Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb."— Præsentationens transcript:

1 Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb

2 AUTENTISK LEDERSKAB © Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb Lederrollen I et typepsykologisk perspektiv Inkl. JTI ® typeprofil & TeamDiamanten© Procesværktøj til teamanalyse Awareness ”Træning i autentisk kon- takt & Kommu- nikation ” Kreativitet & Meditation - Fra hvordan? Til sådan! - Kroppens ressourcer & muligheder Oplæg Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger 1. møde 1. modul 2. modul 3. modul 1. opfølgning 2. opfølgning Tidsforløb over ca. 6-7 mdr. Tillid, relation, inspiration & ejerskab Psykologiske Type: teori og forståelse Typers Kommunikations & Beslutningsmønster Udviklingsøvelser og udviklingsplan Øget kommunikations- & beslutningskompetence Coaching/supervision & Feedback; individuelt & i gruppe Mandala ”dit NU og fremtid” kreativ proces i farver, natur, maling Afspænding & Meditation Videre handlingsplan, afslutning, feedback & hygge Træning Individuelt møde Selvværd og selvtillid

3 1. møde Dialog/Oplæg Formål Mening Udbytte Forvent- ninger Forud- sætninger Hvad er Jeres behov? Formålet defineres ”hvad vil vi gerne opnå”? Indhold skal give mening! Hvordan, hvorfor, hvorledes? Udbyttet skal kunne defineres! Forventninger skal afstemmes! Forudsætninger for succes skal afklares og aftales! Se indstillingspilen*

4 1. modul: Din types muligheder Formål: Indsigt i egne og kollegaers præferencer & værdier, med det formål at videreudvikle den enkelte leders og lederteamets kommunikations og beslutningsmønster. Indhold: 1. Individuel Typecoaching: Udefra tema og behov 2. JTI Typeprofil. Personlig psykologisk profil 3. Psykologiske typer: teori og forståelse 4. Lederrollen og de psykologiske præferencer 5. Ledelse, type og motivation 6. Teamledelse, teamroller og forandring 7. Træning og refleksion Udbytte: Forøget kommunikations og beslutnings- bevidsthed hos den enkelte leder. Forøget samspil mellem leder og omgivel- ser = bedre trivsel og engagement. Øget forståelse af sig selv indefra/udefra. Lederrollen I et typepsykologisk perspektiv Inkl. JTI® typeprofil & TeamDiamanten© Procesværktøj til teamanalyse

5 2. modul: Kontakt & Kommunikation Awareness* ”Træning i autentisk kontakt & Kommunikation” *Awareness-begrebet Betyder ufokuseret ”vågenhed” som sætter mennesker i stand til at ”stille skarpt” på et fænomen (tanker, følelser, ord, handlinger) når det er nødvendigt for situationen. Formål Bevidstgøre og udvikle den enkelte lederes kontakt, kommunikations og handlemønster, så relevante behov for kreativitet, begejstring, konflikthåndtering udvikles. Indhold Træning og feedback i præcis kommunikation og kontakt med gestaltpsykologiske værk- tøjer. Udbytte Større integritet og autensitet hos den enkelte leder! Det muliggøre: Flere handlemuligheder Bedre relationer Større gennemslagskraft Øget motivation og arbejdsglæde

6 3. modul: Kreativitet og nyt land! Formål At forøge den enkeltes koncentration, kreativitet og mentale ressourcer gennem fantasi, male, meditations, afspændings- og grounding øvelser. Indhold Afspændings- og meditationsøvelser til oparbejdelse af mental kondition og mindre stress. ”Dit klareste udtryk” i mandala/tegning/maling, storrytelling på lærred – Nu og fremtid. Afslutning, afrunding, feedback og hygge. Udbytte Øget mental kondition & mindre stress. Øget bevidsthed om dine indre ressourcer. Større kreativitet, vilje, mod og fantasi i lederjobbet som giver engagerede med- arbejder. Evnen til med din vilje at dirigere energier i en hvilken som helst retning og på en måde, som det specifikke formål, hensigten og behovene kræver. Kreativitet, Meditation & Afspænding - Fra hvordan? til Sådan! - Kroppens ressourcer og muligheder Eks. Mandala

7 1. opfølgning Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Fællesmøde & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer. 1. opfølgning

8 2. opfølgning Formål Opfølgning, afklaring, støtte og rådgivning & videre fokus på proces. Indhold Fællesmøde & supervision. Udbytte Cementering, fastholdelse og udnyttelse af øgede kompetencer 2. opfølgning

9 INDSTILLINGSPILEN Indstillingspilen viser at det rette engagement, der skabes fra starten, vil være skabende for processen og udbyttet. Gennem tillid og forståelse for den enkeltes individuelle behov og parathed i udviklings- og forandringsprocesser, kan det rette engagement kun skabes. Det giver mening og formål og har en varig betydning for den nuværende og kommende succes.


Download ppt "Det autentiske menneske Autentisk lederskab © Udviklings & Kompetencegivende træningsforløb."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google