Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater af forsøg med husdyrgødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater af forsøg med husdyrgødning"— Præsentationens transcript:

1 Resultater af forsøg med husdyrgødning
Specialkonsulent Torkild Birkmose

2 Tidspunkt for gylletilførsel til vinterhvede

3 Gylle i april/maj… …eller i februar/marts?

4 Tidspunkt for svinegylle til vinterhvede, 9 forsøg, 2007-2009
(100 NH4-N) NS-gødning (50 N) Pct. protein i kerne N i kerne, kg pr. ha Udbytte, hkg pr. ha Februar April 9,3 125 89,7 Marts 9,5 126 88,5 April, dag 9,7 87,3 April, aften 124 85,8 LSD 1,9 Oversigten 2009, s. 246

5 Konklusion om tidspunkt for gylletilførsel
Begynd udbringning, når vejret og føret tillader det efter 1. februar. Pas på risiko for afstrømning!!! Prioriter flade marker, som ligger langt fra vandløb, søer og lignende. Pas på barfrost!!!

6 Fjerkrægødning til vinterhvede

7 Fjerkrægødning til vinterhvede, 6 forsøg, 2008-2009
Værdital Udbragt efterår Udbragt forår Til vårbyg, forår (12 forsøg) Dybstrøelse, kyllinger 43 42 72 Fast gødning, burhøns 29 60 Fast gødning, skrabehøns 26 30 Oversigten 2009, s. 247 Oversigten 2008, s. 231

8 Placering af handelsgødning til gyllegødet vårbyg

9 Placering af handelsgødning til gyllegødet vårbyg, 6 forsøg, 2008-2009
Merudbytte for: Merudb., hkg pr. ha Placering af P-gødning 0,5 Placering af K-gødning 1,0 Placering af PK-gødning 1,1 Nedfældning af gylle i forhold til nedharvning 1,5/1,9 Placering af NS-gødning i forhold til bredspredning ÷ 0,1 Placering af svovlsur ammoniak i forhold til NS 2,1 LSD 2,0 Oversigten 2009, s. 254

10 Konklusion om placering af handelsgødning
Hvis der nedfældes gylle, er der intet behov for placering af P eller K. Hvis der er behov for supplerende N, kan der med fordel placeres svovlsur ammoniak ved såning.

11 Gylle til raps ved såning

12

13 Svinegylle til vinterraps før såning, 4 forsøg, 2009
6.000 5.000 4.000 Udbytte, kg frø, standard kvalitet 3.000 175 N i handelsgødning, forår 2.000 125 N i handelsgødning, forår 75 N i handelsgødning, forår 1.000 Ingen gylle 58 kg NH4-N 108 kg NH4-N Kg NH4-N i gylle før såning Oversigten 2009, s. 251

14 Nedfældning af gylle i vinterhvede
Onsdag kl. 14:30 i Kongressalen

15 Konklusioner om nedfældning af gylle i vinterhvede
Giver sjældent merudbytte Proteinprocenten stiger Skaden efter skærerne er ubetydelig Skaden efter hjulspor koster mindst 2 hkg Gyllen skal dækkes med jord Nyt nedfælderskær udviklet af Aarhus Universitet virker lovende Oversigten 2009, s

16 Separeret kvæggylle til slætgræs

17

18 Tak for opmærksomheden…


Download ppt "Resultater af forsøg med husdyrgødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google