Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tirsdag 2/3 Standard klippe-principper Klip på bevægelse (øvelse)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tirsdag 2/3 Standard klippe-principper Klip på bevægelse (øvelse)"— Præsentationens transcript:

1 Tirsdag 2/3 Standard klippe-principper Klip på bevægelse (øvelse)
Ind/ud af dør Etablering af scene Opgaver Synopsis/formidlingsanalyse

2 Klippe-principper

3 Kap. 5 Patterns Exit / Entrance (’stram’ klipning)
’Empty frames’ (’løs’ klipning) SRS, POV Montage (Amr. version) LS, MS, CU (film-begyndelse) MS,MS,CU (tv-begyndelse)

4 LS, MS, CU a) Virker ikke godt på tv / web

5 MS, CU a) Analytisk montage – sektionel fremfor sekventiel

6 Amr. Montage Tematisk billedesekvens der bryder med continuity-principperne Sammenfatter komplekse hændelser Kommunikerer effektivt og kort Reduktion til ’essens’ Analytisk og sektionel (typisk) Dialektisk / konflikt montage (atypisk)

7 Amr. Montage Tidsrum (kalender, ure) Produktionsprocesser (samlebånd)
Traileren er avancerede montager (referat, resume eller ’highlights’) Musikvideo er ofte lyrisk/narrative montager (stil-domineret)

8 Amr. Montage Tilstræber maksimal visuel spænding
Komposition afhænger mindre af rækkefølge end ’grafisk match’ Grafisk match = klip på enkeltbillede æstetik og retningsvektorer Enkeltbillede æstetik Komposition Lys tekstur

9 Grafisk vs. continuity Match af Match af: Form (shape)
Grafisk ’tyngde’ Motivplacering Motivfylde Lys (mørke) Farvetone (filter) Grafiske vektorer Index (indirekte) Match af: ’Screen direction’ Bevægelser Blikretning Rum Centerlinje Cognitive map Tid Ellipser Årsag / virkning

10 Dialog sekvenser Skal primært klippes så fokus holdes på dialogen og ikke på ’klipningen’ ’Timing’ er vigtig da der ofte skal matches shots med forskellige tempi Det bærende element (lyden) klippes først uden hensyn til billederne Små pauser og sammentrækninger (ned til få frames) kan påvirke timingen

11 Dialog Ved at bruge 2 video og audio spor kan de forskellige ’soundbites’ let flyttes rundt Brug numeriske funktioner, istedet for mus Med et klip ’selected’ vil ’+’ og ’-’ flytte klippet det antal frames der angives Fx. +5 giver 5 frames frem Luk øjnene og lyt til audio-sporet Brug ’room tone’ til at skabe pauser

12 Dialog Det visuelle spor klippes asynkront til lyden
Resultat: Vi ser ikke altid personen der taler Der fokuseres på reaktioner (Moshukine) Der benyttes ’split-edits’ Der klippes aldrig visuelt i audio-pauserne ! Centrale øjeblikke visualiseres ofte CU (Hvis optagelserne er korrekt tilrettelagt)

13 Indre tilstande Her træder klipningen frem og fremstår mere som montage Klip mellem LS og CU (objektiv og subjektiv visualisering) Jumpcuts mellem fx. ’ophidelse’ og ’resignation’ kan intensivere Kræver etablering af et ’mønster’ – 3 klip er ikke nok

14 Handlings sekvenser Alt hvad der ikke er dialog eller mentalt
Fysiske bevægelser skal klippes usynligt og flydende (Continuity) Motivbevægelse eller kamerabevægelse

15 Bevægelse Kronologi En dør der er på klem i det ene shot og næsten helt åben i det næste, er ikke kronologisk Hastigheden skal være ens i begge shots før klippet opleves kontinuert 1 frame (1/25 sek.) mellem klippene Objektet kan altså ikke være på nøjagtig samme position i begge shots !

16 Klip på bevægelse Grundregel: hvis du vil klippe mellem to forskellige shots af den samme bevægelse, så klip i selve bevægelsen Find et synkroniserings-punkt i begge optagelser, lav et edit point og flyt det med ’roll edit’

17 Opmærksomhed En tæt beskæring (CU, XCU) udelader store mængder information Denne mangel på ’kontekst-information’ kan udnyttes til at skabe spænding Udpræget brug af CU/XCU skaber informations underskud, kaldes også vidensfald Manglende overblik er ofte i tråd med den reelle psykologi, som deltageren oplever

18 Dokumentaren Følger i en vis udstrækning de narrative principper som kausalitet, kronologi. præ-produktionen indebærer synopsis, strategi for argumentation, research interviews, beskrivelse af arkivmateriale etc. Der optages gange mere materiale end i den endelige version Manuskriptet skrives på baggrund af gennemsyn af materialet

19 Dokumentaren Skabes i højere grad gennem klipning
Undervejs klippes mange versioner, som danner grundlag for supp. Optagelser B roll (dækbilleder) kræver research og fotografisk nytænkning ’Fluen på væggen’, ’Undersøgende’ eller ’refleksive’ dokumentarfilm kræver forskellige metoder

20 øvelse Action cutting

21 opg1 Hent .mov filerne i mappen ’opg1’ Importér til FCP browser
Lav en ny sequence Se klippene i viewer og beslut hvilke der kan klippes sammen Alle 4 indstillinger skal ikke matches Du skal kun arbejde med 2 klip samtidigt

22 Opg1 Klip i overensstemmelse med continuity-metoden som beskrevet hos Wohl (Action sequences) Både selve klippepunktet og hastigheden skal tages i betragtning Diskutér hvorfor der klippes netop her og overvej alternativer Løsningen på opgaven demonstreres til sidst

23 Motion vectors Klip på bevægelse (action) Husk skærmretning
Kamerabevægelse Skuespiller bevægelse Statister mm. Objekter (bil, dør) Husk skærmretning Screen direction 180 grader (center linje)

24 opg2 Sequence > settings Frame size
704 x 418 Pixel aspect ratio: PAL Lower field Timebase: 25 fps Compressor: PAL DV Clip og sequence settings skal matches for at undgå rendering

25 opg2 Browncar_LS.a1.mov Browncar_MS.a2.mov Browncar_LS.a3.mov
Clarice_MLS.mov Codec: DV-PAL Beskåret : 701 x 418 D1/PAL pixels 25 fps (alle keyframes intakte)

26 Tools Råklip i viewer (I / O sættes løst)
Samling i tidslinje (overwrite edit) Drag eller F10 Vi sætter ingen ’In point’ i ’sequence’ markør (CTI) bliver startpunkt i tidslnjen Finjustering (trim) i tidslinjen Ripple edit (tomrum fjernes automatisk) Canvas vinduet splittes i to Eet for det tilstødende klip og et for ’ripple’ punktet

27 a. Scene etablering Klassisk etablering Establishing shot
Giver kontekst - ’Udefra og ind’ LS til MS (evt. CU) Mønster: a1, a2, a1, a2 Markedet, bil drejer om hjørnet, stopper foran frugtbod, personen træder ud af bilen Klip på kamerabevægelse, ’stop’, dør/bevægelse

28 b. Cutaway/POV Blikretning (Index vektor) Etablerer et optisk POV
Clarice iagtager handlingen Mønster: a2, clarice, a1, a3 Bil, Clarice, personen åbne dør, personens identitet (ansigt) afsløres Klip på blik (nul vektor) +kam.bevægelse, klip på skuespiller bevægelse

29 c. kombination Kontekst og dynamik
Kamerabevægelse giver kontekst istedet for LS-MS klip Mønster: a3, Clarice, a1, a2 Bil kører om hjørnet (mennesker i forgrund), clarice opdager bilen, bilen stopper og en ung mand træder ud Klip på kamerabevægelse, POV, dør der åbnes

30 opg2 Opret et nyt project (actioncutting) Lav de tre versioner (a,b,c)
Opret en ny sequence for hver Brug viewer I/O og ripple edit i tidslinjen Klip evt. en alternativ version (d), dvs. find andre klippemuligheder Gemmes som ’FCP movie’ (ikke ’self-contained’)

31 Aflevering 9/3 Alle afleverer følgende (mail) :
Synopsis (elevator pitch) Kort projektbeskrivelse, max. ½ side Samt udkast til: Formidlingsanalyse, max. ½ side Komm. Situation Vinkel/målgruppe Æstetik

32 Audiovisuel metode Kommunikationssituation – præmis
Systematisk perspektiv Formidlingsanalyse – vinkel/ målgruppe Formidlingsæstetik – komposition / Stil Historisk perspektiv

33 Komm. situation Behov/Intention analyseres Hvor skal der sættes ind ?
Hvilke platforme/medier er mest velegnede? Hvad motiverer kommunikationen? Afsenderforhold (institution/individ)

34 Formidlingsanalyse Målgruppeovervejelser Kompetencer & præferencer
Fremstillingsform og vinkling Hvordan vinkles fortællingen, hvis historie ser/hører vi? Hvor er fokus? Fordomme, forventninger og smag Forførelse, frigørelse eller sag

35 Øvelse Interviewet klippes om så der benyttes J- og L- cuts, dvs. Lyd/billede forskydes Husk Unlink video og audio Roll edit og ’Snap’ – ’N’


Download ppt "Tirsdag 2/3 Standard klippe-principper Klip på bevægelse (øvelse)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google