Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plastdækning af majs Teknik Erfaringer 2001 – 2004 fra Skiveområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plastdækning af majs Teknik Erfaringer 2001 – 2004 fra Skiveområdet"— Præsentationens transcript:

1 Plastdækning af majs Teknik Erfaringer 2001 – 2004 fra Skiveområdet
- Baggrund Teknik Erfaringer 2001 – 2004 fra Skiveområdet Økonomi / Merudbytte v. Planteavlskonsulent Sven Erik Pinstrup Familielandbruget I/S, Gl. Viborg Amt

2 Kvægbedrifterne bliver større og større.
Mindre afgræsning. Ensartet fodring hele året. EUreformen giver mere græs og majs i foderplanen. Høj mælkeydelse kræver stabilitet! Ved ensartet fodring på stald, er det lettere at styre foderoptagelse og sundhed. Øget majsandel i foderplanen kræver øget dyrkningssikkerhed i majsdyrkning

3 Sikker majsdyrkning kræver varme !!!
God dyrkningssikker jord Lang vækstperiode Gode læforhold Sikkert sortsvalg Mange kvægbrug dyrker majs på marker der ikke giver optimal dyrkningssikkerhed – hvis grovfoderforsyningen skal baseres på en stor andel af majsensilage!

4 MAJS varmeenheder (MVE)
MAJS varmeenheder (MVE) Region Akkumuleret MVE d. 15/10 2004 2003 1987 Nordjylland 2503 2755 2284 1829 Midt- vestjylland 2518 2812 2337 1827 Østdanmark 2493 2786 2403 1917 Sydjylland 2648 2920 2379 1989 Øerne 2700 3017 2555 2077 Bornholm 2550 2908 2352 1837 20 års gennemsnit for MVE er hævet ca. 100 enheder indenfor de seneste 10 år!!

5 Landsforsøgene 1987: ”Årets forsøg gav i gennemsnit omkring halvt udbytte af det normale. Det skyldes især det kølige vejr i hele vækstperioden.” ”I gennemsnit nåede sorterne ikke over 19 pct. tørstof, hvilket er det hidtil laveste målte niveau i sortsforsøgene….” Oversigten 1987 s. 221 og 225

6 ”Extend” systemet Majsfrøene dækkes af plastfolie ved såning
Plastfolien er fotonedbrydelig (6mµ) Plastfolien skal ikke fjernes. Majsplanterne gror selv op gennem folien Ukrudtsmiddel (jordmiddel) anvendes v. såning (Terbutylazin / Stomp) Ingen startgødning Dyrkningssystem udviklet i Irland

7 Maskinen - arbejdsgang

8 Såning af majs under plastik

9 Jordtemperatur 2001 +/- plastik
dato Luft O C Alm majs Med plast 12.maj kl 22 26 31 (5) 15.maj kl 12,5 16 20 (4) Støvregn 3 mm 8. juni kl 15 19 (4) 14. juni kl 13 18 22 (4) Overskyet hele dagen 16. juni kl 14,5 17 (2) 22. juni kl 17 18 (0) Registreringer fra Majs sået d. 10/5 2001

10 Såning af majs. Plastdækning
Plastdækningen er meget vigtig, da den giver majsfrøene de optimale vækstforhold. Derfor kræver maskinen nogen kendskab og skal indstilles til den aktuelle jordtype. Her er plastikken ikke lagt korrekt og blæser hurtigt væk.

11 Efter såning

12 2001. Forskel i vækst d. 16/6 5 uger efter såning

13 2001. Forskel i vækst d. 22/6

14 2001. Forskel i vækst d. 19/7

15 2001. Forskel i vækst d. 19/7 II

16 2001. Nedbrydning af plastik d. 19/7 2001

17 Plastik - før høst 2003 Billedet er taget lige før høst 2003.
Plastikken ligger fortsat som en tynd sprød hinde på jorden. Ved ensilering ”forvitrer” plasthinden og forsvinder.

18 Plastik – efter høst

19 Plastik – efter høst II

20 2001 Forsøg. Tørstofindhold 3 sorter
Oversigt over landsforsøg 2001 s. 305 10,4 % forskel i tørstof (d. 17/10) (alle parceller sået d. 10/5 2001) 12,8 % forskel i tørstof (d. 23/10)

21 2004 – Hanblomstring Såtidspunkt Hanblomstring Dato d. 14. April 2004
+ plastik 22. Juli 14. Maj 2004 28. Juli Alm. såning 6. August 14 dage fremrykket blomstring i fht. traditionel dyrkning Sort: Benicia. Forsøgsparceller i samme mark

22 2004. Benicia / Vernal d. 25. August 2004
Benicia sået under plastik d. 1.april Vernal almindelig såning d. 5. maj

23 Anbefalede sorter - Bonn

24 Økonomi i plastdækning
”alm” majssåning Majssåning m. plast Startgødning 243 kr 0 kr Kemi 604 kr 450 kr Overkørsel, 2x 256 kr Frø 1050 kr Såning 1000 kr Plastik 2000 kr ialt 2603 kr 4500 kr forskel 1897 kr 3000 fe 0,62 kr/fe 2000 fe 0,94 kr/fe kemi 1 lido g Maister 2,5 l Terbutylazin

25 Økonomi i plastdækning
”alm” majssåning Majssåning m. plast Startgødning 243 kr 0 kr Kemi 604 kr 450 kr kr Overkørsel, 2x 256 kr 128 kr Frø 1050 kr Såning 450 kr 1000 kr Plastik 2000 kr ialt 2603 kr 5143 kr forskel 2540 kr 3000 fe 0,85 kr/fe 2000 fe 1,27 kr/fe kemi 1 lido g Maister 2,5 l Terbutylazin + 2,5 Laddok I 2003 og 2004 har der været behov for supplerende ukrudtsbekæmpelse i ca. 50 % af arealerne med majs under plastik. I 2001 og 2002 var behovet væsentlig mindre.

26 Økonomi i plastdækning II
De største fordele for majsdyrkning med plast opnås ved: Usikre dyrkningsforhold Stor andel af majs i grovfoderet (høj risiko) ”Billig forsikringspræmie” på dårligste mark for dyrkning af majs (brandforsikring) Mulighed for at anvende sildigere sort med højere udbyttepotentiale og bedre kvalitet Krav om fosforbalance (VVM / VMP III)

27 Danske forsøg / resultater
Anlagt landsforsøg i 2001 og 2004 Ingen registrerede udbytter !!! Forskel i vækst Forskel i såtidspunkt Forskel i læforhold Forskel i jordbehandling Optimalt høsttidspunkt er forskellig Det er svært at anlægge retvisende forsøg, der ikke favoriserer det ene dyrkningssystem !!

28 Erfaringer med Majsdyrkning under plast
4 års erfaring på samme lokaliter viser at: Majsdyrkningen bliver mere dyrkningssikker Majsplanterne kan gro igennem plastikken Plastikken kan nedbrydes tilstrækkeligt af sollys Dyrkningssæsonen forlænges 3 – 5 uger Hanblomstring fremskyndes 2 – 3 uger I Danmark kan anvendes ”midttyske” majssorter, der giver et højere udbytte og en bedre kvalitet Der er behov for bedre jordmidler – eller en bedre virkning af de nuværende midler!!!

29 ”Extend” – dyrkningsstrategi i DK
Såning i varm, tør jord 2 – 4 uger tidligere end normal såtidspunkt for lokaliteten Mulighed for at anvende sildigere majssort Den sildige majssort ”Benicia” har været høstklar før Vernal og Crescendo på de samme lokaliteter (2003 og 2004).

30 Fremtid for majsdyrkning under plastik i DK ???
Får vi fortsat flere majsvarmeenheder ? Får vi et år med færre MVE end 20 års gennemsnittet? Oplever vi 1987 sæsonen igen? Skærpede krav til P balance. Godkendelse af nye egnede jordmidler til majsdyrkning.

31 MAJS varmeenheder (MVE)
MAJS varmeenheder (MVE) Region Akkumuleret MVE d. 15/10 2004 2003 1987 Nordjylland 2503 2755 2284 1829 Midt- vestjylland 2518 2812 2337 1827 Østdanmark 2493 2786 2403 1917 Sydjylland 2648 2920 2379 1989 Øerne 2700 3017 2555 2077 Bornholm 2550 2908 2352 1837 20 års gennemsnit for MVE er hævet ca. 100 enheder indenfor de seneste 10 år!!

32 Afslutning ”Det er svært at spå, specielt om fremtiden”  Storm P


Download ppt "Plastdækning af majs Teknik Erfaringer 2001 – 2004 fra Skiveområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google