Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidlig indsats over for udsatte børn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidlig indsats over for udsatte børn"— Præsentationens transcript:

1 Tidlig indsats over for udsatte børn
Forskning om den negative sociale arv Forskningschef Niels Ploug, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

2 Sammenfatninger og oversigter
Rapport 99:9: Social arv en oversigt over foreliggende forskning Socialministeriet juni 2003: Vidensopsamling om social arv Niels Ploug: Social Arv – sammenfatning 2005 (SFI-rapport 05:10) Niels Ploug (red): Social arv og social ulighed. Hans Reitzels forlag, 2007 Forskningschef Niels Ploug, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

3 Temaer Social arv og opvækst (Børneforløbsundersøgelsen)
Social arv og uddannelse (ungdomsforløbsundersøgelsen – PISA undersøgelserne) Social arv og risikofaktorer (kohorteundersøgelsen) Indsatsen overfor den negative sociale arv Forskningschef Niels Ploug, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

4 Hvis man vil vide mere www.sfi.dk Download rapporter og arbejdspapirer
Klik på ’social arv’ nederst i højre spalte (og få on-line adgang til download af rappporter og arbejdspapirer) Forskningschef Niels Ploug, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd


Download ppt "Tidlig indsats over for udsatte børn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google