Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Aarhus Universitet Workshop med hovedområderne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Aarhus Universitet Workshop med hovedområderne."— Præsentationens transcript:

1  Aarhus Universitet Workshop med hovedområderne

2 Agenda Formålet med den nye økonomistyringsmodel Metodetilgang Formål med workshoppen, og forventet udbytte Gennemgang af eksisterende økonomistyring

3 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 3 Formålet med den nye økonomistyringsmodel Formålet med at designe og implementere en økonomistyringsmodel er at etablere en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring for Aarhus Universitet. Dette skal opnås gennem en udstrakt grad af standardisering, hvilket gælder i både systemunderstøttelsen som i udformningen af processer og instrukser.

4 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 4 Økonomistyringsmodellen danner fundament for resten af økonomisporet Fælles økonomistyringsmodel Fælles Navision Stat version Business Intelligence Projekt- økonomistyring Faktura Workflow Budgetterings- værktøj Sammenhængende, gennemsigtig og effektiv økonomistyring på AU

5 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 5 Metodetilgang (1) Fremgangsmåden ved design og implementering af økonomistyringsmodellen er: Strategiske Mål Kritiske Succesfaktorer Indikator/nøgletal Datamodel/ registreringer Rapportering Analyse Beslutningsstøtte Feedback til strategi- processen Rapporteringssystemer Processer/værktøjer/anden teknologi It-systemer mv. Rapporteringen udformes under hensyntagen til organisatorisk niveau, frekvens og detaljeringsgrad Strategi

6 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 6 Metodetilgang (2) samordning af styringsbehov Rektorat Økonomistyringsmodellen Institutter Lokalt styringsbehov Hovedområder Interessenter:

7 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 7 Formål med workshoppen, resultat/udbytte Workshopformål: Etablere en forståelse af den nuværende økonomistyring på hovedområdet og de tilhørende institutter. -A) Hvilken økonomistyring anvendes i dag -B) Gennemgang af eksisterende finansielle hovedtal, nøgletal og indikatorer for hovedområdet og institutterne -C) Gennemgang af eksisterende ikke finansielle hovedtal, nøgletal og indikatorer for hovedområdet og institutterne -D) Kategorisere vigtigheden af ovenstående hovedtal, nøgletal og indikatorer -E) Hvad benyttes ovenstående hovedtal, nøgletal og indikatorer til, og er de relevante og nødvendige? -F) Kortlægning af registreringsniveau/detaljeringsgrad, og årsag? set i forhold til rapporteringskrav Fremtidige krav og behov for økonomistyring Supplerende krav Diskutere nøgletalsunderstøttelse af de strategiske målsætninger (Kritiske succesfaktorer)

8 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 8 Formål med workshoppen, resultat/udbytte - fortsat Forventet resultat: Identifikation af hovedområdet’s krav til økonomistyringsmodellen Forståelse af styringsmæssige formål de enkelte hovedtal, nøgletal og indikatorer understøtter Hovedområdets udbytte: Dialog omkring hvorvidt alle de nuværende hovedtal, nøgletal og indikatorer understøtter rapporteringsmæssige krav, og om de evt. kan konsolideres. Bedre sparringsmuligheder med ledelsen, budget- og planlægningskontoret, og de øvrige hovedområder Arbejdsmetode: Brainstorm, identificer sammenhæng mellem økonomiske og operationelle hovedtal, nøgletal og indikatorer Dialog

9 PricewaterhouseCoopers maj 2008 Slide 9 Gennemgang af eksisterende økonomistyring Se excel-arket

10 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). 


Download ppt " Aarhus Universitet Workshop med hovedområderne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google