Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Disposition Landbrug og Natur tilbageblik Dyrkningsfaktorerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Disposition Landbrug og Natur tilbageblik Dyrkningsfaktorerne"— Præsentationens transcript:

1

2 Disposition Landbrug og Natur tilbageblik Dyrkningsfaktorerne
Fremtiden

3 Landbrug og Natur i historien
Agerbrug i mere end 5000 år Skovene blev fældet Jorden udpint Overdrev og heder opstår Hederne udnyttes Hederne opdyrkes Naturen dynamisk

4 Agerbrug Dallund Sø Minerogent materiale Hamp type Byg type Træer
Buske Urter Rug Periode 2000 Moderne 1500 Middelalder e. Kr. 1000 500 Jernalder 500 År 1000 Bronzealder 1500 2000 2500 Agerbrug Yngre Stenalder f. Kr. 3000 3500 4000 Ældre Stenalder 4500 20 40 60 80 100 10 10 20 % Efter: Peter Rasmussen & Emily Bradshaw, GEUS

5

6

7

8 Planteværn Nærmest marken påvirkes floraens sammensætning henimod få arter af stauder som tåler herbicider og et højt gødningsniveau Mængden af frø og insekter falder og påvirker fødemængden til dyr Fodposer langs hegn og sprøjetfrie randzoner

9 Jordbehandling I princippet samme formål som anvendelse af herbicider – monokultur Påvirker mængden af ukrudtsfrø og dermed mængden af føde Fysisk påvirkning af dyr

10 Næringsstoffer Ændrer konkurrenceforholdet mellem planterne
Spredning af handelsgødning udbredt anvendelse af kantspreder Ammoniakfordampning ved anvendelse af husdyrgødning Nedfældning af gylle og nedpløjning af fast gødning Bufferzoner omkring særlig sårbar natur

11

12 Sædskifte Over 60 % af landet dyrkes Afgrødevalg stor betydning
Vintersæd – flere rådyr Generelle ændring af afgrødevalg kan give store ændringer i flora og fauna

13 Afgræsning Afgræsning har i årtusinder holdt naturen ved lige
Uden afgræsning springer naturen i skov

14

15 Afgræsning Strukturudvikling og specialisering
Lave udbytter – indviklede regler Vedv græsarealer tages ud af drift

16 Fremtiden Dyrkning af jorden vil også fremover være afgørende for naturindholdet Færre kvæg? Mindre uønsket påvirkning med næringsstoffer og planteværn Naturplaner – fokus på natur Sprøjtefrie randzoner Fodposer ved hegn Tilskudsmuligheder Natura 2000


Download ppt "Disposition Landbrug og Natur tilbageblik Dyrkningsfaktorerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google