Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danmarks Miljøundersøgelser Denitrifikation på oplandsniveau mellem rodzone og overfladevand Gitte Blicher-Mathiesen Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danmarks Miljøundersøgelser Denitrifikation på oplandsniveau mellem rodzone og overfladevand Gitte Blicher-Mathiesen Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling."— Præsentationens transcript:

1 Danmarks Miljøundersøgelser Denitrifikation på oplandsniveau mellem rodzone og overfladevand Gitte Blicher-Mathiesen Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Ferskvandsøkologi Plantekongres 2006 10.-11. januar 2006

2 Danmarks Miljøundersøgelser Nitratreduktion fra rodzone til havet Nitratreduktion udgør godt 100.000 tons N Nitratudvaskning fra rodzonen 168.000 tons N Kvælstofafstrømningen via vandløb til havet udgør 67.000 tons N

3 Danmarks Miljøundersøgelser Nitratreduktion foregår i grundvandsmagasinerne i vådområderne nær vandløbet i vandløbsbunden under vandets transport i vandløb og søer

4 Danmarks Miljøundersøgelser Nitratreduktion fra rodzone til grundvand - Landovervågningen

5 Danmarks Miljøundersøgelser N-retention i vandløbsoplande

6 Danmarks Miljøundersøgelser N-retention (%) i 26 oplande Udlånt af FYNS AMT

7 Danmarks Miljøundersøgelser

8

9 Nedbør større end 950 mm

10 Danmarks Miljøundersøgelser Grundvandspotentiale i Ribe Formationen (Thomsen og Friborg, 1992)

11 Danmarks Miljøundersøgelser Ribeformationens udbredelse ca. 150-300 m under terræn (Thomsen og Friborg, 1995)

12 Danmarks Miljøundersøgelser Kvælstoffjernelse i 22 danske søer N-fjernelse (%) = 42,1 + 17,8*log Opholdstid

13 Danmarks Miljøundersøgelser Målt N-fjernelse i Vandløbsnære arealer (Hoffmann, 1998)

14 Danmarks Miljøundersøgelser Målt N-fjernelse i Vandløbs- nære arealer ved overrisling (Hoffmann, 1998)* Målt med variabel vand- og N belastning

15 Danmarks Miljøundersøgelser Vandtilstrømning i et opland

16 Danmarks Miljøundersøgelser Skematisk grundvandsstrømning gennem vandløbsnære områder i et vandløbsopland

17 Danmarks Miljøundersøgelser Vandløbsnært areal

18 Danmarks Miljøundersøgelser Grundvandsstrømning i vandløbsnært areal

19 Danmarks Miljøundersøgelser Grundvandets strømning til vandløb

20 Danmarks Miljøundersøgelser Ådal – hetereogent sediment

21 Danmarks Miljøundersøgelser N-fjernelse i ferskvand

22 Danmarks Miljøundersøgelser Konklusion N-reduktionen størrelse, ca. 100.000 tons N N-retention mellem rodzone og vandløb –sandjordsoplande 38 - 89 % –lerjordsoplande 12- 47 % –Geologi, afstrømning, dræning, søer og vådområder Vandløbsnærearealer –Fjernelse 32 - 2.100 kg N/ha/år –N-belastning, geologi, grundvandets strømningsmønster


Download ppt "Danmarks Miljøundersøgelser Denitrifikation på oplandsniveau mellem rodzone og overfladevand Gitte Blicher-Mathiesen Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google