500 afhandlingens indvending ’informationsmæssig og finansiel assymetri’ (s ) processen bør startes af den bedst informerede min indvending andre klausuler kan være bedre til at optimere værdierne fx kuvertklausulen eller egentlige auktionsklausuler den, der sætter højest pris på butikken, køber den samt: mange ping-pong klausuler har muligheden for et ’overskøn’ indbygget – dvs. de er ikke helt så slemme, som du vil gøre dem til. *** (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

9 Fortjener anerkendelse for følgende (1).
Praktisk yderst relevant emne (kræver mod) Konkret lovudkast (kræver mere mod) dog helst ikke reelt ’præceptivt’ (opt-out), kun deklaratorisk (opt-in), tak! der skal vel også være lidt for os voldgiftsdommere at lave! Inspiration fra Delaware (kræver også lidt mod) Delawares love og domstole er ikke ’race to the bottom’… de er snarere ’climb to the top’… men det er der jo ikke enighed om. (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

10 Fortjener anerkendelse for følgende (2).
Pænt retskilde- og metodeafsnit ikke das Ding an sich… men das Ding für mich (hvad brugte jeg i min afhandling?) og Alf Ross’ prognoseteori kræver måske også lidt mod… men er velplaceret lige her Komparativ inspiration (andre landes løsninger) men for himlens skyld ingen länderbericht derimod analytisk metode Retsøkonomi (law & economics) de økonomiske virkninger af de juridiske regler. (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff

11 Til slut: Sproget i afhandlingen.
Gennemgående pænt og letlæst Har dog vistnok haft travlt til sidst mener i hvert fald forhåbentlig ikke følgende: (§§ 1, stk. 1): ”… anmode retten om at indløse én eller flere kapitalejere” (s. 211 ff.) så vidt vil du dog vel næppe gå mht. til anvendelse af skatteyderpenge på uenighed mellem kapitalejere i SMV’er? Men dette er småting! Helhedsindtrykket er godt! Tillykke! (vil du have disse plancher, så send mig en mail på (c) Professor, dr. jur. Erik Werlauff


Download ppt "Professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF advokat (H) Aalborg Universitet 2015"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google