Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med"— Præsentationens transcript:

1 Anbefalte pasientforløp for rehabilitering av voksne med hjerneskade i Danmark
Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

2

3 ICF ICF A A R H U S U N I V E R S I T E T
Regionshospitalet Hammel Neurocenter

4 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

6 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

7 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

8 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Overgange
Prehospital Akut behandling Rehabilitering hospital Rehabilitering efter udskrivelse Vedligeholdende fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Overgange A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

9 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

10 Rehabilitering under indlæggelse
Højtspecialiseret Regionalfunktion Hovedfunktion A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

11 Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Højtspecialiseret Meget svær kompleksitet. Meget omfattende højtspecialiseret udredning og behandling Individualiseret og meget betydelig rehabiliteringsindsats Rehabilitering med høj intensitet (døgnet rundt syv dage om ugen) Plejebehovet meget betydeligt Lang indlæggelsesvarighed (måneder) Regional Middelsvær til svær kompleksitet Individuel rehab rettet mod primært fysiske, mentale, sansemæssige og sproglige funktionsnedsættelse Rehabiliteringsindsats med høj intensitet (primært dagtid, syv dage om ugen) Plejebehovet ofte betydeligt Lang indlæggelsestid (uger til få måneder) Hovedfunktion Let til moderat kompleksitet ofte med geriatrisk problemstilling Moderat og ofte standardiseret rehabiliteringsindsats primært rettet mod fysisk funktionsnedsættelse Plejebehov lille til betydelig Indlæggelsesvarighed kort (dage til få uger) A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

12 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

13 Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Ambulant udredning og opfølgning Specialiseret ambulant genoptræning Fornyet mistanke om rehabiliteringsbehov A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

14 Før strukturreformen 2007 271 kommuner 13 amter 19.000 indbyggere
A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

15 Efter strukturreformen 2007 98 kommuner 5 regioner 55.000 indbyggere
A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

16 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

17 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Overgange
Prehospital Akut behandling Rehabilitering hospital Rehabilitering efter udskrivelse Vedligeholdende fase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Overgange A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

18 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

19 Overgang fra hospital til kommune
Genoptræningsplan Lægefagligt begrundet behov Epikrise Lægefagligt relevante oplysninger Udskrivningssamtaler Eventuelt med deltagelse fra kommunen Tværfaglig status Udskrivningskoordinator Kontakt til kommunen A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

20 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

21 Hjerneskadekoordinator
Én vej ind Sikre én kommunal tovholder for borgeren Én vej ind Sikre samarbejde i det multidisciplinære team Sikre fælles målsætning i handleplaner Støtte Udarbejde rehabiliteringsplan Sikre visitation og bevillinger Støtte borgerens egenomsorg Koordinering Overordnede planlægning af den samlede indsat i kommunen Udvikling, implementering, undervisning Samarbejde mellem kommuner A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

22 A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

23 Rehabilitering i kommunen
Specialiseret niveau Avanceret niveau Basalt niveau A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

24 Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Specialiseret niveau Takle svære adfærdsproblemer hos borgere med væsentlig nedsat sygdomserkendelse Avanceret niveau Erhversvsevneafklaring Neuropsykologi Kommunikationsundervisning samt dysfagi Uddannelsesvejledning Basalt niveau Fysio- og ergoterapi Hjemmesygeplejerske Socialpædagogisk bistand Arbejdsprøvning Hjælpemidler og boligændringer A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

25 Rammeaftaler på social- specialun-dervisningsområdet
Understøttende samarbejdsstrukturer Sundhedsaftaler Aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen Indlæggelses- og udskrivningsforløb Rehabiliteringsområdet Behandlingsredskaber og hjælpemidler Rammeaftaler på social- specialun-dervisningsområdet Årlige aftaler om en række typer tilbud på det sociale område Udviklingsstrategi og styringsaftale A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

26 Udfordringer for det gode rehabiliteringsforløb 2012
Neurofaglig viden Mangel på basal neurofaglig viden i kommunerne Forskningsbaseret viden Mangelfuld viden om ny evidens Svært ved at tilegne sig nyeste viden Svært ved at få implementeret ny viden. ”Aflære sig gammel vanetænkning” Organisering Specialinstitutioner lukker Besparelser Manglende samarbejde mellem kommunerne om tilbud til de svært skadede A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

27 Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Patient- pårørende perspektiv Patientorganisationer Uddannelse af netværket Selvomsorg Hjerneskadekoordinator Ofte mangelfuld viden Har reelt ingen beslutningskompetence A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

28 Kliniske retningslinjer
Hvad sker der i de kommende år? Kliniske retningslinjer Sundhedsstyrelsen Hospital og kommune Uddannelse 150 mio kr. 2011 Forskning Forskning på tværs af sektorer 100 mio kr Nye initiativer A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter

29 Regionshospitalet Hammel Neurocenter
En styrket rehabilitering af borgere med rehabilitering (Kommunernes Landsforening 2012) Alle borgere skal have adgang til specialiserede tilbud Økonomisk bæredygtighed Konsolidering af hjerneskadetilbud Koordinering på tværs af forvaltninger Standarder for kompetencer Inde for én uge kontaktet borgeren og give en plan for genoptræning Ensartet udredningsmetode (Voksenudredningsmetode) Klare og tilgængelige visitationsretningslinjer VISO bruges aktivt Dokumentation af indsats A A R H U S U N I V E R S I T E T Regionshospitalet Hammel Neurocenter


Download ppt "Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google