Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

18.4 Budgetteret balance Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "18.4 Budgetteret balance Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du."— Præsentationens transcript:

1 18.4 Budgetteret balance Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 18.4 Budgetteret balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret balance viser de forventede aktiver og passiver på den sidste dato i en fremtidig regnskabs-periode.

3 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD

4 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Vi starter med de budgetterede anlægsaktiver. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 1 Biler Se note 1 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD

5 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Vi starter med de budgetterede anlægsaktiver. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 1 Biler 115 Se note 1 2 Inventar Se note 2 OMSÆTNINGSAKTIVER

6 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Vi starter med de budgetterede anlægsaktiver. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 1 Biler 115 Overført fra note 1 2 Inventar 165 Overført fra note 2 280 Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER

7 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Nu budgetteres omsætningsaktiver og Aktiver i alt. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 1 Biler 115 Overført fra note 1 2 Inventar 165 Overført fra note 2 280 Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager 820 Budgetteret Varedebitorer 175 Budgetteret Kasse 5 Budgetteret 1.000 Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt 1.280

8 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Nu opstilles passiverne. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 1 Biler 115 2 Inventar 165 280 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Varedebitorer 175 Kasse 5 1.000 Aktiver i alt 1.280

9 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Beregning af egenkapital pr år 3. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Se resultatbudget for år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Aktiver i alt 1.280

10 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Nu budgetteres anden kortfristet gæld (inkl. fx moms). Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Fra resultatbudget år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Budgetteret Langfristet lån 80 Budgetteret Kassekredit 228 Anden kortfristet gæld ? Aktiver i alt 1.280

11 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Det gælder altid, at aktiver skal være lig passiver. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Fra resultatbudget år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Budgetteret Langfristet lån 80 Budgetteret Kassekredit 228 Anden kortfristet gæld ? Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

12 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Den samlede, budgetterede gæld kan nu beregnes. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Fra resultatbudget år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Budgetteret Langfristet lån 80 Budgetteret Kassekredit 228 Anden kortfristet gæld ? Kr – 485 = kr. 795 Gæld i alt 795 Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

13 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
”Anden kortfristet gæld” beregnes således. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Fra resultatbudget år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Budgetteret Langfristet lån 80 Budgetteret Kassekredit 228 Kr. 795 – 80 – 228 = kr. 487 Anden kortfristet gæld 487 Kr – 485 = kr. 795 Gæld i alt 795 Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

14 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Kontrol: Egenkapital + Gæld = Passiver i alt. Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) PASSIVER EGENKAPITAL Fra balancen ultimo år 2 Saldo pr. 1. januar år 3 440 Budgetteret - Årets privatforbrug 350 90 Fra resultatbudget år 3 + Årets resultat 395 485 GÆLD Budgetteret Langfristet lån 80 Budgetteret Kassekredit 228 Kr. 795 – 80 – 228 = kr. 487 Anden kortfristet gæld 487 Kr – 485 = kr. 795 Gæld i alt 795 Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

15 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Den færdige, budgetterede balance ser således ud: Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 1 Biler 115 Saldo pr. 1. januar år 3 440 2 Inventar 165 - Årets privatforbrug 350 280 90 + Årets resultat 395 485 OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLD Varelager 820 Langfristet lån 80 Varedebitorer 175 Kassekredit 228 Kasse 5 Anden kortfristet gæld 487 1.000 Gæld i alt 795 Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

16 Budgetteret balance pr. 31.12. år 3 (i 1.000 kr.)
Bemærk at Aktiver = Passiver Budgetteret balance pr år 3 (i kr.) Note AKTIVER PASSIVER ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL 1 Biler 115 Saldo pr. 1. januar år 3 440 2 Inventar 165 - Årets privatforbrug 350 280 90 + Årets resultat 395 485 Varelager 815 Langfristet lån 80 Varedebitorer 65 Kassekredit 228 Kasse 4 Anden kortfristet gæld 487 373 Gæld i alt 795 Aktiver i alt 1.280 Passiver i alt 1.280

17 18.4 Budgetteret balance Du har nu lært:
At opstille en budgetteret balance. Video: 5 Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budget- lægning? En budgetteret balance viser: De forventede aktiver og passiver På den sidste dato I en fremtidig regnskabsperiode.

18 18.4 Budgetteret balance Du har nu lært:
At opstille en budgetteret balance. Video: 5 Revisorvideoer, bl.a.: Hvad er forskellen på et årsregnskab og et budget? Hvem vil gerne se budgettet? Hvad er det svære ved budget- lægning? En budgetteret balance viser: De forventede aktiver og passiver På den sidste dato I en fremtidig regnskabsperiode.

19 18.4 Noter til budgetteret balance
Note 1 – Biler (i kr ) Beløb Bilers anskaffelsesværdi (konto: 11120) 135 + Budgetterede nyanskaffelser i år 3 40 Bilers anskaffelsesværdi ultimo år 3 175 Akkumulerede afskrivninger primo år 3 40 + Budgetterede afskrivninger i år 3 20 Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 60 Bilers anskaffelsesværdi ultimo år 3 175 – Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 60 Bilers bogførte værdi ultimo år 3 115 Overføres til budgetteret balance.

20 18.4 Noter til budgetteret balance
Note 1 – Biler (i kr ) Beløb Bilers anskaffelsesværdi (konto: 11120) 135 + Budgetterede nyanskaffelser i år 3 40 Bilers anskaffelsesværdi ultimo år 3 175 Akkumulerede afskrivninger primo år 3 40 + Budgetterede afskrivninger i år 3 20 Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 60 Bilers anskaffelsesværdi ultimo år 3 175 – Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 60 Bilers bogførte værdi ultimo år 3 115 Overføres til budgetteret balance.

21 18.4 Noter til budgetteret balance
Note 2 – Inventar (i kr ) Beløb Inventars anskaffelsesværdi (konto: 11130) 225 + Budgetterede nyanskaffelser i år 3 60 Inventarets anskaffelsesværdi ultimo år 3 285 Akkumulerede afskrivninger primo år 3 80 + Budgetterede afskrivninger i år 3 40 Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 120 Inventars anskaffelsesværdi ultimo år 3 285 – Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 120 Inventarets bogførte værdi ultimo år 3 165 Overføres til budgetteret balance.

22 18.4 Noter til budgetteret balance
Note 2 – Inventar (i kr ) Beløb Inventars anskaffelsesværdi (konto: 11130) 225 + Budgetterede nyanskaffelser i år 3 60 Inventarets anskaffelsesværdi ultimo år 3 285 Akkumulerede afskrivninger primo år 3 80 + Budgetterede afskrivninger i år 3 40 Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 120 Inventars anskaffelsesværdi ultimo år 3 285 – Akkumulerede afskrivninger ultimo år 3 120 Inventarets bogførte værdi ultimo år 3 165 Overføres til budgetteret balance.

23 Resultatbudget for år 3 (i 1.000 kr.)
Fashion SHOEs resultatbudget for år 3. Resultatbudget for år 3 (i kr.) Nettoomsætning 7.000 – Vareforbrug 4.760 Bruttofortjeneste 2.240 – Andre eksterne omkostninger 600 – Personaleomkostninger 1.012 Indtjeningsbidrag 628 – Afskrivning på biler og inventar 60 Resultat før renter 568 – Renteomkostninger 60 Årets resultat 508


Download ppt "18.4 Budgetteret balance Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google