Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt billede her Geografisk information i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt billede her Geografisk information i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt billede her Geografisk information i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar 31. marts 2011, Søkvæsthuset

2 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Disposition Kontekst for arbejdet med strategien Summarisk indhold af genbrug af data-sporet –Grunddata for geografiske objekttyper –Arbejdspakker Datafordeler –Proces –Anbefalinger –Økonomi Spørgsmål

3 Kontekst for arbejdet med strategien Hovedelementer Forskellige spor (økonomi, styring, sammenhæng) Flagskibe (større strategiske initiativer) Genbrug af offentlige data (grunddata og datafordeler)

4 Summarisk indhold af genbrug af data-sporet (1) Hovedelementer Skabelonbaseret dokumenteret informationsindsamling ved en Workshoprække (5 på 2 uger) for grunddata –Definition –Model –Egenskaber Bygninger Grunde Adresser Landinddeling Steder PersonerVirksomheder Lokalitet Fast ejendom Trafiknet Landskab Natur og Infrastruktur

5 Summarisk indhold af genbrug af data-sporet (2) Grunddata Analyse af 5 hovedområder –Landkortlægning, veje og ejendomsdannelse –Ejendomme, boliger, bygninger og adressedannelse –Personers identitet, bopæl, familieforhold og opholdsgrundlag –Virksomhederne og deres betroede personer –Borgernes indtægter, formuer og relation til arbejdsmarkedet

6 Grunddata objekttyper Matrikulære parceller Stedbestemte ejerlejligheder Stedbestemte bygning på lejet grund Servitutter Stednavne Digital Højdemodel Veje Stedbestemte bygninger Stedbestemte tekniske anlæg Vandløb Sø Vådområde Jernbaner og færgeruter Stedbestemte administrative enheder Naturområder Kvadratnetsenheder Havområder Kystlinje

7 Arbejdspakker Stedfæstelse og registrering af ejendomsdannelsens grunddata (ejerlejligheder og bygninger på lejet grund) Sammenkobling af FOT-vandløb med grunddata på vandområdet Stedfæstelse af landinddelinger som grunddata Gennemførsel af grunddata-del af ”Det Digitale Vejnet” Stedfæstelse af stednavne som grunddata UUID'er og andre tværgående egenskaber på områdets objekter

8 Datafordeler Proces: Workshoprække (5 på 2 uger) –Data og basal funktionalitet –Krav til performance –Dimensionering af ambitionsniveau –Organisation og styring –Økonomi

9 Datafordeler (anbefalinger) Beslutningsoplæg: endnu ikke formuleret i tekst Både funktionelle og ikke-funktionelle krav –Løbende aktuelle grunddata –Svartider: 500, 1000, 2000 opslag/sekundet –Oppetider: 99.9% i 24 timer x 7 dage om ugen –Organisation bag en løsning (sekretariat) –SOA baseret arkitektur (web services) og masseudtræk –Registermyndigheder har (stadig) dataansvaret

10 Spørgsmål … og svar (måske) … ellers tak for opmærksomheden


Download ppt "Indsæt billede her Geografisk information i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Flemming Nissen, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningsseminar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google