Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætninger At kunne formulere sig om audiovisuel kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætninger At kunne formulere sig om audiovisuel kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Målsætninger At kunne formulere sig om audiovisuel kommunikation
Fortælleteori, Filmæstetik og Dramaturgi Målgruppe analyse, kognitive teorier Digitale Kommunikations forhold At kunne formulere sig audiovisuelt Bruge digital video til at fortælle Bruge digital video til at overbevise Bruge digital video til undervisning At kunne implementere digital video Komprimering, videoformater Simpel XHTML embedding Simpel Flash integration

2 Den audiovisuelle metode
Metoden skal sikre : At vi ‘husker det hele’ At vi kan kommunikere som hold At vi kan lave en overbevisende ‘pitch’ (sælge ideen) Er udgangspunktet for den lineære synkrone formidling - som broadcast, men den kræver udvikling til new media. Hvis ikke formidling i de lineære medier mestres først, er en kvalificeret udvikling af new media umulig.

3 Trad. medieanalyse (Induktiv): Konkret - Generelt
1.Plot/informationsrækkefølge, hvad sker der ? 2.Genretype, hvad genkender vi ? 3.Pointer, hvorfor sker det ? 4.Narratologi, værdi/ønsker placeret i en struktur 5.Mening, hvad er hensigten med filmen? 6.Tema, binære oppositioner (frihed/kontrol ex.) Audiovisuel metode (Deduktiv): Generelt - Konkret a.Komm.Intention (målgruppe) > 6+5 b.formidlingsanalyse (vinkling) > 4+3 c.formidlingsæstetik (virkemidler) > 2+1

4 Produktionsrapport Dette er ikke en standardformular, men en rettesnor !  Understregede termer refererer til "Fortælleteori 1", p.89 ff

5 Produktionsrapport Forord Indledning
Indeholder 'perifere' informationer om projektet /kurset/eksamensform og lign. - er ikke obligatorisk Grupper der deler sig op / fordeling af opgaver etc. Indledning Indledningen har til hensigt at hjælpe læseren (dvs. censor og undertegnede) til at sætte sig ind i jeres situation. Motivationen for at lave produktionen Generelle betragtninger (holdninger og værdier)

6 Problemformulering Kommunikationssituationen - hvad er der behov for ?
"Vi har påtaget os den opgave at producere en række videosegmenter, der skal opfylde følgende krav..." "Kan video bruges til at formidle forbruger information på en ny måde ?" "Hvordan portrætteres en institution via storytelling ?" "Hvordan skabes en troværdig tilstedeværelse på nettet gennem video ?"

7 Kommunikationssituation
Kommunikationsbehov ? Hvad karakteriserer afsenderen ? Hvad karakteriserer målgruppen ? Hvordan passer komm. sammen med eksisterende strategi Hvor vil ’investeringen’ strategisk set være mest effektiv ? Distributionsmuligheder for digital video Netværkbaseret vs diskbaseret (individuel reception) Broadcast (tv/net), Projektion (kollektiv reception) Hvordan adskiller video fra andre AV medier ? Slideshow med lyd Flash animation 3D animation

8 Formidlingsanalyse Vinkling (hvad er det interessante ?)
Hvad skal videoen(erne) indeholde ? Hvordan sikrer vi os at folk hænger på ? Målgruppens præferencer (smag) Målgruppens kompetencer (viden) Genre (Historisk perspektiv) Supergenre: fakta / fiktion Hvilke fortælletræk benyttes ? Hvilke eksisterende konkrete produktioner kan vi imitere ?

9 Formidlingsæstetik Informationernes rækkefølge Fortællersynsvinkel
Selve videoens komposition (Vidensfald) Interface design (pre-text el. Vidensfald) Formmæssige mønstre (Editing Patterns) Berettermodel (Narrativ) Nyhedstrekant Repetition med variation Acceleration ’anticipation’ - forudsigelse Fortællersynsvinkel Hvem ’fortæller’ historien Skaber vi overblik eller vidensfald via synsvinklen ?

10 Formidlingsæstetik Stil og virkemidler Vertikal montage
Neutral/realisme (Continuity klipning) Klip på bevægelse, rum og kausalitet Diegesen brydes ikke (blik i kamera fx.) Markeret/ekspressionisme (Montage) Klip på idé, kontrast og ’ren form’ Diegesen brydes (fortælleren er markeret) Vertikal montage Flere fortællekilder (lyd,billede og ’stil’) Kommunikerer kilderne det ’samme’: Overlappende Supplerer kilderne hinanden: komplementær Modsiger kilderne hinanden: kontrapunkt (modalitet)

11 Implementering Overvejelser omkring platform og player
Kan løsningen skaleres ? Er der behov for true streaming ? Hvordan skal brugeren komme til indholdet ? Forannoncering Drive to site Push/Pull (betaling ?) Hvilken produktionsmodel følges? In-house, out-sourcing, Guerilla-video ?

12 Produktionsforløb Præ-produktion Produktion Post-produktion
Skitser, brainstorm, treatment, storyboard Produktion Location vs. Studie, interviews, lyssætning, skuespil Post-produktion Klippemetode, musik, lydbearbejdning etc. Anvendt metode til encoding Kvalitet kontra båndbredde

13 Test-design Er der formidlinsmæssige prolemer ?
Forståelsesmæssigt eller anvendelsesmæssigt Hvilken empirisk model (kvalitativ/kvantitativ) Hvordan skal respondenten udtrykke sig ? Observation / Spørgeskema ? ’tænke-højt’ (Usability) Receptionsanalyse Modtagerens forståelse Hvilke forudsætninger har respondenten ?

14 Konklusion Hvad er svaret på problemformuleringen ?
Er vi blevet klogere ? Produktionsforløbet kan med fordel inddrages her Perspektivering: Beskriv ’Den optimale formidling ?’ Hvis alt var muligt Ændrer præmisserne for projektet sig i fremtiden ? Hvilke forhold har teorien ikke taget i betragtning

15 Øvelser integration

16 XHTML embedding ? Grundlæggende parametre
Bedre alternativ til at linke til ekstern fil (A HREF) som åbnes i player applikationen Browserens plug-in står for afspilning Designmæssig kontrol over video Grundlæggende parametre Putting quicktime in a webpage Basic\Basic.htm

17 Flash integration Fra Flash6 (ca. 90% penetration)
Flere interaktionsdesign -mæssige muligheder Flash Video er baseret på Sorenson-teknologi Flashplayer 7 (FLV video) Flash MX2004 (Ny import wizard til FLV) Flash MX2004 pro (Media components, exporter plug-in) 3 muligheder Embedding (video encodes ved import til stage) Ulemper: Video lægges i RAM!, sync. problem efter 2 min. Progressive (eksterne FLV filer loades ved runtime) Fordele: interface og data adskilles, forskellige frame rates, sync. Bibeholdes, afspilning efter cache-buffering Streaming FLV (flere klienter, ingen download) DV kamera/webcam kan sende video tilbage til server

18 Flash Export fra Final Cut pro Import direkte i FlashMX2004
File>Export>Quicktime conversion>Macromedia Flash Video (FLV) Import direkte i FlashMX2004 Create new flash document Import to library (all files) vælg video-fil Video import (vælg Embed) Vælg ’import entire video’ Vælg fx. ’DSL/Cable 256 kbps’ Under ’advanced’ kan der skaleres og croppes ! Finish (åbn library og for at se videofil) Dobb.klik på filen (properties åbnes) Vælg ’export’ og gem som FLV video

19 Media components flash 7+
MediaDisplay (uden bruger kontrol) streames direkte ind i hovedfilmen MediaController(selve controller delen) Der afspilles ingen video med denne ! MediaPlayback (kombination) Components>’Media components’>’MediaPlayback’ ’launch component inspector’ Sæt video length T:M:S:F Sæt URL til den exporterede FLV-fil (xxx.flv) Gem som ... Test movie


Download ppt "Målsætninger At kunne formulere sig om audiovisuel kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google