Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Fremtidig struktur arbejdsmiljø HMU 6. december 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Fremtidig struktur arbejdsmiljø HMU 6. december 2012."— Præsentationens transcript:

1 Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Fremtidig struktur arbejdsmiljø HMU 6. december 2012

2 2 ▪ Regionshospitalet Randers  Er det lykkes at få arbejdsmiljø på dagsorden i HMU og tænke arbejdsmiljøspørgsmål ind i håndteringen af andre emner, der berører hospitalet?  Er det lykkes at give arbejdsmiljøspørgsmål tilstrækkeligt med tid og fokus, når HMU også skal drøfte andre emner?  Hvilke emner ønsker HMU at drøfte og træffe beslutning om i fremtiden? Er arbejdsmiljø et af dem? Skal hospitalet være 1- eller 2- strenget på arbejdsmiljøområdet?

3 3 ▪ Regionshospitalet Randers Hvordan har den 1-strengede struktur påvirket HMU’s dagsordner i 2012?  Arbejdsmiljødrøftelse  Drøftelse og valg af tværgående indsatser på baggrund af TULE  Drøftelse af påbud fra Arbejdstilsynet  Sundhedsfremme  Politikker – arbejdsmiljø og sundhedsfremme

4 4 ▪ Regionshospitalet Randers NEJ Hospitalet skal genetablere HovedArbejds- MiljøUdvalget (HAMU) HAMU vil orienterer HMU om arbejdsmiljøområdet evt. ved et til to årlige møder Skal hospitalet fortsat være 1-strenget? JA JA, men der er rum for at forbedre det: Bedre forudsætninger hos medlemmerne? Bedre samarbejde lokalt i afdelingerne om arbejdsmiljø? Flere møder mellem TR og AMR? JA, HMU’s drøftelser og beslutninger om arbejdsmiljøet fungerer godt!

5 5 ▪ Regionshospitalet Randers  Grupperne drøfter fordele og ulemper og bliver enige om at anbefale enten en 1- eller 2-strenget struktur (15 minutter)  Grupperne udarbejder oplæg til at fremlægge for de andre grupper (10 minutter)  Oplæg/salgstaler fra grupperne (3 * 5 minutter)  Gå tilbage i grupperne – har I ændret holdning på baggrund af de andres oplæg? (5 minutter)  Hurtig runde – endelig flertalsbeslutning (5 minutter) Strukturdrøftelse - Proces

6 6 ▪ Regionshospitalet Randers Gruppeinddeling  Gruppe 1  Thomas, Kirsten, Bente, Nina, Ilse, Anna, Minna,  Gruppe 2  Marianne, Lisbeth K, Jette, Lisbeth R, Dorte, Helle, Tove, Rie  Gruppe 3  Lone, Børge, Andreas, Lars, Troels, Pirkko, Marie, Lise


Download ppt "Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Fremtidig struktur arbejdsmiljø HMU 6. december 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google