Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CATCH*- Ny basisløsning til vårsæd, som kombinerer nyt og "gammelt". Morten Nygaard Technical Manager Dow AgroSciences Danmark A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CATCH*- Ny basisløsning til vårsæd, som kombinerer nyt og "gammelt". Morten Nygaard Technical Manager Dow AgroSciences Danmark A/S."— Præsentationens transcript:

1 CATCH*- Ny basisløsning til vårsæd, som kombinerer nyt og "gammelt". Morten Nygaard Technical Manager Dow AgroSciences Danmark A/S

2 Virkemåde og aktivstoffer Catch er et nyt herbicid sammensat af aktivstofferne florasulam og 2,4-D Florasulam hører til gruppen af triazolopyrimidiner, som virker ved at blokere for enzymet acetolactat syntase (ALS) 2,4-D tilhører gruppen af phenoxysyrer som har auxinvirkning Catch findes som en suspoemulsion formulering (SE) og skal ikke tilsættes sprede-klæbemidler Optages gennem bladvævet og transporteres til vækstpunkterne i planten Hvad der har indflydelse på vækst af planten => indflydelse på translokationen i samme => hastigheden hvorved effekten indtræder

3 Florasulam kendt fra Primus kendt biologisk aktivitet fra 2-5 gai/ha svarende til 40-100 ml/ha set fra en temperatur sammenhæng – den mest aktive ALS inhibitor fra 2°C 2,4-D (EH Ester) tidligere formuleringer - salt høj renhed af aktivstof omdannes til syre i lighed med salt formuleringen i planten temperatur krav til 2,4-D var 10-14°C Kompositionen i Catch 6.25 g/l + 300 g/l kombinationen af florasulam og 2,4-D gør, at kravet til temperatur ved behandling er fra 5 °C

4 2,4-D - Historik Et af de første selektive herbicider til udbredt anvendelse –Fundet og udviklet i midten af 1940’erne –Anvendes efter fremspiring, leverer systemisk kontrol af 2-kimbladet ukrudt i bl.a. korn, majs, græs etc. –Har været anvendt i doseringer tidligere fra 750-1200 g/ha –Begrænset resistens samt sandsynlighed for udvikling af samme er lille –Har vist sig god i kombination med andre aktivstoffer –2,4-D blev optaget på Annex I i 2002 (EU’s positivliste).

5 William Vencil, UGA, http://www.cropsoil.uga.edu/weedscience/

6 2,4-D og grundvands diskussionen Restriktiv anvendelse af 2,4-D og andre phenoxysyrer siden midten af 1990’erne grundet risiko for forurening af grundvand Grænseværdien for et givent pesticid i grundvand: 0.1μg/l vand Afgørende indflydelse er: dosering, afsætning på jord etc. Afsætning er afhængig af afgrødedække = vækststadier Ved de givne doseringer relateret til afgrødestadier overholder 2,4-D og dermed Catch de danske grundvandsscenarier

7 En relevant basisløsning til ukrudtsbekæmpelse Dosis, l/ha Dosis, gai/ha Stadie, BBCH AfgrøderBI 0,25 1,56 g florasulam + 75 g 2,4-D 13-19 Vårbyg og vårhvede (minus durumhvede) 0,41 0,4 2,5 g florasulam + 120 g 2,4-D 20-250,65 0,6 3,75 g florasulam + 180 g 2,4-D 26-320,98

8 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg; Stadie 13-19, visuel effektvurdering i % Kilde: Forsøg udført v. Landbocentrum, Agronova, 2006, n=3

9 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg; Stadie 22-25, visuel effektvurdering i % Kilde: Forsøg udført v. Landbocentrum, Agronova, 2007, n=3

10 En relevant ukrudtsløsning, summering Effektivitet –Ved en almindeligt forekommende bredbladet ukrudtsflora i vårbyg og vårhvede som f.eks fuglegræs, hvidmelet gåsefod, kamille, agersennep, raps m.m. –Ved den sene anvendelse kontrolleres bl.a. burresnerre, pileurter, valmue, kornblomst, sort natskygge og tidsler –Catch kan anvendes med en differentieret dosering fra 0.25-0.6 l/ha relateret til afgrødestadie og problemukrudt Fleksibilitet og robusthed –Catch kan anvendes fra vækststadie BBCH 13-32 –Catch har vist en god virkning selv ved kraftige temperaturudsving og kan anvendes allerede fra 5°C

11 En relevant ukrudtsløsning, summering Resistens –Kombinationen af de 2 aktivstoffer med forskellige virkemekanismer modvirker udviklingen af resistens Florasulam hører til gruppen af ALS-hæmmere 2,4-D tilhører gruppen med auxinvirkning –Risikoen for resistensudvikling i forbindelse med anvendelse af Catch er således vurderet af DJF, AU, Flakkebjerg, til at være lav

12 Fremadrettet – sæsonen 2008 Catch afprøves i havre for selektivitet Catch afprøves for relevans og selektivitet i majs, 2. sæson Langtidseffekten overfor specielt tidsler og andet rodukrudt testes Bredden i produktet søges yderligere belyst gennem effektforsøg

13 God fornøjelse med Frokosten!


Download ppt "CATCH*- Ny basisløsning til vårsæd, som kombinerer nyt og "gammelt". Morten Nygaard Technical Manager Dow AgroSciences Danmark A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google