Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor faste kørespor?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor faste kørespor?"— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor faste kørespor?
Hvilke problemer løser de? Kan man tjene penge på dem? Lars J. Munkholm og Ole Green

2 Krav om øget effektivisering
Men hvordan?

3 Samme system - større maskiner?
Krav om øget effektivisering Samme system - større maskiner?

4 Eller ved nytænkning - faste kørespor?
Krav om øget effektivisering Eller ved nytænkning - faste kørespor? Autostyring Bælter, 30 cm brede 3,15 m 6,30 m Vermeulen, 2005

5 Ingen trafik(pakning) i dyrkningszonen Øget udbytte og afgrødekvalitet
Hvorfor faste kørespor? Ingen trafik(pakning) i dyrkningszonen Øget udbytte og afgrødekvalitet God jordstruktur Optimal næringsstofudnyttelse Øget effektivisering Bredere redskaber Højere hastighed Arbejde i mørke Flere arbejdsdage/-timer

6 Gør direkte såning mulig Høste nedbør Europa
Hvor praktiseres faste kørespor? Australien >1 mio ha. Gør direkte såning mulig Høste nedbør Europa Pionerer i England, Holland og Danmark

7 Mark med hjulspor

8 Ren planteavl uden gylle
Hvor meget jord overkøres? Ren planteavl uden gylle 4/12 meter 6/36 meter Traktor 125 hk 250 hk Plov 1,4 m (4f) 3,1 m (9f) Såning 4 m 6 m Gødskning 12 m 36 m Sprøjtning Høst 5,4 m (18 f) 9,0 m (30 f)

9 Hvor meget jord overkøres? …
Operation 4/12 meter 6/36 meter Pløjning 71% 39% Såning 50% 47% Gødskning Sprøjtning 5-8% 2-4% Høst 24% 20% Total 95-100% 85-90%

10 Faste kørespor - overkørsel
10-20%!!!

11 Pakning og udbyttetab? Udbytte Pakningsgrad
Principskitse efter Håkansson, 2000

12 Færdsel og udbyttetab i slætgræs
Rel. udbytte 20 40 60 100 80 0,7 2,2 1,4 Belastning, bar Rasmussen og Møller, 1981

13 Positivt merudbytte (10%) særligt ved direkte såning
Faste kørespor - effekt på udbytte Australien Positivt merudbytte (10%) særligt ved direkte såning Tullberg et al., 2001

14 Korn: varierende (-9% - +21%) Sukkerroer: +7-8% Kartofler: +11-18%
Faste kørespor - effekt på udbytte : UK, Tyskland, Holland Forsøg ved både trad. og pløjefri dyrkning Korn: varierende (-9% - +21%) Sukkerroer: +7-8% Kartofler: % Slætgræs, rajgræs: +16% Chamen et al. 1992

15 Stiv lerjord, traditionel jordb., vårsæd
Faste kørespor effekt på udbytte Sverige Stiv lerjord, traditionel jordb., vårsæd Ingen trafik: % Håkansson, 2000

16 Ødum forsøgsstation, lerjord Korn og én gang ærter
Faste kørespor effekt på udbytte Danmark Ødum forsøgsstation, lerjord Korn og én gang ærter Pakning efter pløjning gav merudbytte Årsag: pakning efter pløjning nødvendig for at opnå optimal pakningsgrad. Rasmussen, upubliceret

17 Besparelse: 1985-90: UK, Tyskland, Holland Pløjning: 15-20%
Effekt på energiforbrug - udenlandske forsøg : UK, Tyskland, Holland Besparelse: Pløjning: 15-20% Pløjefri dyrkning: 30-70% Chamen et al. 1992

18 Betydelig effekt kan forventes fordi: Stor trafikbelastning
Danske perspektiver Betydelig effekt kan forventes fordi: Stor trafikbelastning Pakningsfølsomme jorde Minimeret behov for jordbearbejdning Men kan formentlig ikke betinge direkte såning Selvpakkende jorde Vådt og køligt klima

19 Hvor stor en effekt har faste kørespor under danske forhold?
Fokus i den kommende tid Hvor stor en effekt har faste kørespor under danske forhold? Hvor meget kan faste kørespor reducere behovet for jordbearbejdning? Hvad koster det at opnå fordelene?


Download ppt "Hvorfor faste kørespor?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google