Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visioner for arbejdet i skolebestyrelsen på Rolloskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visioner for arbejdet i skolebestyrelsen på Rolloskolen."— Præsentationens transcript:

1 Visioner for arbejdet i skolebestyrelsen på Rolloskolen

2 Rolloskolen skal være et godt sted at være – og lære.

3 Mere disciplin: Læreren skal ”træde i karakter”, ”indtage” klassen og være en rollemodel. Konsekvens : Ledelsen skal være synlig og håndhæve skolens reglement. Højt informationsniveau: Eleverne bør orienteres om årsag, Og forventet varighed af den faste lærers fravær. Social ansvarlighed: Skolen skal gennem sine aktiviteter udvise rummelighed. Læreren skal være katalysator for en rummelig klasse/skole, hvor alle har respekt for hinanden. Sprogbrug En acceptabel sprogbrug er en del af skolens reglement

4 Vi vil arbejde for: Skolen har høj faglighed. Det betyder:

5 Børn skal udfordres på alle deres kompetencer: For at at sikre, at de har så mange Valgmuligheder Som muligt, når de skal vælge Uddannelsesretning. Vi vil arbejde på at øge forventninger til elevernes uddannelsesmuligheder Elevernes egne, forældrenes og skolens. Holddannelse At en væsentlig del af den differentierede undervisning tilrettelægges som holddannelse. -på tværs af årgange -på tværs af klassetrin -indbyrdes i klasser

6 Lær at lære: Skolen skal udfordre eleverne i selv at søge relevant viden. Etablering af tutorordning: Den skal understøtte det, at børn udfordres på alle deres kompetencer. De særligt bogligt dygtige elever kan indgå i et tutor- korps, der på frivillig basis knyttes til lektiecaféen. Tutorkorpset vil i kraft heraf blive udfordret på deres sociale kompetencer og kan tilbydes opkvalificerende kurser i ungdomsskole-regi, blandt andet indenfor formidling, præsentations­teknik, konflikthåndtering m.m.

7 Vi vil arbejde for etablering af en involverende Rollo-kultur Det betyder:

8 Vi vil arbejde for et større forældreengagement via forældrenetværk, der involverer forældrene i andet end Klassefester. Vi vil fortælle den gode historie om Rolloskolen og derigennem skabe større synlighed og stolthed Ansvarlighed for den fælles arbejdsplads, og dermed også overfor skolens bygninger og inventar Vi vil arbejde for at skabe sammenhold, ved at fastholde traditioner og skabe flere fællesarrangementer. En udpræget vilje til forandring og fremdrift. Vi vil gerne være forandrings­parate og gå nye veje


Download ppt "Visioner for arbejdet i skolebestyrelsen på Rolloskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google