Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dok10: Statusrapport 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Status for 2014 Nyeste status findes altid på side 2 Lavet af: Trine Bech,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dok10: Statusrapport 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Status for 2014 Nyeste status findes altid på side 2 Lavet af: Trine Bech,"— Præsentationens transcript:

1 Dok10: Statusrapport : Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Status for 2014 Nyeste status findes altid på side 2 Lavet af: Trine Bech, Aalborg Bibliotekerne

2 Statusrapport for uge 20 - 2014 Projekt 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker
Projektets status: Siden sidste status har jeg været i dialog med Gitte Smed fra Kulturstyrelsen. Hun har bedt om en revideret tidsplan. Den er nu udarbejdet, sendt til godkendelse og også godkendt. Udskydelsen af projektet betyder at vi sætter projektet på stand-by hen over sommeren. Vi kigger nu ind i en plan, hvor det første tema skal afvikles i foråret Temaet er stadig ”Ensomhed” som bestemt i marts. Det er aftalt med DR, at den første workshop vil ligge i 4. kvartal i år (ca. november). De lovede 14 dags statusopdateringer vil ikke blive udsendt i stand-by perioden. Der vil i stedet blive udsendt status når vi har noget nyt at berette. Den reviderede tidsplan er godkendt, vi har derfor valgt at projektet nu er ”Grønt” som trafiklyset øverst i højre hjørne også viser. Aktiviteter afsluttet siden sidste status: Listen over kontaktpersoner er opdateret og sendt ud igen – kun 4 biblioteker mangler at melde tilbage Revideret tidsplan lavet og sendt til Kulturstyrelsen. Tema 1 og tema 2 er begge flyttet et ½ år frem Aktiviteter planlagt indtil næste status: Sikre at det er de rigtig kontaktpersoner for folkebibliotekerne der er med i kontaktpersoner listen – Meld gerne tilbage i forholde til mangler på kontaktperson listen Modtage godkendelse af den reviderede tidsplan fra Kulturstyrelsen

3 Statusrapport for uge 18 - 2014 Projekt 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker
Projektets status: Så gik en påske på hæld. En smuk en af slagsen. Jeg håber at I har nydt den, lige så meget som jeg har. ½ time før min påskeferie startede, snakkede jeg med Louise fra DR. Hun var rigtig ked af at kunne meddele at temaet ”Ensomhed” er udskudt til foråret I løbet af påskeferien er vi kommet frem til, at den bedste løsning er at udskyde starten af projektet. Det betyder at vi vil gå efter at have 1. teamsamarbejde i foråret 2015 og 2. temasamarbejde i efteråret Hermed bliver afslutningen af projektet flyttet fra til Det forventes at kunne gennemføre projektet indenfor den allerede aftalte budgetramme. I sidste uge kontaktede jeg alle jer CB kontaktpersonerne, og I var heldigvis enig i at ovenstående er den løsning vi skal gå efter. Jeg er lige nu i dialog med Kulturstyrelsen for at afklare om de også kan godkende udskydelsen. Workshoppen den 21. maj er derfor aflyst. DR skal arbejde med temaer til efteråret, men ingen af de temaer vi kender lige nu, bliver styret fra den Redaktion hvor Louise, vi tidligere har arbejdet sammen med, sidder i. Det kan give udfordringer, idet vi ikke har etablerede kontakter ind i de andre redaktioner. Vi ønsker at det første tema skal blive en sikker succes. Det tror vi der er størst mulighed for, når samarbejdet bygger på etablerede kontakter. Når vi bliver bedre til det med temasamarbejde, kan vi naturligvis godt arbejde sammen med nye partnere. Det skal modellen, som dette projekt skal udvikle, hjælpe med. Projektet er udfordret, så vi har vi har konkluderet at projektet er ”Gult” som trafiklyset øverst i højre hjørne også viser. Gult betyder at vi er stødt på udfordringer i projektet. I dette tilfælde er det udfordringer på tidsplanen. Når vi har en ny godkendt tidsplan, kan projektet godt skifte til grønt igen. Aktiviteter afsluttet siden sidste status: De 3 biblioteker som ikke var med i ansøgningen er blevet kontaktet for at høre om de vil være med i projektet Gladsaxe og Halsnæs bibliotekerne har underskrevet samarbejdsaftale og er nu med i projektet. Kulturanstalten vil også gerne være med . Stort velkommen til jer Første indledende møde med DR er afholdt Vi har aftalt indholdet i den første workshop – glæd jer det bliver et spændende program Listen over kontaktpersoner er opdateret og sendt ud igen – men der er stadig mangler Ansøgningen til dette projekt er lagt ud på Der er udarbejdet projektdokumentation i henhold til den model der bruges for projekter hos Aalborg Bibliotekerne. Aktiviteter planlagt indtil næste status: Sikre at det er de rigtig kontaktpersoner for folkebibliotekerne der er med i kontaktpersoner listen – Meld gerne tilbage i forholde til mangler på kontaktperson listen Afklare projektets forløb sammen med Kulturstyrelsen

4 Statusrapport for uge 14 - 2014 Projekt 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker
Projektets status: Højdepunktet siden sidste status er at der er afholdt et rigtig godt og frugtbart møde med DR. Tina og jeg var over og besøge DR i onsdags, hvor vi holdt møde med Louise, Merete og Anne. Vi snakkede blandt andet om ideer til efterårets tema ”Ensomhed”, samarbejdsmodel og indhold i den første workshop som er planlagt til onsdag den 21. maj. Vi håber at alle kontaktpersoner kan deltage i workshoppen den 21. maj her i Aalborg. Skynd jer at sæt kryds i kalenderen. Dejligt at flere og flere har tilmeldt sig gruppen ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker” på Der er nu 21 medlemmer – men jeg vil så gerne have flere ... Da vi synes at projektet stadig kører fint, har vi konkluderet at projektet er ”Grønt” som trafiklyset øverst i højre hjørne også viser. Grønt betyder at vi køre efter planen. Aktiviteter afsluttet siden sidste status: De 3 biblioteker som ikke var med i ansøgningen er blevet kontaktet for at høre om de vil være med i projektet Gladsaxe og Halsnæs bibliotekerne har underskrevet samarbejdsaftale og er nu med i projektet. Kulturanstalten vil også gerne være med . Stort velkommen til jer Første indledende møde med DR er afholdt Vi har aftalt indholdet i den første workshop – glæd jer det bliver et spændende program Listen over kontaktpersoner er opdateret og sendt ud igen – men der er stadig mangler Ansøgningen til dette projekt er lagt ud på Der er udarbejdet projektdokumentation i henhold til den model der bruges for projekter hos Aalborg Bibliotekerne. Aktiviteter planlagt indtil næste status: Sikre at det er de rigtig kontaktpersoner for folkebibliotekerne der er med i kontaktpersoner listen – Meld gerne tilbage i forholde til mangler på kontaktperson listen Lave invitation til og planlægge første workshop som afvikles i uge 20 eller 21 Datofastsætte hvornår temaet ”Ensomhed” vises på DR´s sendeflade

5 Statusrapport for uge 12 - 2014 Projekt 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker
Projektets status: Den blev dette projekt officielt startet. Det er Aalborg bibliotekerne der har både projektejerskabet og projektledelsen. Tina Bang Jakobsen er projektejer. Der er hende mange af jer har været i dialog med under udarbejdelsen af ansøgning til Kulturstyrelsen. Jeg (Trine Bech) er udnævnt som projektleder på projektet. Det er min opgave at sikre projektet afvikles sikkert. Tina og jeg har aftalt at der hver 14. dag udsendes en status for hvordan det går med projektet. Denne skabelon vil blive anvendt. Seneste status vil altid indeholde alle de foregående ugers status. Vi har haft den første dialog med DR. Det er Louise Fabricius Aagaard der er vores kontaktperson. Louise leverede en liste over mulige temaer for efteråret Listen blev sendt rundt til de CB ansvarlige og der er enighed om at efterårets tema bliver ”Ensomhed”. Et rigtig spændende og bredt tema. Der skal afholdes 3 workshops i projektets levetid (En forår 14, en mellem de to temaer og en efterår 15). Vi er i gang med at planlægge den første workshop hvor alle deltagende biblioteker, DR og Reklamebureauet Det Nye Sort inviteres. Workshoppen vil blive afholdt i uge 20 eller 21 i Aalborg. Særskilt invitation sendes ud i uge Den anden workshop vil blive afholdt i den anden ende af landet  Projektet er oprettet som et Nationalt projekt med en tilhørende gruppe på Gruppen hedder ”Model for temasamarbejde på de danske biblioteker”. Det vil være super dejligt hvis I tilmelder jer denne gruppe. Her vil jeg ligge materiale der er relateret til projektet. Tilmeld jer venligst – der er kun 11 deltagere lige nu. Da vi synes at projektet er blevet skudt godt i gang, har vi konkluderet at projektet er ”Grønt” som trafiklyset øverst i højre hjørne også viser. Grønt betyder at vi køre efter planen. Aktiviteter afsluttet siden sidste status: DR har leveret en liste over mulige temaer for efteråret 2014 Alle 6 centralbiblioteks kontaktpersoner har modtaget liste over mulige temaer for efterår 2014 og enstemmigt meldt tilbage at de synes det skal være ”Ensomhed” Der er lavet en liste over alle kontaktpersoner i projektet inklusiv oversigtskort Aalborg bibliotekernes administration har givet introduktion til hvordan der skal laves økonomisk og timemæssig afrapportering for projektet Første planlægningsmøde til workshoppen i uge 20/21 er afholdt Der er oprettet en gruppe på hvor informationer om projektet publiceres Aktiviteter planlagt indtil næste status: Sikre at det er de rigtig kontaktpersoner for folkebibliotekerne der er med i kontaktpersoner listen – Meld gerne tilbage i forholde til listen der er sendt ud Lave projektdokumentation (Gå i gang med Projekt-kommissorium , Projektbudget, Projektaftale, Projektplan, osv). Der anvendes den Projektmodel som bruges til alle projekter der kører hos Aalborg Bibliotekerne Første fysiske møde med DR er planlagt til 2. april Lave invitation til første workshop som afvikles i uge 20 eller 21 Planlægge første workshop – indhold Kontakte de 3 biblioteker som ikke var med i ansøgningen for at høre om de vil være med

6


Download ppt "Dok10: Statusrapport 2014-04: Model for temasamarbejde på de danske biblioteker Status for 2014 Nyeste status findes altid på side 2 Lavet af: Trine Bech,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google