Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Udsædsbårne sygdomme hyppige i visse år Manglende viden om regulering og forebyggelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Udsædsbårne sygdomme hyppige i visse år Manglende viden om regulering og forebyggelse."— Præsentationens transcript:

1

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Udsædsbårne sygdomme hyppige i visse år Manglende viden om regulering og forebyggelse Manglende bekæmpelsesmuligheder Analysemetoder langsomme og upræcise g Skadetærskler fra ”konventionelle system” (bejdseskadetærskler) Store mængder sædekorn kasseres pga. sygdomsforekomst bekæmpelse Baggrund

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning ORGSEED FØJO II Økologisk såsæd Projekt 2001 - 2005 Revision af skadetærskler Nye diagnosemetoder Regulering og bekæmpelse –kulturteknik –direkte bekæmpelse –resistens: screening af sorter

4 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Projektdeltagere Danmarks JordbrugsForskning –Bent J. Nielsen, Hans Pinnschmidt, Annemarie fejer Justesen, Hanne Wolffhechel, Lars Bødker, Erik Fløjgard Kristensen (Bygholm) Dansk Landbrugsrådgivning –Ghita Nielsen Plantedirektoratet –Henrik Jørskov Hansen Agroligica –Anders Borgen

5 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

6 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Fastsat i DK i samarbejde mellem Landscentret, Plantedirektoratet og Danmarks JordbrugsForskning Økologisk såsæd: Forekomst af vigtige udsædsbårne sygdomme må ikke overskride fastsatte grænser (tolerancer) Konventionel såsæd: Vejledende ! Tolerancer for økologisk såsæd i DK

7 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Ærtesyge Ascochyta kompleks: Phoma medicaginis var. pinodella, Ascochyta pisi Mycosphaerella pinodes

8 Ærtesyge på frø af markært, opdelt efter faktisk angrebsgrad. Forsøg ved LC, 2002-2004 Økologisk/konv. usprøjtet Konklusion: Ringe sammenhæng mellem angreb på udsæden og udbytte

9 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Konventionelle ærteforsøg 1999-2001. 13 forsøg, Landscentret Tab ved udsåning af udsæd med ærtesyge Høj korrelation mellem ærtesyge og udbyttetab: 0,15 % tab pr. % ærtesyge Alternativ til dansk udsæd er import. Import af udsæd: + 40 kr/hkg eller + 96 kr/ha (udsædsmængde 240 kg/ha)

10 Forekomst af ærtesyge de seneste år Økologiske ærteprøver med 5% og 20 % ærtesyge samt prøver fra helsæd G.C. Nielsen, 2004

11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tolerancer i ærter Fremavl: Konstateret forekomst Brugsærter: 5 % Ærter til helsæd 10 % Forslag: Hvis der ikke kan skaffes udsæd der opfylder disse grænser udvides tolerancen til 20 % (gældende brancheaftale)

12

13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Sammenhæng mellem smitte på kerner og markangreb Forsøg ved DJF 2002-2004

14 Forekomst af stinkbrand (Tilletia tritici) de seneste år Økologiske vinterhvedeprøver med konst. forekomst *) og > 10 sporer/g G.C. Nielsen, 2004 *) konstateret forekomst

15 Forekomst af stinkbrand (Tilletia tritici) de seneste år Økologiske vårhvedeprøver med konst. forekomst *) og > 10 sporer/g G.C. Nielsen, 2004 *) konstateret forekomst

16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tolerancer for stinbkbrand C1C2 T. caries0>10 sporer/g (Ændret fra 0) Tolerance bibeholdes Forekommer relativt hyppigt Nul-tolerance ?

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

18 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

19 Hans.Pinnschmidt@agrsci.dk Sammenhæng mellem smittede kerne og primær angreb i marken (% angrebne planter) % smittede kerne % angrebne planter sort & år

20 Forekomst af stribesyge og bygbladplet de seneste år Økologiske bygprøver med > ca. 0,25% *) og > 5 % stribesyge/bladplet **) G.C. Nielsen, 2004*) konstateret forekomst**) Hovedsagelig bygbladplet

21 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tolerancer for bygbladplet C1C2 D. teres1515 % barley Forslag om sortsafhængig tolerance: Fuldt modtagelige sorter (PVO 3) 5 % Modtagelig – moderat resistene sorter (PVO 1-2) 15% Resistente sorter (PVO 0)25%

22 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tolerancer i hvede. OVERSIGT C1C2 Stinkbrand0>10 sporer Brunplet15 %15 % Fusariose15 %15 % Vinterhvede 30 %30 % Vårhvede

23 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Tolerancer i byg. OVERSIGT C1C2 Stribesyge05 % Bladplet5/15/25 %5/15/25 % Nøgen brand Spore2 % Fusariose15 %15 % Vinterbyg 30 %30 % Vårbyg

24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning


Download ppt "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Udsædsbårne sygdomme hyppige i visse år Manglende viden om regulering og forebyggelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google