Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD OAW – LEKTIONSGANG 10.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD OAW – LEKTIONSGANG 10."— Præsentationens transcript:

1 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD OAW – LEKTIONSGANG 10

2 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD INTRO Since last time … –Øvelse 4, rapport tilbage –Øvelse 5, spørgsmål –Foredragsholdere forrige uge (Claus og Morten) Administration –Afleveringsoversigt –Computer til eksamen (studieadm kommer forbi næste tirsdag) Today –Generelt om spørgeskemaundersøgelser på Internet –Herunder validitet ved internetbaserede undersøgelser –Opstart om datawarehouse

3 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD SPØRGESKEMA VIA INTERNET Overordnet set er der to anvendelsesområder –Generelle (landsdækkende) undersøgelser og analyser –Website-specifikke undersøgelser To meget vigtige begreber er: –Bias (skævhed i målinger) –og selvudvælgelse.. Generelle implementeringsovervejelser –Popup / Normalt vindue ? –Kompatibilitet (browser og OS) –Tiltrækning af respondenter

4 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD I-NET SOM DATAINDSAMLINGSMEDIE INPUT TEKST CHECK BOXES RADIO BUTTONS DROP DOWN KOMBINATIONERSELECT BOX - MULTIPLE

5 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD RESPONDENT FORLØBET REKLAMERING Den potentielle respondent skal gøres opmærksom på undersøgelsen. MOTIVERING Den potentielle respondent skal gives lyst til at deltage i undersøgelsen. INTERAKTION Respondenten skal gennemføre undersøgelsen. Blauenfeldt, 1999

6 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD ADD. REKLAMERING Gruppen af internetbrugere der klikker på bannerreklamer er ikke repræsentative for hele mængden af internetbrugere Ved at lade alle deltage i en undersøgelse risikerer vi uforudsete ikke umiddelbart målbare fluktuationer

7 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD ADD. REKLAMERING Gruppen af internetbrugere der klikker på bannerreklamer er ikke repræsentative for hele mængden af internetbrugere (UAFHÆNGIGT AF RESPONDENT-ANTALLET) Ved at lade alle deltage i en undersøgelse risikerer vi uforudsete ikke umiddelbart målbare fluktuationer (AFHÆNGER AF RESPONDENT-ANTALLET)

8 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD ADD. MOTIVERING Klik og vind –Konkurrencer –Pengepræmier givetvis at foretrække –Mulighed for bias mod det unge segment Alternativer –Direkte aflønning, sandsynligvis ej at foretrække

9 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD ADD. INTERAKTION Større sandsynlighed for at unge giver op på halvvejen end ældre Større sandsynlighed for at uerfarne brugere giver op på halvvejen end de erfarne Tekniske overvejelser og kompatibilitet

10 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: FOLKETINGET.dk FtWeb blev i 96/97 udviklet med udgangspunkt i formodninger om, hvem brugerne ville være. Men konkret viden om webstedets daglige brugere og deres forventninger er et langt bedre grundlag for planlægningen af den videre udvikling. Derfor gennemførte Folketinget i december 1999 en brugerundersøgelse blandt brugerne på af www.folketinget.dk

11 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD VIGTIG POINTE, FOLKETINGET.dk Målinger kan ikke umiddelbart holdes op imod landsgennemsnit. Meget vigtigt at holde op imod universet af internetbrugere i stedet.

12 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk Undersøgelse foretaget af DinMening.dk den 12. og 13. Marts 2002 Antal besvarelser: 394 Geografisk spredning: lig befolkningstætheden jf. PostDanmarks postnummerindeks Aldersmæssige spredning: –0-20år: 4% –21-30år: 16,9% –31-45år: 45,2% –46-60år: 30,2% –61+: 3,5%

13 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

14 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

15 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

16 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

17 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

18 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

19 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

20 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk

21 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD CASE: OPASIA.dk - OPSUMMERING Hvor valid er undersøgelsen ? Hvilke primære bias bør vi korrigere for ? Hvorledes ville man kunne forbedre den ?

22 OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD AFRUNDING


Download ppt "OPERATIONEL ANALYSE AF WEBADFÆRD OAW – LEKTIONSGANG 10."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google