Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Business cases.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Business cases."— Præsentationens transcript:

1 Business cases

2 Vækst Langt størstedelen af alle virksomheder og organisationer har et ønske om at vokse.

3 Private virksomheder I private virksomheder har ejerne et ønske om profitmaksimering. Typisk fokuseres der på volumen og omkostninger Direktører, mellemledere og medarbejdere bedømmes på opnåelse mål der til formål at øge profitten.

4 Offentlige organisationer
I offentlige organisationer har man et ønske om nyttemaksimering. Typisk fokuseres der på volumen og omkostninger Direktører, mellemledere og medarbejdere bedømmes på opnåelse mål der til formål at øge nytten.

5 Så mange muligheder – hvad/hvordan skal man vælge?

6 Hvad så med min idé?

7 Hvad er en business case?
En business case er et dokument, som redegør for de forhold, der motiverer behovet for at foretage ændringer i en virksomhed. Det kan f.eks. være organisationsændringer, strategiændringer eller indførelse af ny teknologi. En business case argumenterer for, hvorfor de angivne ændringer eller kommende projekter skal implementeres.

8 Idefase – Business case. Vurdering af forretningspotentialet
Innovationsmodellen Igangsættelse - forretningsplan Løsningsfase – Business case – go/no go

9 En business case er relevant fordi den:
Fungerer som styringsværktøj for udviklingen af en forretningsidé. Beskriver kundeværdi og det forventede marked for konceptidéen. Beskriver hvordan man vil tjene penge eller øge brugertilfredsheden på en koncept- eller forretningsidé, og hjælper derfor med at overbevise ledelse og investorer.

10 Mange former for metoder:
Det kan være svært at få et samlet overblik over modeller og metoder, da virksomhedernes cases sjældent offentligøres. Herudover har næsten hvert eneste konsulentvirksomheden der egne modeller. Prince2

11 9 faser – tjekliste Procesmodel for anskaffelse, evaluering, implementering og vurdering af ny teknologi Profiling – afsøgning efter nye teknologier Krav til teknologien – hvilke krav har virksomheden mht. Konkurrence/nytte Find en teknisk løsning – er den ønskede teknologi tilstede eller mere omfattende afsøgning Opbygning af business case – klarlæggelse af sammenhænge mellem teknologiens muligheder og virksomhedens behov. Her kan bla. anvendes strategimodeller

12 9 faser – tjekliste Procesmodel for anskaffelse, evaluering, implementering og vurdering af ny teknologi Valg af kilder – hvad skal anskaffes, hvorfra og evt. alliancer og partnerskaber. Test af teknologien – er den klar til brug eller gennem test bringes frem til at kunne implementeres. Bekræftelse af business casen – uddybning af trin 4. Investeringsteori, markedssituation og konkurrenceforhold. Implementering – sker når business casen er godkendt. Implementeringsplan, test og overlevering til drift. Vurdering efter investering – forankring af erfaringer.

13 Elementer der går igen i business cases
Meget vigtigt Executive Summery Problemformulering Projektbeskrivelse Beskrivelse af løsning Alternative løsninger Cost-benefit Tidsforløbs Risici Konklusion og anbefaling

14 Interessenter i en business case

15 Grafisk visning af Business casen i processen

16 Hvornår skal man bruge business cases?
Læs artiklen ”Glem business case – bruge mavefornemmelsen i stedet” Diskuter i grupper hvornår skal man bruge en business case og hvornår skal man bruge mavefornemmelsen?

17 Vi kigger på en skabelon til business case

18 Værktøjer til udarbejde af Business case

19 Eksterne forhold - PESTEL

20

21

22

23

24

25

26 Hvordan kan man bruge PESTEL

27 Porters Five Forces

28

29 Boston matricen

30

31

32

33 Interne forhold – Porters værdikæde

34

35 Ansoffs vækstmatrice

36 En udvidet model for vækststrategi

37

38

39 Økonomi i en Business case

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Arbejde med Business case
Skabeloner Digital sundhed Lav jeres egen i grupper


Download ppt "Business cases."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google