Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formål med at deltage i netværket Sparring og kompetenceudvikling af tovholderen i forhold til at gennemføre en selvevalueringsproces optimalt Støtte og.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formål med at deltage i netværket Sparring og kompetenceudvikling af tovholderen i forhold til at gennemføre en selvevalueringsproces optimalt Støtte og."— Præsentationens transcript:

1 Formål med at deltage i netværket Sparring og kompetenceudvikling af tovholderen i forhold til at gennemføre en selvevalueringsproces optimalt Støtte og disciplinering i forhold til opfølgningen på selvevalueringen Værktøjer til at gribe forbedringsarbejdet an Vejledning i at få en ekstern anerkendelse for forbedringsarbejdet

2 Målgruppe for netværket Statslige og kommunale organisationer, der ønsker støtte og sparring undervejs i deres selvevalueringsforløb og også ser en pointe i at blive udfordret i forbedringsarbejdet Institutioner, der har lyst til at lære af andre institutioner og selv dele viden og erfaringer Institutioner, hvor både ledelse og medarbejdere tager aktivt del i selvevaluerings- og forbedringsarbejdet

3 Opstartsmøder om netværket i hhv. Kbh. og Århus Senest medio februar ledelsen beslutter at gen- nemføre en KVIK selvevaluering Forberedelse Selvevaluering og prioritering GennemførelseOpfølgning 1. netværksmøde Selvevaluering på flere måder– de bedste råd til plan- lægning af forløbet, roller, den individuelle selvevaluering mm. 2. netværksmøde Forberedelse af konsensusproces, opfølgning og prioritering af for- bedringsprojekter 3. netværksmøde Arbejdet med for- bedringsprojekter, risikoanalyse og planlægning 4. netværksmøde Sparring på gennemførelse, barrierer mm. 5. netværksmøde Opsamling på selv- evalueringsproces, evaluering og læring Anerkendelsen Committed to Excellence Bedømmelse Kun for tovholdere Hele KVIK teamet på institutionen inviteres til at deltage Prisuddeling januar 2007 Ansøgningsfrist C2E 1. nov. 06 Primo oktober 5. møde Ultimo august 4. møde Ultimo april 3. møde 29. marts 2. møde 2. marts 1. møde 22. februar 2006 Frist for tilmelding til netværket KVIK tovholder og committed netværk

4 Hvad er Committed to Excellence? En international anerkendelse, som gives i regi af Kvalitetsprisen for den Offentlige Sektor Anerkendelsen indebærer, at institutionen skal foretage en selvevaluering og på baggrund heraf prioritere og gennemføre tre strategiske forbedringsprojekter Anerkendelsen tildeles på baggrund af et kort ansøgningsskema med oplysninger om selvevalueringen og de gennemførte projekter samt et 1 dags site-visit med et uafhængigt validator-team Kernen i anerkendelsen er at kunne bevise, at man arbejder systematisk med forbedringer ved hjælp af RADAR/PDCA

5 EFQM RADAR

6 Hvad er RADAR ? Resultater (Results) –Mål Fremgangsmåde (Approach) –Velbegrundet –Integreret Udbredelse (Deployment) –Implementeret –Systematisk Evaluering og Vurdering (Asessment & Review) –Måling –Læring –Forbedring

7 PDCA Plan Det vi tænker at gøre Hvorfor gør vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvad vil vi måle? Hvordan måler vi? Hvor ofte skal der måles? Forventninger til resultatet/målingen Hvad hvis der er afvigelser? DO Udføre det planlagte Udføre projektet/arbejdet/ændringen mm Gennemføre målingerne Information til interessenter Energi til at gennemføre Ledelsens engagement Check/evaluate Evaluere det udførte Hvilke resultater nåede vi? Sammenligne Plan og Do Evaluere processen Act Konsekvens og læring Hvorledes svarer resultaterne til målsætningen? Hvilke ændringer skal der gennemføres?

8 Hvad er svært? At bevare energien og ”drivet” til at få fulgt ordentligt op på selvevalueringen At prioritere og gruppere de mange forbedringsområder, så det bliver realistisk at gennemføre forbedringsprojekterne. At få integreret og forankret forbedringsprojekterne, så de ikke bare bliver ”endnu et projekt”, men opfattes som strategisk vigtige og i tråd med andre indsatser At nå hele PDCAcirklen rundt i forbedringsarbejdet og ikke stå af på halvvejen Netværket kan støtte undervejs i dette – ud af 11 deltagende organisationer lykkedes 7 i 2005 med at få anerkendelsen Committed to Excellence og yderligere 2 nåede frem til at skrive en ansøgning


Download ppt "Formål med at deltage i netværket Sparring og kompetenceudvikling af tovholderen i forhold til at gennemføre en selvevalueringsproces optimalt Støtte og."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google