Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra Interbull Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra Interbull Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond."— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra Interbull Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Link til: European Agricultural Fund for Rural Development Videncentret for Landbrug 30-10-2013

2 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Disposition 1.Sammenligning af GEBV’er på tværs af lande 2.Sikkerheder på GEBV 3.GMACE resultater og udfordringer

3 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Udvekslede genotyper mellem NLD, FRA, DEU og DFS født i 2010 (pilotundersøgelse) 1. April 2015 Seit e 3 Antal genotyper DEUDFSFRANLDI alt 4.8099884.0961.66111.554 41 %10 %34 %15 %100 %

4 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Top 100 pr. egenskab, årgang 2010 %delProteinFrugt- barhed Yversund- hed Malke- organer Holdbar- hed DEU411425425642 DFS10240251229 FRA346411142213 NLD152024131016

5 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Resulter: Lande korrelationer for Protein Interbull MACE korrelationer over diagonal GEBV korrelationer under diagonal DEUDFSFRANLDGns. DEU-0,900,850,890,88 DFS0,90- 0,890,90 FRA0,79 -0,870,88 NLD0,900,910,85-0,89 Gns.0,87 0,810,89

6 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull MACE korrelations over diagonal GEBV korrelationer under diagonal DEUDFSFRANLDGns. DEU-0,980,970,98 DFS0,93-0,98 FRA0,78 -0,98 NLD0,910,920,82-0,98 Gns.0,870,880,790,88 Resulter: Lande korrelationer for Yverdybde

7 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull MACE korrelationer over diagonal GEBV korrelationer under diagonal DEUDFSFRANLDGns. DEU-0,950,940,95 DFS0,91-0,970,950,96 FRA0,79 -0,940,95 NLD0,890,900,84-0,95 Gns.0,860,870,810,88 Resulter: Lande korrelationer for SCC

8 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull MACE korrelationer over diagonal GEBV korrelationer under diagonal DEUDFSFRANLDGns. DEU-0,910,840,910,89 DFS0,85-0,710,910,84 FRA0,730,67-0,790,78 NLD0,850,740,65-0,87 Gns.0,810,750,680,75 Resulter: Lande korrelationer for Frugtbarhed IFL

9 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Sikkerheder på GEBV Sikkerheder fortæller hvor præcist et dyrs avlsværdi er bestemt Sikkerheder beregnes i en separat analyse og ikke direkte samtidig med avlsværditallene Ved Interbull validering af landenes beregningsmetoder bliver de såkaldte valideringskorrelationer anvendt – disse fortæller, hvor præcist en GEBV kan forudsige fremtidige døtres ydelse (valideringskorrela- tion kaldes også Interbull sikkerhed)

10 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Valideringssikkerheder pr. land Bemærk: Valideringssikkerheder er på samme niveau - selvom landenes publicerede sikkerheder er temmelig forskellige

11 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Publicerede sikkerheder på GEBV De publicerede sikkerheder afviger betydeligt fra valideringssikkerheder, fordi landene beregner såkaldte modelsikkerheder Det er velkendt fra forskning, at modelsikker- heder er højere (og overvurderet) end valideringssikkerheder

12 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Publicerede sikkerheder på GEBV I international konkurrence er det smart at knytte høje sikkerheder til GEBV’er Men for kvægbrugere er forventningen til tyrens sande avlsværdi det eneste, der betyder noget I nogle tilfælde vil modelsikkerheder vildlede – man forledes til at tro, at GEBV’en er mere præcis bestemt, end den virkelig er

13 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Publicerede sikkerheder på GEBV NAV har hidtil præsenteret valideringssikker- heder i præsentationer for nordiske kvæg- brugere Valideringssikkerheder er lavere end model- sikkerheder anvendt i en del andre lande Vi savner en international standard for beregning af sikkerheder, alle kan anvende

14 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull igangværende aktiviteter Undersøge effekt af national antagelse om sikkerhed på GEBV på GMACE resulter International arbejdsgruppe skal komme med forslag til standard for beregning af sikkerhed inden maj 2014 møde

15 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull møder seneste år Årsmøde august 2013 Nantes, Frankrig En række Styrekomité møder i løbet af året

16 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull Validering og planer international GEBV - forventning oktober 2012 September 2012Testkørsel for HOL for alle Interbull egenskaber Januar 20132. testkørsel April 20131. rutinekørsel

17 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Interbull Validering og planer international GEBV - oktober 2013 September 2012Testkørsel for HOL for alle Interbull egenskaber Marts 20132. testkørsel August 20131. implementeringskørsel Oktober 2013Test kørsel December 20132. implementeringskørsel April 2014/aug. 2014 1. rutine

18 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation 18 Nationale EBV’er baseret på fænotyper Nationale EBV’er bliver fratrukket afstamnings- information og degresset

19 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Hvordan virker MACE? Nationale EBV’er DRPMACE Interbull EBV Nationale EBV’er bliver fratrukket afstamningsinformation og degressede – nationale sikkerheder/EDC anvendes Lille variation i nationale EDC

20 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Hvordan virker GMACE? Nationale GEBV’er DRPGMACE Interbull GEBV Nationale GEBV’er bliver fratrukket afstamningsinformation og degressede – nationale sikkerheder anvendes Nationale sikkerheder har relativ stor variation

21 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Foreløbige analyser af GMACE resultater (ikke seneste testkørsel) Sammenlignet GMACE GEBV med GEBV’er beregnet for tyre født i årgang 2010, hvor der er lavet en pilotudveksling med NLD, FRA og DEU Tyre fra NLD, DEU og FRA har således både GMACE GEBV’er (uden nordisk information) og direkte NAV GEBV

22 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Observationer GMACE GEBV versus GEBV DFS DFS – gns. og SD stemmer fint med DFS data sendt til IB For vigtige egenskaber SD GMACE GEBV > SD GEBV DFS % top tyre GMACE GEBV > % top tyre GEBV DFS afviger fra forventninger

23 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Tyre født i år 2010, Protein Antal GNS DFS GNS GMACE SD DFS SD GMACE TOP 1000 DFS TOP 1000 GMACE DFS inkl. i GMACE 905107,97107,666,976,957628 DEU3.298104,77105,677,868,54167199 FRA3.890109,68111,467,598,10558610 NLD1.634108,15109,467,957,97179134 Uventede resultater markeret med rødt

24 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Tyre født i år 2010, SCC Antal GNS DFS GNS GMACE SD DFS SD GMACE TOP 1000 DFS TOP 1000 GMACE DFS inkl. i GMACE 907103,18103,098,648,60112120 DEU 3.294102,64102,138,528,76346375 FRA 3.889101,56101,068,387,76314261 NLD 1.635102,52102,458,328,08166179 Uventede resultater markeret med rødt

25 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Tyre født i år 2010, Yversundhed Antal GNS DFS GNS GMACE SD DFS SD GMACE TOP 1000 DFS TOP 1000 GMACE DFS inkl. i GMACE 907101,67101,427,097,02178198 DEU 3.28299,3398,227,297,98467514 FRA 274100,8099,217,327,9053 NLD 1.63499,7499,166,935,73225167 Uventede resultater markeret med rødt

26 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Tyre født i år 2010, Frugtbarhed Antal GNS DFS GNS GMACE SD DFS SD GMACE TOP 1000 DFS TOP 1000 GMACE DFS inkl. i GMACE 899103,91104,2110,9610,86316323 DEU 3.29594,9396,2711,328,86403346 FRA 27592,4894,3110,228,371714 NLD 1.63195,5997,8211,419,65210261 Uventede resultater markeret med rødt

27 Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Konklusion Rangering af dyr i NAV versus DEU og NAV versus NLD er lige så ens som rangering DEU-NLD (se resultater fra Eurogenomic sammenligning) NAV rangerer dyr lige så effektivitet som andre lande (se resulter fra Interbull validering) Vi savner international standard for sikkerheder (NAV er aktiv i Interbull arbejdsgruppe via Martin Lidauer, MTT)


Download ppt "Nyt fra Interbull Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google