Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afvaskning af sprøjtemidler mod kartoffelskimmel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afvaskning af sprøjtemidler mod kartoffelskimmel"— Præsentationens transcript:

1 Afvaskning af sprøjtemidler mod kartoffelskimmel
Bent J. Nielsen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Planteproduktion 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Bekæmpelse af kartoffelskimmel
Efter sprøjtning vil planterne normalt være beskyttet i en vis periode. Virkningstiden (beskyttelsesperioden) er normalt 7-10 dage Forskellige forhold kan forkorte virkningstiden og nedsætte bekæmpelseseffekten

3 Bekæmpelse af kartoffelskimmel
Virkningstiden kan forkortes ved: Kraftig bladtilvækst Kraftigt sollys (UV) Nedbør efter sprøjtning

4 Betydning af nedbør for bekæmpelseseffekten
Nedbør før eller efter sprøjtning er ofte anledning til tvivl om effekten af bekæmpelsen Der er ofte nedbør i skimmelfavorable perioder Behov for mere viden om betydningen af: Regnmængde og intensitet Tidspunkt i forhold til fungicidbehandling Forskelle mellem fungicider

5 Bekæmpelse af kartoffelskimmel
De fleste forsøg med afvaskning har været udført på afklippede blade i vækstkammer Forsøg ved DJF under mere realistiske markforhold *Fungicidsprøjtning i markparceller *Afvaskning i mark *Udtagning af bladprøver til test for afvaskning

6 Forsøg i regnsimulator
Usmittede kartofler sprøjtes i mark Afvaskning i regnsimulator Kunstig inokulering for at teste fungicidafvaskning

7 Plan for forsøg i regnsimulator 2002
Fungicider Ubehandlet Dithane NT 2,0 kg Shirlan 0,4 l Electis 1,8 kg Vanding 5 mm 10mm 20 mm 50 mm Tidspunkt Vanding 3 timer efter sprøjtning Vanding 24 timer efter sprøjtning

8 Plan for forsøg i regnsimulator 2003
Fungicider Ubehandlet Dithane NT 2,0 kg Shirlan 0,4 l Vanding 5 mm 10mm 20 mm 50 mm Vandingsintensitet 8 mm/time lette dråber 20 mm/time tungere dråber

9 Opsætning i regnsimulator

10 Afvaskning i regnsimulator

11 Kunstig inokulering med sporangiesuspension

12

13 Forsøg i regnsimulator 2002
Vanding 3 timer efter sprøjtning (bedømt 6 dage efter behandling)

14 Forsøg i regnsimulator 2002
Vanding 24 timer efter sprøjtning (bedømt 6 dage efter behandling)

15 Forsøg i regnsimulator 2003
LSD(95): 13 Vanding 1-6 timer efter sprøjtning (bedømt 7 dage efter behandling) Gennemsnit af to vandintensiteter (8 mm og 20 mm vand/time)

16 Forsøg i marken Usmittede kartofler sprøjtes i mark
Afvaskning i med bom Kunstig inokulering for at teste fungicidafvaskning

17

18

19

20 Plan for forsøg i marken 2002
Fungicider Ubehandlet Dithane NT 2,0 kg Shirlan 0,4 l Electis 1,8 kg Vanding: 0, 25 mm og 50 mm Tidspunkt: 3 timer og 24 timer efter fungicidbehandling Kunstig + naturlig smitte Parceller: 2,5 x 6 m, Bintje i split-plot design Hardi fladsprededyse (ISO) 03, tryk 3,75 Bar, 4 km/t, 400 l vand

21 LSD(95): 0,7

22 LSD(95): 0,7

23 Plan for forsøg i marken 2003
Fungicider Forsøg 1 (17/6) Forsøg 2 (26/6) Ubehandlet -Ubehandlet Shirlan 0,2 -Dithane NT 2,0 Shirlan 0,4 -Electis 1,8 Dithane NT 2,0 -Tanos 0,7 ATOFBX28 2,0 -Sereno 1,25 Trimangol DG 2,0 -Shirlan 0,4 Acrobat WG 2,0 -Acrobat WG 2,0 Ranman 0,2 -Ranman 0,2 Electis 1,8 -Tattoo 4,0 Tridex DG 2,0 -Curzate M 2,5 Vanding: 0, 25 mm og 50 mm 8-13 timer efter spr timer efter spr. Kun kunstig smitte Kunstig + naturlig smitte (29 timer efter vanding) (6-11 timer efter vanding)

24 Resultater af 1. Forsøg 2003 Kunstig smitte (17/6)
LSD(95): 2,3 Vanding 8-13 timer efter sprøjtning. Kunstig inokulering 29 timer efter sprøjtning

25 Resultater af 1. Forsøg 2003 Kunstig smitte (17/6)
LSD(95): 2,3 Vanding 8-13 timer efter sprøjtning. Kunstig inokulering 29 timer efter sprøjtning

26 Resultater af 2. Forsøg 2003 Kunstig + naturlig smitte (26/6)
LSD(95): 2,1 Vanding timer efter sprøjtning. Kunstig inokulering 6-11 timer efter sprøjtning

27 Resultater af 2. Forsøg 2003 Kunstig + naturlig smitte (26/6)
LSD(95): 2,1 Vanding timer efter sprøjtning. Kunstig inokulering 6-11 timer efter sprøjtning

28 Konklusion Forsøg med afklippede blade i regnsimulator viste ingen afvaskning (op til 50 mm vand) Ingen målelig afvaskning under markforhold ved moderate smittetryk (kunstig smitte) Tendens til mindre afvaskning under markforhold 24 timer efter sprøjtning end efter 3 timer

29 Konklusion Når bladene blev udsat for kraftigere smitte under markforhold kunne afvaskning måles ved den høje vandmængde for visse fungicider Nogle fungicider (f.eks. Shirlan, Acrobat WG og Ranman) yder god beskyttelse selv efter høj vandmængde og kraftig smitte

30 Bekæmpelsesstrategi Ved valg af middel med god regnfasthed…..
mulighed for at bekæmpe før nedbørsperiode ikke behov for genbehandling efter nedbør

31 2004 Forsøg under markforhold gentages
Vanding forskellige tider efter sprøjtning Vandingsintensitet Betydning af smittetryk Betydning af fungiciddosis Model for beskyttelsesperiode

32 Forsøgene er udført med støtte fra Kartroffelafgiftsfonden samt
kemikaliefirmaer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning


Download ppt "Afvaskning af sprøjtemidler mod kartoffelskimmel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google