Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Bestøvning af frøafgrøder som hvidkløver Annie Enkegaard & Per Kryger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Bestøvning af frøafgrøder som hvidkløver Annie Enkegaard & Per Kryger."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Bestøvning af frøafgrøder som hvidkløver Annie Enkegaard & Per Kryger

2 Dette foredrag  Udgangspunkt: biernes og biavlerne  understøtte bifamilier  stabil honningproduktion  Større forståelse  Koblet med andre tiltag, fx biplanter  Føre til bedre bestøvning  af hvidkløver  på sigt også andre afgrøder

3 Biers betydning  Honning  ~ 170.000 bifamilier  ~ 3.000 t honning / år  ~ 96 mio. kr. / år

4  Bestøvning  Vilde planter  Afgrøder  1 mia. kr. / år  Kløver: 40 mio. kr. / år Biers betydning

5  80% af EU’s hvidkløverfrøproduktion i DK  ca. 3.900 ha og stigende  Insektbestøvning  honningbier varetager 90%  stilles ofte til rådighed af biavlere  Væsentlig for bierne midt på sommeren  kun få andre blomstrende planter Hvidkløver

6  Godt hvidkløvertræk  Kløverfrø Stabil honningproduktion Pollen -, nektarforsyning Stærke bifamilier

7  Hvidkløver varierer i frøudbytte  bestøvning Prognose for hvidkløvertræk  Ringe nektarproduktion  ustabil honningproduktion  risiko for udsultning  nektarproduktion  fodring  Forudsigelse for fodringsbehov  dvs. for nektarproduktion  Biavler og frøavler

8 Prognosemodel indsamlingsaktivitet nektarvolumen sukkerprocent kløvertæthed kløverudvikling ?

9 Data 2006  3 hvidkløvermarker  7 uger  Opgørelser  antal bier, stadevægt  nektarvolumen, sukkerprocent  kløverens udvikling og tæthed  meteorologiske data

10 Antal bier i marken nektarvolumen sukkerprocent kløvertæthed kløverudviklingdag + temperatur  vind + sukker pr. m² indsamlingsaktivitet

11 Sukkermængde pr. m² kløvertæthed kløverudvikling indsamlingsaktivitet sukker pr. m² nektarvolumen sukkerprocent

12 Sukkermængde pr. m² kløvertæthed kløverudvikling indsamlingsaktivitet sukker pr. m² nektarvolumen sukkerprocent

13 nektarvolumen sukkerprocent kløvertæthed kløverudvikling indsamlingsaktivitet sukker pr. m² kløvermængde Sukkermængde pr. m²

14 nektarvolumen sukkerprocent kløvertæthed kløverudvikling indsamlingsaktivitet Sukkerprocent

15  Direkte betydning for bestøvning  Ingen nektarindsamling hvis  under 15-20%  og bedre nektarkilder nærved  Sukkerprocent var ml. 6-40%  normal: 40-70%

16 Sukkerprocent kløvertæthed sukkerprocent + indstråling indsamlingsaktivitet  nektarvolumen  kløverudvikling døgn  fugtighed

17 Sukkerprocent indsamlingsaktivitet X Antal af bier aftog IKKE med sukkerprocenten nektarvolumen sukkerprocent Måske behøver kløver ikke at opretholde en høj sukker% over hele sæsonen kløverudvikling kløvertæthed

18 Kløvermængde pr. m² nektarvolumen sukkerprocent kløvertæthed kløverudvikling kløvermængde   fordampning indsamlingsaktivitetsæson +  indstråling

19 Kløver- og sukkermængde

20 + Antal bier

21 + Stadevægt 35 kg

22 nektarvolumen Prognosemodel sukkerprocent kløvertæthed kløverudvikling sukker pr. m² kløvermængde indsamlingsaktivitet indsamlingsaktivitet dag meteorologi kløvertæthed kløverudvikling kløvermængde sæson meteorologi nektarvolumensukkerprocent sukker pr. m² døgn meteorologi

23 Videre frem  2006 – et godt år for bier, for kløver  2007 – nedbør, fugtighed, kølighed ?  Forskelle mellem sorter ?  Kobling af  sukkerprocent og –mængde  biaktivitet  Modellen på www.planteinfo.dk/bier  Udvides til andre afgrøder


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Bestøvning af frøafgrøder som hvidkløver Annie Enkegaard & Per Kryger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google