Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energimærkets top-ti – og hvad vi ellers kan lære af 7500 energimærker… Tema-eftermiddage om energimærkning og energibesparelser 27.10.2010 Energiforum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energimærkets top-ti – og hvad vi ellers kan lære af 7500 energimærker… Tema-eftermiddage om energimærkning og energibesparelser 27.10.2010 Energiforum."— Præsentationens transcript:

1 Energimærkets top-ti – og hvad vi ellers kan lære af 7500 energimærker… Tema-eftermiddage om energimærkning og energibesparelser 27.10.2010 Energiforum Danmark - Ålborg Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet

2 2 Energimærkeudtræk

3 3 Varmebesparelsepotentiale i alt Klimaskærm Potentiale i alt: 40 PJ 3 PJ 7 PJ 4 PJ 3 PJ 9 PJ Kilde: Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, SBi 2009:05Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, * 20 % af det endelige energiforbrug ved forbrugeren anvendt til opvarmning i 2009 20%* 14 PJ

4 4 Varmebesparelsepotentiale Klimaskærm 3 PJ 7 PJ 9 PJ Kilde: Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, SBi 2009:05Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri, * 10 % af det endelige energiforbrug ved forbrugeren anvendt til opvarmning i 2009 Ca. 10%* Store bygninger Potentiale i alt: 19 PJ

5 5 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer

6 6 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer

7 7 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer Energibesparelser som er mest oplagt at gennemføre, også selv det ikke sker i forbindelse med øvrige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder.

8 8 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeringer Energibesparelser som er mest oplagt at gennemføre, også selv det ikke sker i forbindelse med øvrige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Besparelse: 2 % pris: 32 mia. Potentiale: 8,4 PJ

9 9 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavthængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – De mest oplagte besparelser Energibesparende foranstaltninger som ikke umiddelbart er rentable, men som generelt vil bringe konstruktionerne ned til et niveau, som er sammenligneligt med kravene til konstruktioner i nye bygninger.

10 10 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavthængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – De mest oplagte besparelser Energibesparende foranstaltninger som ikke umiddelbart er rentable, men som generelt vil bringe konstruktionerne ned til et niveau, som er sammenligneligt med kravene til konstruktioner i nye bygninger. pris: 398 mia. Potentiale: 58 PJ Besparelse: 40 %

11 11 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeriner Energibesparende foranstaltninger, som forventes at have en rentabilitet, der ligger inden for grænserne af, hvad der kan tilbagebetales i løbet af en periode på 10-25 år

12 12 Tre varmebesparelsesscenarier Scenarie 1 – De ”lavt hængende frugter” Scenarie 2 – Ekstreme foranstaltninger Scenarie 3 – Sunde investeriner Energibesparende foranstaltninger, som forventes at have en rentabilitet, der ligger inden for grænserne af, hvad der kan tilbagebetales i løbet af en periode på 10-25 år pris: 198 mia. Potentiale: 40 PJ Besparelse: 20 %

13 13 Omkostninger i mio. kr. Varmebesparelsepotentiale Klimaskærm

14 14 Omkostninger i mio. kr. Varmebesparelsepotentiale Klimaskærm Store bygninger 100 mia. kr. Store bygninger 100 mia. kr.

15 15 Varmebesparelsepotentiale Installationer

16 16 Potentiale i alt: 21 PJ Heraf El-Potentiale: 0,6 PJ Varmebesparelsepotentiale Installationer 10%* * 10% af det endelige energiforbrug ved forbrugeren anvendt til opvarmning i 2009

17 17 Energimærkeudtræk

18 18 Energimærkeudtræk Eksempel: 16.995 forslag til energibesparelser i kommunale skoler Eksempel: 16.995 forslag til energibesparelser i kommunale skoler Samlet udtræk: 110.000 forslag til energibesparelser Samlet udtræk: 110.000 forslag til energibesparelser 21.000 store bygninger 5 forslag pr. bygning

19 19 Energimærkeudtræk

20 20 Energimærkeudtræk

21 21 Energimærkeudtræk

22 22 Energibespareforslag og deres rentabilitet Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger

23 23 Energibespareforslag og deres rentabilitet Udtræk fra 625 energimærker, almene etageboliger Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.)

24 24 Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler Energibespareforslag og deres rentabilitet

25 25 Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Rentabilitet: Besparelse (kr./år) * levetid.(år.) / Investering (kr.) Udtræk fra 550 energimærker, kommunale skoler Energibespareforslag og deres rentabilitet

26 26 Energimærkerne

27 27 Energimærkerne

28 28 Byggeteknisk innovation Isolering Energiruder VE luftskiftekontrol Bruttoenergikrav gennem tiden jf. bygningsreglement for enfamiliehuse (inkl. el og varmt vand)

29 29 Besparelsespotentiale Energi

30 30 Besparelsespotentiale Energi Klima


Download ppt "Energimærkets top-ti – og hvad vi ellers kan lære af 7500 energimærker… Tema-eftermiddage om energimærkning og energibesparelser 27.10.2010 Energiforum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google