Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Databaseadgang fra C#:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Databaseadgang fra C#:"— Præsentationens transcript:

1 Databaseadgang fra C#:

2 Eksempel på realisering af domænemodel
Del af design-klassediagram i et system til registrering af ansatte og projekter

3 Eksempel på realisering af domænemodel
Først skal databasen oprettes Stien skal findes.

4 Eksempel på realisering af domænemodel
En tabel pr. klasse: Ansat ArbejderPaa Projekt I SQL Server

5 Eksempel på realisering af domænemodel
Nogle testdata indsættes. Så har vi en database.

6 ADO.NET Arkitektur Non Microsoft Vi bruger den her

7 Database library Databasetilgang tilbydes af namespace System.Data.*
Klasserne kendes samlet som ADO.NET “native support” til SQL Server og Oracle Supporterer andre db via den ældre OleDB-teknologi Kræver kendskab til SQL Der bruges forskellige klasser til de forskellige databaser, fx findes der en OleDbCommand, en SqlCommand og en OracleCommand. Alle implementerer IDbCommand. Anvendte namespaces: generelt: System.Data, System.Data.Common SQL Server: System.Data.SqlClient Oracle: System.Data.OracleClient OleDB: System.Data.OleDb Native Oracle support does not ship with .NET, but can be downloaded from

8 To måder at tilgå db på Connected Disconnected Åbn connection
Læse-/Skrivetilgang (select, insert, update og delete) via Command-objekt Ved læsetilgang (select) returneres et DataReader-objekt Luk Connection Disconnected Fyld et DataSet-objekt (kopi af dele af db) vha. en DataAdapter DataAdapter indpakker SQL-statement(s) DataSet-objekt indeholder DataTable-objekter DataTable-objekter indeholder collections af rækker og kolonner

9 Overblik – connected databaseadgang
Tre skridt: åbn connection til databasen eksekver SQL for at opdatere/læse DB luk connection

10 1: åbn connection Connections åbnes på grundlag af en connection string Kan findes i Visual Studio // Create and open a connection. SqlConnection cn = new SqlConnection(); cn.ConnectionString = "Data Source=PCM06073\\SQLEXPRESS;” +”Initial Catalog=vw;Integrated Security=True;"; cn.Open(); ShowConnectionStatus(cn); You don't need to install MS Access (the product) to programmatically work with MS Access databases; the necessary OleDB provider is installed as part of .NET.

11 2: hent records Hent records vha. SQL-Select
DataReader uses a server-side cursor to feed records to client upon request.

12 3: luk connection Husk at lukke connection…
Så andre kan få adgang til db dbConn.Close(); Se demos\BankingWithFullMonty

13 Opgave Brug dette projekt: ..\dag1\demos\EmpProjV1 Tilføj en controller-klasse, som ser tingene fra projektets side med passende metoder. Lav databaseadgang, så controlleren kan kommunikere med Ansat-Projekt databasen. Tilføj en GUI.


Download ppt "Databaseadgang fra C#:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google