Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nye arter til slæt og afgræsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nye arter til slæt og afgræsning"— Præsentationens transcript:

1 Nye arter til slæt og afgræsning
Grovfoderseminar 2003 v/Karsten A. Nielsen

2 Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning
Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed ”Et godt tilbud, som koen ikke kan afslå” Dyrenes afgræsnings-adfærd Foderværdi

3 Græssets struktur Blad stængel/stængel forhold Stænglens længde
Bladmassen Skudtæthed

4 Græssets morfologi

5 ”Et godt tilbud, som koen ikke kan afslå”

6 Dyrenes adfærd

7 Afgrødens foderværdi Fordøjelighed Sukker (Protein)

8 De ”nye” arter Rajsvingel Engsvingel x ital. rajgræs =
fremstår som kraftig ital. rajgræs Strandsvingel x ital. rajgræs = dækker typer fra kraftig ital. rajgræs til meget grove typer, der ligner strandsvingel. Hybridrajgræs Alm. rajgræs x ital. rajgræs, opdeles i slæt- og afgræsningstyper.

9 Tabel 1. Eksempler på sorter rangeret efter egnethed til afgræsning
Struktur Total udbytte Foderværdi Tæthed Samlet ”Græstæppe” Ranking Ranking Ranking Ranking Ranking Sort +1 til 1 +5 til -5 +2 til 2 +1 til -1 + 9 til -9 Calibra (T) midd.t. 1 4 2 7 AberToch (T) tidlig 1 2 5 Navan (T) sildig 1 3 2 -1 5 Foxtrot sildig 1 2 Tetramax (T) ) tidlig 1 Choice sildig -1 1 Millennium (T) sildig 1 -1 AberDart midd.t. -1 -2 2 1 Missouri (T) midd.t. 1 -1 Frances tidlig -1 -2 1 -4 Sambin tidlig -1 -4 -2 1 -6 Merbo midd.t. -1 -3 -2 -6 T.J. Gilliand (2002) Fedetyper er afprøvet i Danmark

10 Tabel 2. Forskellige sorter og egenskaber, udbytte og foderværdi
afgræsningsforsøg 1. brugsår, 2002. Middeltidlig Sort Citeliac AberExcel Felopa Perun Hykor måleblanding Arter alm. rajgræs hybrid- rajgræs hybrid- rajgræs raj- svingel raj- svingel raj- svingel Type alm. rajgræs Ital. rajgræs Ital. rajgræs Ital. rajgræs Ital. rajgræs Strand- svingel Tæthed delvis åben delvis åben delvis åben åben åben meget åben Stængeldannelse* 5 4 Oprethed * 9 8 7 Kar. for kløver* 5 4 6 Enårig rap, g. pl. pr. m2 18 40 24 29 48 Kronrust pct. dækn. 14 13 9 7 3 Kar, vraggræs* 2 3 *) 0 – 10, 10 = mest stængeldanne, -opret, - vraggræs og 100 pct. dækning af kløver.

11 Tabel 2. Forskellige sorter og egenskaber, udbytte og foderværdi
afgræsningsforsøg 1. brugsår, 2002. Middeltidlig Sort Citeliac AberExcel Felopa Perun Hykor måleblanding Udbytte og merudb., 1. slæt 3.420 120 20 480 340 -570 Kg ts. pr. FE, 1. slæt 1,06 1,09 1,1 1,12 1,14 1,25 Pct. sukker 22,7 23,9 27,5 19,6 21 11,6 Udbytte og merudb, total 10.910 240 -210 290 260 -1200 Kg ts. pr. FE, total 1,17 1,18 1,21 Pct. sukker 11,5 11,8 11,3 10,6 11,5, 6,5 Kronrust pct. dækn. 14 13 9 7 3 Vraggræs hkg/ha 1,9 -0,1 -0,6 -0,8 0,2 -0,3 *) 0 – 10, 10 = mest stængeldanne, -opret, - vraggræs og 100 pct. dækning af kløver.

12 Tystofte den 5. April, 2002 Alm. rajgræs Hykor Felopa

13 Tystofte den 5. April, 2002 Perun Hykor Alm. rajgræs

14 Tystofte den 5. April, 2002 Perun Hykor

15

16 Hvordan skal græsset være?
Slættyper Afgræsningstyper Produktion Stor i foråret Moderat i foråret Vækstform Åben og opret Tæt med god jorddækning Over for kløver Tolerant Total udbyttet Høj Fordøjelighed

17 De ”nye” arter/ midd.t. rajgræs
Det vi ved: Rajsvingel (type ital.rajgræs) Tidlig forårsvækst Lidt større produktion ved 1. slæt Lidt laver foderværdi ved 1. Slæt Lidt lavere sukkerindhold Mere opret til slæt Skånsom over for kløver Mindre modtagelig over for rust Ikke større total produktion

18 De ”nye” arter/ midd.t. rajgræs
Rajsvingel Hybridrajgræs Tørke resistens Bedre Det samme Udnyttelse af kvælstof Overvintring Lidt dårlige Det vi ikke ved:

19

20 Konklusion /Græsser med høj sukkerindhold
Sukker sikre ædelysten Sukker sikre en god ensilering Et højt sukkerindhold kan medføre en lidt lavere proteinindhold – men ikke altid De meget sukkerige sorter anvendes i blandinger, hvor der først tages slæt. Vi har forsat fokus på græsser med et højt sukkerindhold til afgræsning Der bør være fokus på, hvordan klimadata anvendes til at forudsige græssets sukkerindhold og foderværdi.

21 Konklusion/afgræsning
Stor daglig foderoptagelse og moderat belægningsgrad Høj belægningsgrad og god styring af afgræsningsforløbet Bedre udnyttelse midtsommer og efterår Sildige sorter evt. med lidt midd.t. sorter eller hybridrajgræs Tidlige- og middeltidlig typer og hybridrajgræs står stærkt og kan indgå i blandingen Stor andel af tetraploide sorter

22 Hvor anvendes de”nye” Rajsvingel (typen ital.rajgræs) Felopa og Perun
(typen strandsvingel) Hykor Hybridrajgræs AberExcel, Ceteliac og Storm I slæt blandinger og i bl. hvor der først tages slæt Er meget tidlig, kan bruges i renbestand eller blanding med rødkløver I afgræsningsbl. hvor styringen er god og i slætblabdinger


Download ppt "Nye arter til slæt og afgræsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google