Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S ystematic A ccident C ost A nalysis Hvad koster arbejdsulykker i din virksomhed? Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus SSID’s Årskonference 2002.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S ystematic A ccident C ost A nalysis Hvad koster arbejdsulykker i din virksomhed? Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus SSID’s Årskonference 2002."— Præsentationens transcript:

1 S ystematic A ccident C ost A nalysis Hvad koster arbejdsulykker i din virksomhed? Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus SSID’s Årskonference 2002

2 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Program SACA projektet SACA metoden Hvad koster arbejdsulykker? Konklusioner

3 S ystematic A ccident C ost A nalysis SACA projektet

4 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Hvorfor forebygge arbejdsulykker? Det samfundsøkonomiske argument I EU sker ca. 4,5 millioner ulykker hvert år, som resulterer i 146 millioner tabte arbejdsdage. Det anslås, at 2,6 til 3,8 % af BNP går tabt hvert år på grund af disse arbejdsulykker, hvilket for Danmark betyder et tab på mellem 34,2 og 50 mia. kroner. Det virksomhedsøkonomiske argument Fordi omkostninger pga. ulykker tærer på dækningsbidraget Det etiske argument Fordi én arbejdsulykke er én for mange!

5 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 SACA projektet Handelshøjskolen i Århus og PricewaterhouseCoopers Støttet økonomisk af Arbejdstilsynet 27 ulykker (fravær udover tilskadekomstdagen) 3 ulykkestyper (alvorlig, mindre alvorlig, typisk) 9 casevirksomheder 3 brancher (bygge-anlæg, rengøring, træ og møbel) 3 virksomhedsstørrelser (stor, mellem, lille) 31 interviews

6 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 SACA projektet Mål Afprøve en metode til vurdering af ulykkesomkostninger Vurdere størrelsen af ulykkesomkostninger i udvalgte virksomheder Vurdere muligheder for løbende integrering i virksomhedens økonomisystem Vurdere risiko for afledte effekter på virksomhedens fremtidige økonomi

7 S ystematic A ccident C ost A nalysis SACA Metoden

8 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Aktivitets-kortlægningAktivitets-kortlægning SACA metoden – Del 1 Ulykke Omkostnings-vurderingOmkostnings-vurdering TotalomkostningerTotalomkostninger

9 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 SACA metoden – Del 2 Ulykker199x-200x KunderKunder MedarbejdereMedarbejdere SamfundSamfund Investorer/långivereInvestorer/långivere EjereEjere Risiko for ændringer i fremtidige omkostninger Risiko for ændringer i fremtidige omkostninger

10 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Aktivitets kortlægning Formål: At finde alle aktiviteter relateret til arbejdsulykken, som har betydet en omkostning for virksomheden En aktivitet kan f.eks. indebære: Internt tidsforbrug, materiale køb, køb af eksterne ydelser, betaling af bøde/erstatning, mindre produktion mm.

11 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 SACA skemaet

12 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Kortlægning – hvordan? Snak med nøglepersonerne Gå kronologisk frem - Hvad blev der gjort i relation til ulykken – punkt for punkt – hvem gjorde hvad? Find dokumentation, AT- indberetninger, mødereferater, registreringer i økonomisystemet Skriv aktiviteterne op i SACA skemaet

13 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Omkostningsvurdering Omkostning af de fundne aktiviteter skal vurderes Find dokumentation (lønsystem, bogholderi mm.) Kvalificerede skøn – hvor et beløb ikke kan findes Opdel evt. medarbejdere i lønrammer

14 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Omkostninger Tidsforbrug Materialer, komponenter Køb af eksterne serviceydelser Andet

15 S ystematic A ccident C ost A nalysis Hvad koster arbejdsulykker?

16 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Hvorfor opgøre ulykkesomkostninger? Holdningen i nogle af casevirksomhederne Sikkerhedsarbejdets værdi Organisatorisk synlighed Brug i økonomistyring Holdningsbearbejdning

17 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Aktiviteter i forbindelse med arbejdsulykker i de 9 case- virksomheder 0 51015202530 Fuld løn til skadeslidte i 14 dage Tabte timer for skadeslidte på Sagsbeh./admin. - anm. til AT/int. unders. Opf. og adm.: sikk. leder og sikk. rep. Information til afd. ledere/direktører Direktører/driftschef følger op på sagen Kollegaer hjælper skadeslidte Afdelingsleder tager sig af praktiske ting Lønadministration Suppl. af sygedagepenge til fuld løn Sagsbehan./admin.-forsik. afd./juridisk afd. Kollegaer bearbejder hændelsen Møde med politi Information til stabsfunktioner Oplæring af afløser Tekniske forbedringer/nye instrukser Forlængelse af SIU møder pga. ulykken Produktionstab grundet afløsers mangl. Kollagers sygebesøg i arb. tiden Møde med Arbejdstilsynet Information til medarbejderne Udgift til ansættelse af ny medarbejder Investering i ny maskine/udstyr Gaver til skadeslidte under sygdom Ekstraordinært SIU møde Uddannelse for at forhindre en ny ulykke Kollegaers overarbejde Ekstern arbejdskraft anvendes Skadeslidte tilbagevending til arb. plads Betaling af bøde Antal

18 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Gruppering af aktiviteter Aktiviteter relateret til: Fravær Informationsformidling Administration Forebyggelse Produktionsforstyrrelser Andet

19 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Gennemsnitsomkostning pr. ulykkestype Mindre alvorlig ulykke: kr. 8.460 Typisk ulykke: kr. 31.450 Alvorlig ulykke: kr. 85.770

20 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Totale ulykkesomkostninger pr. casevirksomhed VirksomhedAntal ansatte* Antal ulykker* Stor bygge-anlæg3600149 Mellem bygge-anlæg2106 Lille bygge-anlæg12012 Stor rengøring127043 Mellem rengøring4055 Lille rengøring473 Stor træ- møbel73940 Mellem træ-møbel1507 Lille træ-møbel355 Estimerede ulykkes- omkostninger (DKK)* 5.681.000 72.000 585.000 3.847.000 75.000 110.000 1.508.000 521.000 124.000 *år 2000

21 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Hvad har indflydelse på omkostningsstørrelsen? Ulykkestype/fraværslængde Lønstruktur/overenskomst Størrelse: Sikkerhedssystemets omfang/karakter Medarbejderens funktion Branche: Produktionsprocessens karakter

22 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Fordeling af ulykkesomkostninger Fravær 65% Informationsformidling 4% Administration 13% Forebyggelse 3% Andet 1% Produktionsforstyrrelser 14%

23 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Skjulte kontra synlige omkostninger Synlige ulykkesomkostninger De omkostninger som umiddelbart forbindes med ulykken og kan opgøres med udgangspunkt i økonomisystemet Skjulte ulykkesomkostninger De ulykkesomkostninger der ikke umiddelbart kan opgøres med udgangspunkt i økonomisystemet

24 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Skjulte og synlige omkostninger i casevirksomhederne 2/3 1/3 Synlige omkostninger Skjulte omkostninger

25 S ystematic A ccident C ost A nalysis Konklusioner

26 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Konklusioner SACA metoden virker som en hensigtsmæssig metode Ulykkesomkostningerne kan mærkes mere i små virksomheder Ulykkesomkostninger mærkes mere i brancher der sælger arbejdskraft En mindre del af ulykkesomkostninger er skjult Produktionsforstyrrelser er jokeren Tvivlsomt at løbende registrering bliver indført Periodiske opgørelser og standardomkostninger kunne være vejen frem

27 Pall Rikhardsson Institut for Regnskab SACA projektet http://www.asb.dk/saca SSID’s Årskonference 2002 Kontakt Pall M. Rikhardsson PhD Lektor Handelshøjskolen i Århus Institut for Regnskab Fuglesangs Allé 4 8210 Århus V Tel.: 89 48 66 88 Dir.: 89 48 63 76 Fax: 86 15 12 90 Mobil: 28 59 98 32 e-mail: par@asb.dkpar@asb.dk http://www.asb.dk/saca


Download ppt "S ystematic A ccident C ost A nalysis Hvad koster arbejdsulykker i din virksomhed? Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus SSID’s Årskonference 2002."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google