Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er vi? Kurt Klaudi Klausen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er vi? Kurt Klaudi Klausen"— Præsentationens transcript:

1 Hvem er vi? Kurt Klaudi Klausen
Professor på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet Studieleder på master i offentlig ledelse Charlotte Jacobsen Studiekoordinator, mastersekretariatet, Syddansk Universitet

2 Master i offentlig ledelse
"I stille vejr er alle gode sømænd” Vores ambition er at give offentlige ledere et sikkert kompas i en kompliceret verden udviklingsmuligheder af personlig, analytisk, teoretisk og strategisk art et sikkert ståsted og en platform for avancement og videreudvikling

3 Fleksibilitet og valgfrihed
Tid Tag forløbet over 2 år eller i op til 6 år. Eller tag blot enkelte moduler. Sted Vi udbyder moduler i Århus og Odense. Valg Du har i vidt omfang mulighed for selv at sammensætte fag og fagligheder efter interesse.

4 Fag Odense Århus Det personlige lederskab X
Ledelse: Incitamenter, motivation og normer Judicialisering af velfærdsservice og offentlig ret Ledelse og HRM Strategisk kommunikation Nye organisationsformer i den offentlige sektor Innovationsledelse Strategisk ledelse Forandringsledelse og reorganiseringer Digital forvaltning Politologisk organisationsteori – anvendt politologi Økonomistyring, ledelsesinfo og regnskabssystemer Forhandlingsteori Ledelse og Politik Den offentlige sektors økonomi Organisationsteori Organisations og Ledelsespsykologi

5 Læringsmæssig tilgang
Virkelighed og videnskab Dine og dine medstuderendes erfaringer kommer i spil og perspektiveres i opgaver og i den dialogbaserede undervisning Tværfaglig indsigt og kritisk refleksion - Du får redskaber til at reflektere og se ting i lyset af forskellige teoretiske og metodiske tilgange Fascination og nysgerrighed - Du undervises af erfarne forskere, der brænder for deres faglige felt – og det kan smitte

6 Stærke faglige kræfter
Aarhus Universitet Offentlig forvaltning og organisation Stærke faglige miljøer inden for økonomi og jura Arbejds- og organisationspsykologi Syddansk Universitet Offentlig strategi og ledelse 13 års erfaring i masteruddannelse til offentlige ledere Anerkendte konsulenthuse Ankerhus A/S Udviklingskonsulenterne A/S

7 Arbejdsbelastning og undervisning
20 – 25 ugentlige arbejdstimer (hvis du vil gennemføre på 2 år) Undervisning fortrinsvis fredage og lørdage – enkelte internater Undervisning tilrettelægges (så vidt muligt) i forskellige uger i de to byer

8 Studerende i Bermudatrekanten
Familie Studier Arbejde

9 Adgangskrav Relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende ud fra konkret vurdering 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende eksamen Ledelseserfaring Sproglige færdigheder i engelsk Gennemført 360° lederevaluering inden påbegyndelse af faget ”Det personlige lederskab”

10 Pris Et samlet masterforløb koster 200.000 kr.
Prisen for enkeltfag er 3.400 kr. pr. ECTS. Derudover skal du selv betale undervisningsmaterialer, 360° lederevaluering, hotel, transport m.v. (enkelte internater afhængig af valg af fag) Tilkøbsmulighed: Coaching

11 Yderligere information…


Download ppt "Hvem er vi? Kurt Klaudi Klausen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google