Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sæt pris på miljøet? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Livslang uddannelse 2003 Mest Miljø for Pengene.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sæt pris på miljøet? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Livslang uddannelse 2003 Mest Miljø for Pengene."— Præsentationens transcript:

1 Sæt pris på miljøet? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Livslang uddannelse 2003 Mest Miljø for Pengene ! Mandag den 18. August - Onsdag den 20. August

2 Hvilke debatter trænger sig på? n Paradigmeskift i vores måde at tænke på? n 80’ er retro eller nye principper? n Nye roller for universiteterne? n Hvad skal på dagsordenen?

3 3 Paradigmer Vækst og miljø n Cowboy-økonomien - den ubegrænsede vækst n Reguleringsparadigmet - den optimale vækst n Bæredygtighedsparadigmet - økologisk modernisering

4 Cowboy-økonomi n Økonomisk vækst har første prioritet n Naturen kan klare forureningen hvis den fortyndes og spredes n Nabokonflikter må eventuelt løses (ejendomsret)

5 Cowboy-økonomi n Økonomisk vækst på naturens bekostning n Teknologien løser problemet n Kritikerne : nulvækst økonomi økologi

6 Reguleringsparadigmet n Der skal afvejes mellem økonomi og økologi så vi finder et optimum n Staten skal løse miljøproblemerne ved regulering eller afgifter n Det giver mindre vækst og mere kontrol

7 Udviklingen i vores miljøopfattelse og løsningsstrategier Sæt pris på miljøet Afveje mellem økonomi og økologi Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

8 Udviklingen i vores miljøopfattelse og løsningsstrategier Vækst og velfærd Afveje mellem økonomi og økologi Tage højde for reduktion i eksternaliteterne Optimering : miljølovgivning & teknologivurdering

9 Reguleringsparadigmet økonomiøkologi Der skal være en balance mellem økonomi og økologi Teknologiske løsninger - teknisk fix Kritikerne : Nye udviklingsveje tilpasset teknologi

10 Bæredygtighedsparadigmet n Miljø og økonomi går hånd i hånd n Fremtidige generationer og retfærdig fordeling n Miljøhensyn skal integreres i alle sektorer

11 Økologisk modernisering Økologi Økologien ”økonomiseres” Teknologiske løsninger - renere teknologi. Markedsløsninger Kritikerne :Fremskridt ædes op. Behov og ikke afkobling i fokus. økonomi

12 Cost-benefit paradigmet ?? n Alt kan regnes ud i kroner eller ”menneskeliv” n Man må prioritere n sektoren tvinges i retræten

13 Lomborg og CBA. Nyt paradigme eller 80’er retro? n Forholdet mellem videnskab og politik er blevet mere betændt n Krise i sektoren n Dramatiske organisationsforandringer

14 Videnskaben under forandring n Fra sandhed til viden n Viden produceres i netværk n Beslutninger træffes på baggrund af mange forskellige slags viden n Forskningen markedsgøres

15 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen

16 Videnskab og politik i netværkssamfundet Politik Forskning Arenaen Erhvervsorga- nisationer Pressen NGO´er

17 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen Risikosamfundet eksperten - alt er vigtigt

18 Videnskab og politik Politik Forskning Arenaen Cost-benefit lægmanden - intet er vigtigt Risikosamfundet eksperten - alt er vigtigt

19 Potentialet er ikke udtømt endnu ! n Smeltende gletschere n Kønsforandringer n Round-up i grundvand n …………….. Partikulære sandheder bortdefineres for nemt!

20 Borterodering af opbygget styringskapacitet

21 Ind-definering n Tavsheden breder sig : –Eftertænksomhed eller angst ? n Nye politikker er nødvendige (helhedsorientering): –EU-støtte –Brede ud som folkelig politik

22 3 bud på nye politikker n Nye principper n Nye tænkemåder n Nye politikker

23 Nye bud på principper n Bæredygtighed n Sektorintegration n Forsigtighed n Afkobling n Vandrammedirektiv n Habitatdirektiv Fundamentale krav for alle, uanset national afgrænsning

24 Nye måder at tænke på n Bæredygtighed er 3-dimensionelt og ikke endimensionel (ægte opsparing) –Omsættelige, kritiske og unikke værdier n Økonomi : fra beslutningsalgoritme til beslutningsstøtte

25 Nye politikker n Mere networking n Etablere nye offentligheder - nye interessenter n Brede perspektiverne ud (globale temaer, unikke/kritiske værdier, sundhed…) Opprioritere det der ikke kan værdisættes.

26 Mest Miljø for Pengene ! Det handler ikke OM, der skal prioriteres; men HVORDAN, der skal prioriteres. Den debat er vi nødt til at blande os i !

27 7 teser: Oversigt n Miljøprioritering er ikke noget nyt n Det principielle Budskab fremhæves n ”Velfærd ELLER Miljø” (Paradigme skift) n Cost-Benefit og Politisk autoritet n Beskæftigelse/Betalingsbalance indregnes ikke n Høj rente nedprioriterer det lange sigt n Værdi af teknologiudvikling ignoreres

28 Flere teser : n Der er mange områder der ikke fanges ind (strategi, medarbejdere, innovation..) n Systemafgrænsningerne er utroligt vigtige n Der må tænkes i vugge til grav uanset nationale grænser n Lomborg/IMV er fuld af løgn og latin n Og…


Download ppt "Sæt pris på miljøet? Per Christensen Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Livslang uddannelse 2003 Mest Miljø for Pengene."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google